I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: DƯƠNG QUỐC CHÁNH TÍN Giới tính: Nam
Điện thoại liên hệ: 0919639556 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chức vụ: Phó Bộ Môn Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Vật lý
Ngạch viên chức: Giảng viên Thâm niên công tác: 12 năm
Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học  
Hệ đào tạo: Chính quy Nơi đào tạo: ĐHCT
Ngành học chuyên môn: SP Vật lý Năm tốt nghiệp: 2005
2. Thạc sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo: ĐHCT
Chuyên ngành đào tạo: Vật lý
Tên luận văn:
Năm được cấp bằng: 2010
3. Tiến sĩ  
4. Ngoại ngữ  
1. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ C
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện.
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
10/2005 - nay  Đại học Cần Thơ  Giảng viên tại BM. SP Vật lý 
09/2007 - 09/2010  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Thạc sỹ ngành Vật lý kỹ thuật tại Việt Nam 
07/2009 - 07/2012  Đại học Cần Thơ  Phó Bộ Môn  
07/2012 - nay  Đại học Cần Thơ  Phó Bộ Môn BM. SP Vật lý 
12/2014 - 12/2017  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Tiến sỹ ngành Vật lý địa cầu tại Việt Nam 
2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
STT Tên học viên Tên đề tài Năm 
bảo vệ
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Điện học
        X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu. 2016. INTERPRETATION OF THE GEOMAGNETIC ANOMALY SOURCES IN THE MEKONG DELTA USING THE WAVELET TRANSFORM MODULUS MAXIMA. Workshop on Capacity Building on Geophysical Technology in Mineral Exploration and Assessment on Land, Sea and Island, Ha Noi, 10/2016. . 121-128. (Đã xuất bản)
2.  Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu. 2016. DATA PROCESSING FOR GROUND PENETRATING RADAR USING THE CONTINUOUS WAVELET TRANSFORM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 03. 85-93. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu. 2015. ÁP DỤNG BIẾN ĐỔI WAVELET LIÊN TỤC ĐỂ PHÂN VÙNG PHÓNG XẠ TẠI TRUNG TÂM THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội nghị Vật lý kỹ thuật và ứng dụng toàn quốc lần 4, Viện hàn lâm KHCN VN, tháng 10 năm 2015. . 58. (Đã xuất bản)
2.  Dương Quốc Chánh Tín2015. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG ỐNG BỊ CHÔN VÙI BẰNG RA ĐA XUYÊN ĐẤT SỬ DỤNG PHÉP BIẾN ĐỔI WAVELET LIÊN TỤC. Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ V-năm 2015, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tháng 5 năm 2015. . 70-79. (Đã xuất bản)
3.  Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thành Vấn. 2016. PHÉP BIẾN ĐỔI WAVELET LIÊN TỤC TRONG XỬ LÝ TÀI LIỆU THĂM DÒ ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CAO. Tạp chí phát tiển Khoa học - Công Nghệ, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. 19. 81-93. (Đã xuất bản)
4.  Dương Quốc Chánh Tín2016. ĐỊNH VỊ ĐƯỜNG ỐNG BỊ CHÔN VÙI BẰNG RA ĐA XUYÊN ĐẤT SỬ DỤNG PHÉP BIẾN ĐỔI WAVELET LIÊN TỤC. Hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VI - năm 2016, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 20156. . 715-724. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.