Vinaora Nivo Slider 3.x
Khoa Sư phạm

           

        GV. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

Điện thoại: 0939-758-669. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2010-2012:Thạc sĩ Hóa lý thuyết và Hóa lý, Trường Đại học Cần Thơ.
  • 2004-2008:Cử nhân Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Cần Thơ.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • 11/2020-nay: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.
  • 02/2013-10/2020: Giáo viên tại Trung tâm GDNN – GDTX Phong Điền (Phong Điền, Cần Thơ).
  • 9/2008-01/2013: Giáo viên trường THPT Tư thục Nguyễn Bỉnh Khiêm (Ninh Kiều, Cần Thơ).

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

  • Các lĩnh vực nghiên cứu

Tách chiết kim loại bằng sắc ký.

  • Các đề tài nghiên cứu

Năm 2012: Chiết xuất collagen từ da cá tra và ứng dụng trong thực phẩm (necta dâu tây).

  • Sách và giáo trình xuất bản
  • Các công bố

   1. Thi Thu Huong Nguyen, Thanh Tuan Tran, Man Seung Lee (2022). A modified process for the separation of Fe(II) and Cu(II) from the sulfuric acid leaching solution of metallic alloys of reduction smelted spent lithium-ion batteries. Resources Recycling, 31(1), 12–20.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.