TRẦN LƯƠNG

Bộ môn Tâm lý Giáo dục

Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0905520076

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chức vụ, học hàm, học vị

Trưởng Bộ môn, Tiến sĩ Giáo dục học

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo:    Chính quy tập trung            

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành học chuyên môn: Giáo dục học                Năm tốt nghiệp: 2004                     

3. Thạc sĩ

Thời gian đào tạo:    2007-2009                                        

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục học (Lý luận và lịch sử giáo dục)

Tên luận văn: Thiết kế module học phần Giáo dục học theo tín chỉ ở Trường Đại học Cần Thơ

3. Tiến sĩ

Thời gian đào tạo: 11/2011-7/2016          Nơi đào tạo:  Trường ĐHSP Hà Nội

Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục học (Lý luận và lịch sử giáo dục)

Tên luận án: Tổ chức dạy học theo module học phần Giáo dục học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học sư phạm 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2005 - 2007: Giảng viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ

2007 - 2009: Học sau đại học tại Đại học Sư phạm Hà Nội

2009 - 2011: Giảng viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ

2011 - 2016: Nghiên cứu sinh Đại học Sư phạm Hà Nội

2006 - nay: Giảng viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ

 GIẢNG DẠY

1. Giáo dục học

2. Giáo dục học đại cương

3. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

4. Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững

5. Lí luận dạy học..

 Nghiên cứu

 

Tên đề tài/đề án

Thời gian

Cấp

 

Vai trò

Phát triển kỹ năng lập kế hoạch tự học cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

2017

Cấp Cơ sở

Tác giả

Biện pháp rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

2015

Cấp Cơ sở

Tác giả

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

2012

Cấp Cơ sở

Tác giả

Nghiên cứu mô hình tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

 

2018 - 2019

(đang thực hiện)

NVKHCN cấp thành phố 

Tham gia

Xây dựng mô hình thùng rác thông minh ở các trường tiểu học khu vực phía Nam như phương tiện giáo dục cộng đồng 

2018 - 2019 

(đang thực hiện)

Bộ

Tham gia

Khảo sát nhu cầu đào tạo cử nhân sư phạm của 19 tỉnh gồm: Bình phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau

2017

Cơ sở

Tham gia

Nghiên cứu đánh giá chương trình đào tạo cử nhân sư phạm hiện hành của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

2017

Etep

Tham gia

Nghiên cứu đánh giá tổng thể chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trung học cơ sở và đề xuất chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục trung học cơ sở mới

2017

Etep

 Tham gia

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Hướng nghiên cứu:

- Xây dựng và phát triển chương trình

- Khoa học giáo dục

- Giáo dục kỹ năng sống

Công trình công bố

  •  Sách và giáo trình

3. Giáo trình Giáo dục học, NXB Đại học Cần Thơ, 2018

2. Lí luận dạy học đại học, NXB Đại học Cần Thơ, 2018

1. Sách chuyên khảo: Tổ chức dạy học theo module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ- Trường hợp nghiên cứu học phần Giáo dục học ở trường đại học sư phạm, NXB ĐHCT, 2017

 

  • Tạp chí

29. Huỳnh Văn Sơn - Trần Lương - Nguyễn Thị Diễm My (2018). Self-awareness and self-management of students in grades 4 and 5 in vietnam. International Journal of Education and Psychology in the Community, 8 (1 & 2), July, 146-156

28. Trần Lương (2018). Biện pháp phát triển kỹ năng lập kế hoạch tự học cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, số Đặc biệt kỳ 1, tháng 5, tr 290-293

27. Trần Lương (2018). Thực trạng kĩ năng lập kế hoạch tự học của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, số 15, tr 119-129

26. Trần Lương (2018). Tác động của facebook đến việc học tập của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 84, tr 24-29

25. Trần Lương - Nguyễn Thị Bích Phượng (2017). Một số biểu hiện tính trung thực của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ – Nét tính cách có mối tương quan với kết quả học tập. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số tháng 9/2017 (số đặc biệt) trang 310 – 324. 

24. Trần Lương (2017). Thiết kế chương trình dạy học theo module – giải pháp đổi mới chương trình đạo tạo, bồi dưỡng tại trường đại học sư phạm. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tê, Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm, Nxb ĐHSP TP. HCM, Tr 230-241

23. Huỳnh Văn Sơn-Trần Lương (2017), Giáo dục năng lực cảm xúc xã hội tiếp cận theo mô hình SEL trong đào tạo-bồi dưỡng giáo viên hiện đại, Kỷ yếu hội thảo kho học quốc tê, Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm, Nxb ĐHSP TP. HCM, Tr 444-453

22. Trần Lương (2017). Thiết kế chương trình dạy học theo module – giải pháp đổi mới chương trình dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu hội thảo kho học quốc gia, Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, NXB ĐH Huế, Tr 516-525

21.  Trần Lương - Nguyễn Thị Bích Phượng (2017). TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH MIỄN HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN SƯ PHẠM. Tác động của chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm đến chất lượng tuyển sinh và đào tạo giáo viên. . 9-15

20. Trần Lương (2016). Thực trạng kỹ năng lập kế hoạch học tập của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Thiết bị giáo dục, Số 128, Tr 107-111

19. Trần Lương (2016). Thiết kế bài học tiếp cận theo lý thuyết module, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, số 1, tr 127-141

18. Trần Lương (2015), Biện pháp phát triển kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sài Gòn, Số 9, Tr 84-90

17. Trần Lương (2015), Phát triển kỹ năng kiên định cho sinh viên Trường đại học Cần Thơ, Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP.HCM, số 8 (74), tr 178-189

16. Trần Lương (2015), Thực trạng kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên Trường đại học Cần Thơ, Tạp chí khoa học Đại học Huế, số 6, tr 5-19

15. Trần Lương (2015), Thiết kế chương trình học phần GDH theo lí thuyết module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Tạp chí GD, số Đặc biệt, tháng 5, tr 199-200

14. Trần Lương (2015), Thiết kế định hướng kết quả học tập của module dạy học, Tạp chí GD, số Đặc biệt, tháng 3, tr106-108

13. Trần Lương (2015), Tổ chức module dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Tạp chí GD, số 351, tr 31-33&42

12. Trần Lương (2014), Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí khoa học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, số 8, tr 42-53

11. Trần Lương (2011), Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng chương trình học phần GDH trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Dạy và học ngày nay, số Xuân, tr 58& 63

10. Trần Lương (2009), Thiết kế module học phần GDH theo tín chỉ ở Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí GD, số 228, tr 26-28&46

9. Trần Lương (2016), Biện pháp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế , Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, NXB Đại học sư phạm, Tr 387-395

8. Nguyễn Thị Bích Phượng,Trần Lương (2016), Tính trung thực-Nét tính cách có mối tương quan với kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, Trường Đại học Đà Lạt, Tr 63-72

7. Trần Lương (2015), Thiết kế và tổ chức dạy học theo module giải pháp đổi mới chương trình học phần GDH trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học sư phạm hiện nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, NXB ĐHSP, Tr.725-729

6. Trần Lương (2015), Tổ chức bài học tiếp cận theo lí thuyết module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, NXB ĐHSP, Tr.730-733

5. Trần Lương, Bùi Thị Mùi (2015), Tổng quan tình hình nghiên cứu phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục ở các trường sư phạm, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, NXB ĐHSP

4. Trần Lương (2014), Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu khoa học trẻ, Trường Đại học Cần Thơ

3. Trần Lương (2011), Tìm hiểu kiến thức và những kỹ năng cần thiết để di cư an toàn và phòng chống buôn bán người, Hội thảo Giới thiệu tài liệu hướng dẫn đưa nội dung di cư an toàn và phòng chống buôn bán người vào chương trình đào tạo giáo viên tại các trường đại học và cao đẳng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, TP. Cần Thơ.

2. Trần Lương (2011), Lồng ghép giáo dục di cư an toàn và phòng chống buôn ban phụ nữ và trẻ em vào học phần Giáo dục kỹ năng sống, Hội thảo Lồng ghép giáo dục di cư an toàn và phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em vào một số môn học và hoạt động giáo dục ở khoa sư phạm các trường đại học, cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, TP. Cần Thơ

1. Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng (2010), Rèn luyện kỹ năng sử dụng tín hiệu phi ngôn ngữ trong giao tiếp sư phạm cho sinh viên, Kỷ yếu Hội thảo “Tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực trạng-nguyên nhân và giải pháp”, trang 113, Khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.