Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

THÁI THỊ NGỌC THÚY

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đoàn Thị Kiều My; Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Đơn vị: Bộ môn Tâm lý Giáo dục, Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; 

Email: dtkmy@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngạch viên chức: Giảng viên 

Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

 Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo:  Đại học Cần Thơ

Ngành học chuyên môn: Hoa viên cây cảnh              Năm tốt nghiệp:  2013

2. Thạc sĩ

Thời gian đào tạo:  2020 - 2022                                  

Nơi đào tạo: : Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo: Khoa học công nghệ giáo dục

Tên luận văn: Quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

 

3. Tiến sĩ

 

4. Ngoại ngữ
1. Tiếng Anh

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm trách

11.2014- 06.2023

Trường Đại học Cần Thơ

 Chuyên viên Trường Bách Khoa, Đại học Cần Thơ
 9.2020-11.2022 Trường Đại học Cần Thơ Học lấy bằng Thạc sỹ ngành Quản lý giáo dục tại Việt Nam 
 06.2023 - nay Trường Đại học Cần Thơ Giảng viên Bộ môn Tâm lý - Giáo dục, Khoa Sư phạm Trường Đai học Cần Thơ
     
     

 2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

  

 IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

STT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Vai trò

Ghi chú

1

Nghiên cứu hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ  2023  Cấp cơ sở

Chủ nhiệm

 

           
           

 

2. Sách và giáo trình đã xuất bản  

TT

Năm

Tác giả

Vai trò

Tựa sách

Loại sách

Nxb

 1

           

 

 3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

 3.1. Xuất bản tiếng Anh và quốc tế

 

3.2. Xuất bản tiếng Việt

1.  Đoàn Thị Kiều My, Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng. 2022. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Giáo dục. 22. 275 - 280.

2. Đoàn Thị Kiều My, Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng. 2022. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Thiết bị giáo dục. 1. 147 - 149.

3. Đoàn Thị Kiều My, Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng, 2023. MỨC ĐỘ QUAN TÂM VÀ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NỘI DUNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ: THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ. 23 (02). 41 – 46.

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.