DANH MỤC MINH CHỨNG

Mã MC Tên MC Số, ngày ban hành Nơi ban hành Ghi chú
   Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra   
  TC 1.1      
  Văn bản phát biểu chính thức tầm nhìn sứ mạng của Trường ĐH Cần Thơ   Trường ĐHCT  
  Văn bản phát biểu chính thức tầm nhìn sứ mạng của Khoa Sư phạm   Khoa SP  
  Quyết định ban hành CTĐT   Trường ĐHCT  
  Đề cương các học phần      
  Biên bản họp lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT      
         
         
  TC 1.2      
  TC 1.3      
  Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả CTĐT   
  TC 2.1      
  TC 2.2.       
  TC 2.3       
  Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung CT dạy học    
  TC 3.1      
  TC 3.2       
  TC 3.3       
   Tiêu chuẩn 4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học   
  TC 4.1      
  TC 4.2       
  TC 4.3       
   Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của người học   
  TC 5.1      
  Quy định về quy trình thi, đánh giá người học      
  Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác thi kết thúc học phần   Khoa SP  
  Quyết định Ban hành Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 5339/QĐ-ĐHCT ngày 04/11/2019 Trường ĐHCT  
  Phiếu chấm điểm LVTN/TLTN   Bộ môn SPVL Google drive
  TC 5.2      
  Quyết định Ban hành Quy định về Công tác học vụ dành cho SV bậc đại học hệ chính quy (có hiệu lực từ học kỳ 1, năm học 2019-2020). 2748/QĐ-ĐHCT ngày 12/07/2019 Trường ĐHCT  
  Quyết định Ban hành Quy định về Công tác học vụ dành cho SV bậc đại học hệ chính quy (có hiệu lực từ học kỳ 1, năm học 2017-2018). 2742/QĐ-ĐHCT ngày 15/08/2017 Trường ĐHCT  
         
  TC 5.3      
  TC 5.4      
  TC 5.5      
  Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ giảng viên nghiên cứu viên   
  TC 6.1      
  TC 6.2       
  TC 6.3       
    TC 6.4      
  TC 6.5      
  TC 6.6      
  TC 6.7      
  Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên
  TC 7.1      
  TC 7.2      
  TC 7.3      
  TC 7.4      
  TC 7.5      
  Tiêu chuẩn 8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học
  TC 8.1      
  TC 8.2      
  TC 8.3      
  TC 8.4      
  TC 8.5      
  Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị
  TC 9.1      
  TC 9.2      
  TC 9.3      
  TC 9.4      
  TC 9.5      
  Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng   
  TC 10.1      
  TC 10.2      
  TC 10.3      
  TC 10.4      
  TC 10.5      
  TC 10.6      
  Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra
  TC 11.1      
  TC 11.2      
  TC 11.3      
  TC 11.4      
  TC 11.5      

Thông báo mới*

Số lượt truy cập

673601
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
22
4304
7181
673601

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.