Group facebook của các lớp Sư phạm Hóa học

 

 9. Sư phạm Hóa học K42 (Thầy Nguyễn Điền Trung)

https://www.facebook.com/groups/278543712528289

8. Sư Phạm Hóa học K41 (Cô Thái Thị Tuyết Nhung)

https://www.facebook.com/groups/423076744562579/

7. Sư phạm Hóa học K40 (Cô Hoàng Hải Yến)

https://www.facebook.com/groups/435154216626158/?ref=share

6. Sư phạm Hóa học K39 (Cô Huỳnh Hữu Bích Châu)

https://www.facebook.com/groups/sp1309a1/

5. Sư phạm Hóa học K38 (Thầy Hồ Hoàng Việt)

https://www.facebook.com/groups/237119403080826/

4. Sư phạm Hóa học K37 (Cô Thái Thị Tuyết Nhung)

https://www.facebook.com/groups/360684560688797/

3. Sư phạm Hóa học K36 (Thầy Nguyễn Điền Trung)

https://www.facebook.com/groups/424468254281423

2. Sư phạm Hóa học K35 (Cô Hoàng Hải Yến)

https://www.facebook.com/suphamhoahock35/

1. Bộ môn Sư phạm Hóa học (Thầy Hồ Hoàng Việt)

https://www.facebook.com/groups/1676719222582513

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.