Năm TT Báo cáo viên Tên báo cáo khoa học
2021 1  Nguyễn Thị Thu Thủy Áp dụng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS/MS) trong việc khảo sát ảnh hưởng của Salbutamol trên sự tăng trọng của gà và theo dõi thời gian tồn dư của Salbutamil trong thịt gà
  2 Thầy Nguyễn Phúc Đảm Xác định thành phần hóa học chính trong cao chiết ethanol từ lá ổi bằng phương pháp HPLC-DAD-HRMS
  3 Võ Thị Bích Huyền Nghiên cứu thực hiện kế hoạch bài dạy môn Hóa học 10 THPT theo mẫu phụ lục IV của công văn 5512/BGDĐT-GDTrH
 2018  1 Nguyễn Thị Thu Thủy Tình hình dạy và học Hóa học theo định hướng phát triển năng lực người học ở các tỉnh ĐBSCL
2 Thầy Ngô Quốc Luân Hoạt tính kháng vi khuẩn P. acnes của các cao chiết và hợp chất từ lá ô môi
3 Thầy Nguyễn Điền Trung Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo bằng phần mềm Mendeley
4 Thầy Hồ Hoàng Việt Tổng hợp vật liệu perovskite MAPbI3 bằng phương pháp bốc bay và ứng dụng trong pin mặt trời
2017  Nguyễn Thị Thu Thủy Thông tin về hàm lượng Chì và Cadmi trong ống nhựa dẫn nước
2 Thầy Bùi Phương Thanh Huấn Phát triển năng lực chuyên biệt cho học sinh trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông
3 Thầy Nguyễn Phúc Đảm Một số hợp chất MEGASTIGMANE cô lập được từ cây màn màn tím cleomechelidonii
2016 1 Nguyễn Thị Thu Thủy Tìm hiểu hoạt tính sinh học của nấm đông trùng hạ thảo (ophiocordyceps và cordyceps) ở đồng bằng sông Cửu Long
2 Thầy Nguyễn Mộng Hoàng Phương pháp giải bài toán kết tủa – kết tủa tan trong chương trình hóa học phổ thông theo hướng đồ thị toán học
3 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Tính siêu dẫn proton của vật liệu khung cơ kim trên hợp chất catechol có cấu trúc tuần hoàn không gian ba chiều
4 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Khả năng tách chọn lọc CO2/CH4 trong điều kiện ẩm của vật liệu khung cơ kim cấu trúc zeolite
5 Thầy Nguyễn Phúc Đảm Một số hợp chất flavonoid cô lập được từ cây màn màn tím cleomechelidonii
2015 1 Nguyễn Thị Thu Thủy Vận dụng mô hình nghiên cứu bài học  trong việc phát huy năng lực nghề nghiệp cho sinh viên  Sư phạm  Hóa học
2 Thầy Ngô Quốc Luân Các đặc trưng phổ NMR của hợp chất khung anthraquinone
3 Thái Thị Tuyết Nhung Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên môn Khoa học tự nhiên ở bậc THPT

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.