Giáo trình anh văn chuyên ngành Sư phạm Hóa học

Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Phúc ĐảmNgô Quốc Luân, Nguyễn Điền Trung

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

Năm 2021

Bài tập phổ nghiệm NMR

Nguyễn Phúc Đảm, Nguyễn Trọng Tuân, Ngô Quốc Luân, Nguyễn Thị Thu Trâm

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

Năm 2020

Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 10 các môn Khoa học Tự nhiên

Nguyễn Thị Hồng Nam, Huỳnh Thị Thúy Diễm, Đỗ Thị Phương Thảo, Thái Thị Tuyết Nhung, Hồ Tân Minh

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Năm 2019

 

Giáo trình Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương

Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Quang Đệ, Lê Thanh Phước, Hồ Hoàng Việt, Thái Thị Tuyết Nhung

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

Năm 2019

 

Kỹ thuật cộng hưởng từ hạt nhân NMR từ thực nghiệm đến cấu trúc

Nguyễn Thị Thu Trâm, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Phúc Đảm

Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật

Năm 2018

 

Giáo trình Hóa học Vô cơ (phần 2: các nguyên tố kim loại)

Nguyễn Thị Thu Thủy, Ngô Quốc Luân

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

Năm 2013

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.