TT

Năm

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Giáo viên hướng dẫn

23 2024 TSV2024-115  Khảo sát hoạt tính xúc tác của nano bạc/graphene oxide cho phản ứng phân hủy phenol red Trịnh Ngọc Quí ThS. Nguyễn Điền Trung
22  TSV2024-110    Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cành cây Cỏ hôi (Praxelis clematidea (Griseb) R.M. King & H. Rob) Sơn Thiên Phúc PGS.TS. Nguyễn Phúc Đảm
21 TSV2024-99  Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cành cây sắn thuyền (Syzygium polyanthum (Wight) Walp) Nguyễn Thành Đạt ThS. Thái Thị Tuyết Nhung
20 TSV2024-97  Đánh giá hoạt tính ức chế tế bào ung thư của nano bạc sử dụng dịch chiết ethanol-nước của vỏ vải thiều Litchi chinenis làm tác nhân khử Nguyễn Hồng Sơn PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng
19 TSV2024-94 Đánh giá hoạt tính kháng nấm gây bệnh thán thư Colletotrichum gloeosporioides của nano đồng Nguyễn Bạch Đồng ThS. Hoàng Hải Yến
18 TSV2024-93 Khảo sát thành phần hóa học cây Nổ bò (Dipteracanthus repens (L.) Hassk) ở vùng Bảy núi An Giang Mai Yên Phương TS. Ngô Quốc Luân
17 2023 TSV2023-24 Khảo sát tổng hợp nano bạc sử dụng dịch chiết vỏ sầu riêng Durio zibethinus dưới sự hỗ trợ của ánh sáng LED Phan Ngọc An PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng
16 TSV2023-73    Đánh giá hoạt tính xúc tác của nano đồng cho phản ứng phân hủy phenol red Ngô Thanh Sang  ThS. Hoàng Hải Yến
15  TSV2023-74  Tổng hợp vật liệu rắn ZR-MOF định hướng ứng dụng xúc tác phân huỷ polyethylene terephtalate Nguyễn Bùi Thị Quế Trân  TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung
14  TSV2023-78   Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của nano bạc điện tích dương và điện tích âm sử dụng dịch chiết hoa kèn hồng Tabebuia rosea làm tác nhân khử Nguyễn Phúc Nguyên Thảo  ThS. Nguyễn Điền Trung
13  TSV2023-84  Chlorine hóa vật liệu MOF dựa trên linker 2- amino benzene-1,4-dicarboxylic acid Trần Bích Thuận ThS. Nguyễn Mộng Hoàng
12 TSV2023-87   Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Muối (Glochidion littorale Blume) Trương Hoài Lộc  TS. Nguyễn Phúc Đảm
11  TSV2023-89  Dạy học phát triển năng lực khám phá khoa học cho học sinh lớp 11 môn Hóa học thông qua chủ đề Hydrocarbon không no Võ Đình Kha  ThS. Thái Thị Tuyết Nhung
10 TSV2023-90   Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cành cây thanh trà (Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.) Võ Tấn Phát  ThS. Hồ Hoàng Việt
9 2022 TSV2022-120 Tổng hợp vật liệu rắn cấu trúc zeolite định hướng ứng dụng xúc tác phân huỷ chất hữu cơ trong nước thải ô nhiễm Diệp Lê Hà Thơ TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung
8 TSV2022-130  Tổng hợp nano đồng với tác nhân ổn định pectin và đánh giá hoạt tính kháng nấm Rhizoctonia Solani Nguyễn Thị Kim Tho TS. Nguyễn Phúc Đảm
7 TSV2022-136  Rèn luyện năng lực nhận thức hóa học của học sinh thông qua hệ thống video thí nghiệm thực hành Hóa học lớp 10 chương trình trung học phổ thông 2018 Phạm Việt Quyên ThS. Võ Thị Bích Huyền
6 TSV2022-138 Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của hệ vật liệu nano Gd2O3-P2O5 pha tạp ion đất hiếm Eu3+ định hướng ứng dụng in bảo mật Phan Thanh Phường TS. Ngô Quốc Luân
5 TSV2022-142 Tổng hợp nano bạc sử dụng dịch chiết nụ vối Syzygium nervosum làm tác nhân khử và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn Trần Thanh Huy ThS. Nguyễn Điền Trung
4 2020 TS2020-126  Tổng hợp nano bạc với tác nhân tinh bột dưới sự chiếu xạ của ánh sáng LED Dương Hiền Minh         ThS. Nguyễn Điền Trung
3 2019 TSV2019-112  Tổng hợp và ứng dụng vật liệu lai Al2TiO5/SBA-15 xử lỹ acid cinnamic trong nước Nguyễn Thanh Nhuận  ThS. Nguyễn Điền Trung
2 TSV2019-110  Nghiên cứu khả năng kháng oxi hóa in-vitro của nước điện giải ion kiềm Nguyễn Hoàng Trung    TS. Ngô Quốc Luân
1 2018 TSV2018-97  Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn kháng vi sinh vật của quả đầu lân (Couroupita guianensis Aubl.) ở Thành phố Cần Thơ  Nguyễn Thế Long  TS. Ngô Quốc Luân

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.