Khóa Cố vấn học tập Ban cán sự Ban chấp hành

 

K46-A1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

 

Thầy Nguyễn Điền Trung

Lớp trưởng

Nguyễn Phú Quí

Lớp phó học tập

Phan Ngọc An 

Lớp phó phong trào

Nguyễn Hữu Tuấn 

Lớp phó đời sống

Đỗ Hoàng Thảo Vy

 

Bí thư 

Trương Hoài Lộc

Phó bí thư

Ngô Bé Hội

Ủy viên

Võ Minh Hòa

 

K46-A2

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Thầy Nguyễn Phúc Đảm

Lớp trưởng

Phan Thanh Phường

Lớp phó học tập

Phạm Việt Quyên 

Lớp phó phong trào

Hồ Quốc Huy 

Lớp phó đời sống

Sầm Thị Yến Oanh

 

Bí thư 

Ngô Thanh Sang

Phó bí thư

Nguyễn Yến Linh

Ủy viên

Nguyễn Huỳnh Loan Phương

 

K45

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

 

 

 

Hoàng Hải Yến 

Lớp trưởng

Lê Huỳnh Đức Anh

Lớp phó học tập

Huỳnh Thái

Lớp phó phong trào

Nguyễn Thị Kim Tho

Lớp phó đời sống

Nguyễn Phan Nhật Trường

 

Bí thư

Trần Thanh Huy

Phó bí thư

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Ủy viên

Trần Ngọc Đan

 

K44

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 

 

 

Võ Thị Bích Huyền 

Lớp trưởng

Nguyễn Đức Trọng

Lớp phó học tập

Nguyễn Minh Thy

Lớp phó phong trào

Lê Minh Đan

Lớp phó đời sống

Nguyễn Ngọc Như Tâm

 

Bí thư

Dương Hiền Minh

Phó bí thư

Trần Ngọc Trang Anh

Ủy viên

Nguyễn Thị Quế Chi

  

K43

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 

 

 

Thầy Hồ Hoàng Việt 

Lớp trưởng

Nguyễn Thanh Duy

Lớp phó học tập

Nguyễn Hoàng Nam

Lớp phó phong trào

Hồ Bá Duy

Lớp phó đời sống

Nguyễn Nghi Dung

 

Bí thư

Nguyễn Tiến Anh

Phó bí thư

Phan Thị Minh Thư

Ủy viên

Huỳnh Thảo Nguyên

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.