Khóa Cố vấn học tập Ban cán sự Ban chấp hành

K45 

email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Hoàng Hải Yến 

Lớp trưởng

Nguyễn Thanh Hùng Anh

Lớp phó học tập

Vũ Ngọc Bảo Châu

Phó phong trào

Lê Huỳnh Đức Anh

Phó đời sống

Phan Huỳnh Kim Pha

 

Bí thư

Trần Thanh Huy

Phó bí thư

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Ủy viên

Huỳnh Thái

K44

   

email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Võ Thị Bích Huyền

 

 Lớp trưởng

Nguyễn Đức Trọng

Lớp phó học tập

Nguyễn Minh Thy

Phó phong trào

Lê Minh Đan

Phó đời sống

Nguyễn Ngọc Như Tâm

  

Bí thư

Dương Hiền Minh

Phó bí thư

Trần Ngọc Trang Anh

Ủy viên

Nguyễn Thị Quế Chi

K43

email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Thầy Hồ Hoàng Việt 

  Lớp trưởng

Nguyễn Thanh Duy

Lớp phó học tập

Nguyễn Hoàng Nam

Phó phong trào

Hồ Bá Duy

Phó đời sống

Nguyễn Nghi Dung

  

Bí thư

Nguyễn Tiến Anh

Phó bí thư

Phan Thị Minh Thư

Ủy viên

Huỳnh Thảo Nguyên

K42 

email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Thầy Nguyễn Điền Trung  

Lớp trưởng

Đỗ Hữu Nghị

Lớp phó học tập

Võ Trường Giang

Phó phong trào

Nguyễn Trương Phương Vy

Phó đời sống

Nguyễn Thị Phương Quỳnh

 

Bí thư

Phạm Văn Thưởng

Phó bí thư

Nguyễn Thị Thu Thảo

Ủy viên

Nguyễn Dương Bình

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.