TT Học phần Mã học phần Nội dung bài giảng

1

Thực tập Hóa lý

Biên soạn

Thầy Nguyễn Điền Trung

SP158

Giáo trình

Bài 1. Động học phản ứng H2O2

Bài 2. Sự hấp phụ của CH3COOH trên than hoạt tính

Bài 3. Xác định hằng số acid của CH3COOH

Bài 4. Động học phản ứng xà phòng hóa CH3COOC2H5

Bài 5. Xác định điểm tương đương bằng pH kế

Bài 6. Xác định thế oxy hóa khử của phức sắt

Bài 7. Động học phản ứng nghịch chuyển đường

Bài 8. Xác định năng lượng hoạt hóa của phản ứng

 

Thực Tập Hóa Cơ sở

Biên soạn

Thầy Nguyễn Điền Trung

SG259

Giáo trình

Bài 00. Sử dụng dụng cụ thí nghiệm

Bài 01. Chuẩn độ acid-base

Bài 02. Chuẩn độ oxy hóa-khử

Bài 03. Pha dung dịch base chuẩn

Bài 04. Tốc độ phản ứng

Bài 05. pH dung dịch

Bài 06. Hiệu ứng nhiệt của phản ứng

Bài 07. Cân bằng hóa học

Bài 08. Pin điện hóa

Bài 09. Tích số tan

Bài 10. Sự thủy phân của muối

Slide bài giảng: Bài 00Bài 01 & 02, Bài 03 & 04, Bài 05 & 06, Bài 07 & 08, Bài 09 & 10.

3

Hóa học Đại cương

Biên soạn 

Thầy Nguyễn Điền Trung    

TN019

 

Chương 1. Cấu tạo phân tử 

Chương 2. Nhiệt động học 

Chương 3. Động hóa học 

Chương 4. Cân bằng hóa học

Chương 5. Dung dịch & Pin điện

4

Hóa hữu cơ 1

Biên soạn

Thầy Nguyễn Phúc Đảm

      Thái Thị Tuyết Nhung

TN111

Chương 1. Đai cương danh pháp hữu cơ

Chương 2. Đồng phân lập thể

Chương 3. Hiệu ứng điện tử

Chương 4. Đại cương phản ứng hữu cơ

Chương 5. Alkane

Chương 6. Alkene

Chương 7. Alkadiene

Chương 8. Alkyne

Chương 9. Arene

Chương 10. Dẫn xuất halogen 1

Chương 11. Dẫn xuất halogen 2

Chương 12. Bài tập đồng phân & danh pháp

Chương 13. Bài tập hiệu ứng

Chương 14. Bài tập tổng hợp

5

Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ

Biên soạn

Thầy Nguyễn Phúc Đảm

SP398

Phần 1

Phần 2

6

Hóa hợp chất thiên nhiên

Biên soạn

Thầy Ngô Quốc Luân

Thầy Nguyễn Phúc Đảm

TN317 

Phần 1

Phần 2

7

Các phương pháp phổ nghiệm hữu cơ

Biên soạn

Thầy Nguyễn Phúc Đảm

TN361 

Slide bài giảng

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.