1. Thông báo danh sách sinh viên thiếu hồ sơ nhập học

STT MSSV Họ và tên Lớp Hồ sơ bổ sung
1 B2000360 Nguyễn Ngọc Minh Thư SP2009A1 Phiếu thông tin sinh viên
2 B2000377 Nguyễn Thị Trúc Ngân SP2009A2 Phiếu thông tin sinh viên

 2. Lịch liên hệ thầy cô của bộ môn ở học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thời gian
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
7h30-9h00
Thầy Phúc Đảm
 Cô Hải Yến
 Cô Bích Huyền
 Cô Thu Hương
 Thầy Quốc Luân
9h00-10h30
Cô Tuyết Nhung (HC)
 Cô Hải Yến
Cô Bích Huyền 
 Cô Thu Hương
 Thầy Quốc Luân
13h30-15h00
Cô Thu Hương
 Thầy Hoàng Việt
 Cô Thu Hương
 Cô Thu Hương
 Thầy Điền Trung
15h00-16h30
Cô Thu Hương
 Thầy Mộng Hoàng
 Cô Thu Hương
 Cô Thu Hương
 Thầy Điền Trung

                      Thầy Phúc Đảm: 0939 096 393                                 Cô Tuyết Nhung (HC): 0978 786 188

                      Thầy Quốc Luân: 0919 054 856                                Cô Hải Yến: 0906 833 835

                      Thầy Mộng Hoàng: 0919 409 509                             Cô Thu Hương: 0939 758 669

                      Thầy Hoàng Việt: 0937 230 202                                Cô Bích Huyền: 0988 460 983 

                      Thầy Điền Trung: 0939 392 314

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.