DANH SÁCH CÁC GIẢNG VIÊN ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC Ở BỘ MÔN

 

STT

Họ và tên

Tổ chuyên ngành

1

Thầy La Đồng Minh

Hóa lý

2

 Thầy Lê Thái Thân

Hóa lý

3

 Thầy Trần Sơn

Hóa lý

4

Trần Thị Huệ

Hóa lý

5

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Hóa lý

 

 

 

 

 

6

Phan Thị Ngọc Mai

 

 

 

 

 

 

Hóa lý

 

 

 

7

Huỳnh Kim Liên

 

 

 

 

 

Phân tích

 

 

 

8

Thầy Phan Thành Chung

 

 

 

 

 

Phân tích

 

 

 

9

Huỳnh Hữu Bích Châu

 

 

 

 

Phân tích

10 Phan Nguyễn Tâm Minh Phân tích
11  Thầy Nguyễn Văn Bảo Phương pháp giảng dạy

 

 

 

 

12

Đoàn Thị Kim Phượng

 

 

 

 

Phương pháp giảng dạy

 

 

 

13

Nguyễn Thị Vui

 

 

 

 

Phương pháp giảng dạy

14

Lê Hồ Minh Giang

 

 

 

 

Phương pháp giảng dạy

15

Lê Thị Lộc

Hữu cơ
16 Cô Nguyễn Thị Thu Lan Hữu cơ
17

Thầy Nguyễn Văn Hùng

Hữu cơ
18 Cô Nguyễn Thị Hồng Vân Hóa sinh
19

Thầy Nguyễn Quang Trị

Vô cơ
20  Thầy Nguyễn Văn Thân Vô cơ
21

Phan Thị Thanh Hương

Vô cơ

 

 

 

 

22

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

 

 

Vô cơ

23

Nguyễn Thị Thu Trang

 

 

 

 

 

Vô cơ

24

Bùi Nhã Quyên

 

 

 

 

Thư ký bộ môn

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.