TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

(MSCB: 0080)

TS. Bùi Phương Thanh Huấn

(MSCB: 0247)

TS. Ngô Quốc Luân

(MSCB: 1534) 

 ThS. Thái Thị Tuyết Nhung (MSCB: 1610)

ThS. Nguyễn Mộng Hoàng

(MSCB: 1865)

TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

(MSCB: 2099)

ThS. Hoàng Hải Yến

(MSCB: 2101)  

TS. Nguyễn Phúc Đảm

(MSCB: 2100)

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

(MSCB: 2847)

ThS. Nguyễn Điền Trung

(MSCB: 2314) 

ThS. Hồ Hoàng Việt

(MSCB: 2471)

ThS. Võ Thị Bích Huyền

(MSCB: 2613) 

ThS. Đặng Quang Vinh

(MSCB: 2885)

     

  

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.