HOÀNG HẢI YẾN

 

Bộ môn Sư phạm Hóa học

Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0906833835

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ, học hàm học vị

 Thạc sĩ

Quá trình đào tạo

Cử nhân Sư phạm Hóa học, 2006, Trường Đại học Cần Thơ.

Thạc sĩ chuyên ngành Hóa Phân Tích, 2012, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác

2007 – nay: Giảng viện bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

 Giảng dạy

  1. Hóa Phân tích 1.
  2. Hóa Phân Tích 2.
  3. Thực tập Hóa Phân Tích.
  4. Phương Pháp Phân Tích Công Cụ.
  5. Thực tập Phương Pháp Phân Tích Công Cụ.
  6. Hóa phân Tích Đại Cương. 
  7. Ứng Dụng CNTT trong giảng dạy hóa học.

Hướng nghiên cứu

Xây dựng và ứng dụng quy trình phân tích phục cho nhu cầu thực tế: phân tích thực phẩm, môi trường, …

Công trình công bố

  •  Sách và giáo trình

Tin học ứng dụng trong Hóa học (2009), Đồng tác giả

  • Tạp chí
  • Kỉ yếu hội thảo

Khen thưởng

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.