Vinaora Nivo Slider 3.x
Khoa Sư phạm

      

         GV. HOÀNG HẢI YẾN

Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

Điện thoại: 090-683-3835, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2007-2012: Thạc sĩ Hóa Phân tích, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2002-2006: Cử nhân Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Cần Thơ.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2006-nay: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

  • Các lĩnh vực nghiên cứu

Xây dựng và ứng dụng quy trình phân tích phục cho nhu cầu thực tế: phân tích thực phẩm, môi trường. 

  • Các đề tài nghiên cứu

 

  • Sách và giáo trình xuất bản

 

  • Các công bố

    2. Trung Nguyen Dien, Hong Nguyen Thi, Nghia Khoi Nguyen, Hang Thi Phung, Yen Hai Hoang (2022). Green synthesis of highly pure copper nanoparticles under microwave irradiation against pathogenic fungi on plants. Chemical Papers, xx, xx.

   1. Trung Dien Nguyen, Dam Phuc Nguyen, Yen Hai Hoang, Tuan Trong Nguyen, Hong Thi Nguyen (2021). Rapid synthesis of silver nanoparticles using the extract of Psidium guajava leaf based on light‑emitting diodes irradiationChemical Papers, 75, 5623-5631.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.