NGUYỄN MỘNG HOÀNG

 

Bộ môn Sư phạm Hóa học

Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0919.409.509

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Chức vụ, học hàm học vị

 Thạc sĩ, Tổ trưởng chuyên ngành Hóa Lý – Hóa Hữu Cơ

Quá trình đào tạo

Cử nhân Sư phạm Hóa học, 2004, Trường Đại học Cần Thơ.

Thạc sĩ Hóa Lý Thuyết và Hóa Lý, 2010, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác

2004 – nay: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

 Giảng dạy

 

 1. Hóa Đại Cương A1, A2.
 2. Hóa Keo.
 3. Hóa Điện.
 4. Động Hóa Học.
 5. Thực tập Hóa Cơ Sở.
 6. Thực tập Hóa Lý. 
 7. Hóa học phổ thông lớp 10, 11, 12.

Hướng nghiên cứu

Nhiên liệu sinh học và vật liệu, chương trình hóa học phổ thông.

Đề tài nghiên cứu

 1. Nhiên liệu sinh học biodiesel từ dầu hạt Jatropha (2010). Đề tài cấp bộ (tham gia).
 2. Thiết kế thí nghiệm hóa học và giáo án chuyên đề axit – bazơ dành cho chương trình phổ thông (2017). Đề tài cấp Trường (hướng dẫn).

Công trình công bố

 •  Sách và giáo trình
 • Tạp chí
 • Kỉ yếu hội thảo
 1. Le Viet Hai, Vu Duy Duong, Le Thi Hao, Nguyen Thi Phuong Thoa, Nguyen Nhi Tru, Nguyen Mong Hoang (2007). Synthesis of Polyaniline and its Electrochemical Performance as an Organic Coating and a Pigment for Epoxy Paints. International Corrosion Engineering Conference Seoul, Korea, 20 – 24.
 2. Le Viet Hai, Nguyen Mong Hoang, Nguyen Thanh Tien, Nguyen Nu Hoang Duyen, Nguyen Thi Phuong Thoa (2008). Biodiesel synthesis from Jatropha Curcas seed Oil. Ngày Hóa Học TPHCM Lần Thứ 6, 19 – 12.
 3. Nguyen Mong Hoang, Le Viet Hai, Nguyen Thi Phuong Thoa; Producing biodiesel from Jatropha curcas seed oil by thermal – stirring method with alkali catalyst NaOH (2009). Proceedings of the 2009 international forum on strategic technologies, 56.
 4. Nguyen Nu Hoang Duyen, Nguyen Thi Phuong Thoa, Le Viet Hai, Nguyen Mong Hoang (2010). Synthesis Of Biodiesel From Jatropha Seed Oil And Ethanol. International Conferrence Innovations for Renewable Energy, 171.

Khen thưởng

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.