Vinaora Nivo Slider 3.x
Khoa Sư phạm

     

    GV. NGUYỄN MỘNG HOÀNG

Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

Điện thoại: 0919409509, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2005-2010: Thạc sĩ Hóa Lý Thuyết và Hóa Lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2000-2004: Cử nhân Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Cần Thơ.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2004-nay: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

  • Các lĩnh vực nghiên cứu

Nhiên liệu sinh học và vật liệu.

Chương trình hóa học phổ thông.

  • Các đề tài nghiên cứu

 

  • Sách và giáo trình xuất bản

 

  • Các công bố

4. Nguyen Nu Hoang Duyen, Nguyen Thi Phuong Thoa, Le Viet Hai, Nguyen Mong Hoang (2010). Synthesis Of Biodiesel From Jatropha Seed Oil And Ethanol. International Conferrence Innovations for Renewable Energy, 171.

3. Nguyen Mong Hoang, Le Viet Hai, Nguyen Thi Phuong Thoa; Producing biodiesel from Jatropha curcas seed oil by thermal – stirring method with alkali catalyst NaOH (2009).  Proceedings of the 2009 international forum on strategic technologies, 56.

2. Le Viet Hai, Nguyen Mong Hoang, Nguyen Thanh Tien, Nguyen Nu Hoang Duyen, Nguyen Thi Phuong Thoa (2008). Biodiesel synthesis from Jatropha Curcas seed Oil. Ngày Hóa Học TPHCM Lần Thứ 6, 19–12.

1. Le Viet Hai, Vu Duy Duong, Le Thi Hao, Nguyen Thi Phuong Thoa, Nguyen Nhi Tru, Nguyen Mong Hoang (2007). Synthesis of Polyaniline and its Electrochemical Performance as an Organic Coating and a Pigment for Epoxy Paints. International Corrosion Engineering Conference Seoul, Korea, 20–24.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.