Bộ môn Sư phạm Hóa tổ chức đón tân sinh viên Sư phạm Hóa học K47

Thời gian: 15h00 ngày 14/11/2021.

Hình thức: Trực tuyến qua Zoom.

Lễ phát bằng tốt nghiệp lớp Sư phạm Hóa học K42

Thời gian: 7h30 ngày 29/10/2020.

Địa điểm: Hội Trường Rùa.

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.