STT Năm Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm

Đề tài cấp Cơ sở (Trường Đại học Cần Thơ)

9 2021 T2021-110 Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học invitro của cây Cỏ xước nước (Centrostachys aquatica (R.Br.) Wall ex Moq.-Tand.) TS. Ngô Quốc Luân
8 T2021-111 Tổng hợp hạt nano đồng bằng phương pháp vi sóng và ứng dụng kháng nấm Fusarium solani gây bệnh trên cây có múi ThS. Nguyễn Điền Trung
7 2020 T2020-95 Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của lá cây Thanh trà Buoea oppositifolia (Roxb.) Meissn. ở Bình Minh, Vĩnh Long TS. Nguyễn Phúc Đảm
6 2019  T2019-84 Tổng hợp chế phẩm nano bạc sử dụng dịch chiết củ nghệ làm tác nhân khử và đánh giá hoạt tính kháng vi nấm và vi khuẩn gây bệnh ở vật nuôi và cây trồng ThS. Nguyễn Điền Trung
5 T2019-87
 
Tổng hợp vật liệu rắn dựa trên dẫn xuất của phenol định hướng ứng dụng hấp phụ amoniac TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung
4 2017   T2017-67
 
Đánh giá tiềm năng kháng vi sinh vật gây bệnh trên cá nước ngọt của các cao chiết từ cây Hồng ri - Cleome spinosa và cô lập một số hợp chất từ các cao chiết tương ứng TS. Nguyễn Phúc Đảm
T2017-69 Khảo sát ảnh hưởng của dung môi lên sự hình thành cấu trúc mới của vật liệu khung lai hóa hữu cơ-kim loại và đánh giá khả năng tách chọn lọc CO2/CH4 của vật liệu tạo thành ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung
 2 T2017-70 Đánh giá tiềm năng kháng vi sinh vật gây bệnh trên cá nước ngọt của các cao chiết từ Dây Vác – Cayratia trifolia và cô lập một số hợp chất từ các cao chiết tương ứng ThS. Thái Thị Tuyết Nhung
 1 2015 T2015-93 Vận dụng mô hình nghiên cứu bài học vào học phần tập giảng cho sinh viên ngành sư phạm Tiểu học TS. Nguyễn Thị Thu Thủy


 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.