​

   
 

PGS.TS.GVC. Nguyễn Phúc Đảm

Trưởng bộ môn

Phụ trách chung & Công tác sinh viên

TS.GVC. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Phó trưởng bộ môn

Đào tạo & Hợp tác quốc tế

TS.GVC. Ngô Quốc Luân

Phó trưởng bộ môn

Cơ sở vật chất & Nghiên cứu khoa học

 
     

ThS.GVC. Thái Thị Tuyết Nhung

Bí thư Chi bộ

TS.GVC. Ngô Quốc Luân

Phó bí thư Chi bộ

ThS. Hồ Hoàng Việt

Tổ trưởng Công đoàn

 Trưởng phòng thực hành Hóa Cơ sở & Hóa lý: Nguyễn Điền Trung
   

ThS. Nguyễn Mộng Hoàng

Giảng viên

MSCB: 865

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS.GVC. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Giảng viên chính

MSCB: 2099

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS.GVC. Nguyễn Điền Trung

Giảng viên chính

MSCB: 2314

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

  

TS.GVC. Ngô Quốc Luân

Giảng viên chính

MSCB: 1534

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Hồ Hoàng Việt

Giảng viên

MSCB: 2471

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 
 

Trưởng phòng thực hành Vô cơ & Phân tích: Hồ Hoàng Việt  

 

 

 

 

 

 

 

   

ThS. Hoàng Hải Yến

Giảng viên

MSCB: 2101

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Giảng viên

MSCB: 2847

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
   

TS.GVC. Bùi Phương Thanh Huấn

Giảng viên chính

MSCB: 247

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Huỳnh Gia Bảo

Giảng viên

MSCB: 2932

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ThS. Võ Thị Bích Huyền

Giảng viên

MSCB: 2613

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

               

  Trưởng phòng thực hành Phương pháp Giảng dạy: Võ Thị Bích Huyền 

ThS. Đặng Quang Vinh 

Kỹ sư phòng thí nghiệm

MSCB: 2885

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

PGS.TS.GVC. Nguyễn Phúc Đảm

Giảng viên chính

MSCB: 2100

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS.GVC. Thái Thị Tuyết Nhung

Giảng viên chính

MSCB: 1610

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Trưởng phòng thí nghiệm Hóa Hữu cơ: Nguyễn Phúc Đảm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.