​

   
   

TS. Nguyễn Phúc Đảm

Trưởng bộ môn

Phụ trách chung & Hợp tác quốc tế

TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Phó trưởng bộ môn

Đào tạo & Công tác sinh viên

TS. Ngô Quốc Luân

Phó trưởng bộ môn

Cơ sở vật chất & Nghiên cứu khoa học

 
     

ThS. Thái Thị Tuyết Nhung

Bí thư Chi bộ

TS. Ngô Quốc Luân

Phó bí thư Chi bộ

ThS. Võ Thị Bích Huyền

Tổ trưởng Công đoàn

      Trưởng phòng thực hành Hóa Cơ sở & Hóa lý: Nguyễn Điền Trung
   

ThS. Nguyễn Mộng Hoàng

Cán bộ giảng dạy

MSCB: 865

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Cán bộ giảng dạy

MSCB: 2099

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Điền Trung

Cán bộ giảng dạy

MSCB: 2314

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
   

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng thực hành Hóa Vô cơ: Hồ Hoàng Việt  

TS. Ngô Quốc Luân

Cán bộ giảng dạy

MSCB: 1534

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Hồ Hoàng Việt

Cán bộ giảng dạy

MSCB: 2471

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

 

 

 

   

ThS. Hoàng Hải Yến

Cán bộ giảng dạy

MSCB: 2101

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

Cán bộ giảng dạy

MSCB: 2847

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
   

 

 

 

 

 

Trưởng phòng thực hành Phương pháp Giảng dạy: Võ Thị Bích Huyền

TS. Bùi Phương Thanh Huấn

Cán bộ giảng dạy

MSCB: 247

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Võ Thị Bích Huyền

Cán bộ giảng dạy

MSCB: 2471

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng thí nghiệm Hóa Hữu cơ: Nguyễn Phúc Đảm

   

TS. Nguyễn Phúc Đảm

Cán bộ giảng dạy

MSCB: 2100

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Thái Thị Tuyết Nhung

Cán bộ giảng dạy

MSCB: 1610

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.