NGUYỄN ĐIỀN TRUNG

 

Bộ môn Sư phạm Hóa học

Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0939392314

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ, học hàm học vị

 Thạc sĩ, Trưởng phòng thực hành Hóa lý

Quá trình đào tạo

Cử nhân Sư phạm Hóa học, 2009, Trường Đại học Cần Thơ.

Thạc sĩ Hóa lý thuyết & Hóa lý, 2013, Đại học Khoa học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa lý thuyết & Hóa lý, 2017, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Quá trình công tác

2009 – nay: Giảng viên bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

 Giảng dạy

  1. Hóa đại cương.
  2. Hóa cho Sinh.
  3. Thực tập Hóa cho Sinh.
  4. Thực tập Hóa cơ sở. 
  5. Thực tập Hóa lý.

Hướng nghiên cứu

Xúc tác và vật liệu.

Công trình công bố

  •  Sách và giáo trình
  • Tạp chí
  1. Dao Thi Kim Thoa, Luu Cam Loc, Nguyen Thanh Tung, Nguyen Tri, Nguyen Dien Trung, Ho Si Thoang (2013). n-Hexane Isomerization over Pt, Pd on Mixed Carrier HY+γ-Al2O3 Catalysts. Proceeding – Science and Engineering, 344 – 352.
  • Kỉ yếu hội thảo
  1. Nguyễn Điền Trung (2013). Tính chất và hoạt tính của các xúc tác zirconi oxit biến tính cho phản ứng đồng phân hóa hỗn hợp n-pentan và n-hexan ở áp suất cao. Kỷ yếu hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học, 259 – 265.

Khen thưởng

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.