HỒ HOÀNG VIỆT

 

Bộ môn Sư phạm Hóa học

Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0937230202

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ, học hàm học vị

 Cử Nhân

Quá trình đào tạo

Cử nhân sư phạm Hóa học, 2011, Trường Đại học Cần Thơ.

Học viên cao học chuyên ngành Hóa Vô Cơ, 2017, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác

2011 – nay: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

 Giảng dạy

  1. Cơ sở lý thuyết Hóa Vô cơ.
  2. Hóa Vô cơ và Hữu cơ Đại cương.
  3. Thực tập hóa Vô cơ.

Hướng nghiên cứu

Vật liệu và pin mặt trời.

Công trình công bố

  •  Sách và giáo trình
  • Tạp chí
  • Kỉ yếu hội thảo

Khen thưởng

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.