Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

   

         TS. HUỲNH GIA BẢO

Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

Điện thoại: 094-674-7570, Email: hgbaoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2016-2020: Tiến sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 2010-2012: Cử nhân ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Vinh.
 • 2009-2012: Thạc sĩ lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, Trường Đại học Vinh.
 • 2005-2007: Cử nhân Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Huế.
 • 2000-2003: Cử nhân Cao đẳng Sư phạm Hóa - Địa, Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 2022-nayGiảng viên, Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.
 • 2012-2022: Giảng viên, Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang.
 • 2008-2012: Giáo viên, Tổ Hóa, Trường THPT Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
 • 2003-2008: Giáo viên, Tổ Hóa - Sinh, Trường THCS Thạnh Mỹ, huyện tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

 • Các lĩnh vực nghiên cứu

Dạy học phát triển năng lực tự học cho sinh viên.

Bài tập hóa học phát triển năng lực.

Các phương pháp dạy học hiện đại và dạy học tích cực.

 • Các đề tài nghiên cứu

Năm 2018: Mô hình xử lý nước thải phòng thực hành hóa dược bằng vỏ trứng gà va xơ dừa oai mục.

Năm 2017: Ứng dụng ICT và khoa học sáng tạo trong giảng dạy hóa học ở trường Y tế.

Năm 2016: Tích hợp vệ sinh phòng bệnh và an toàn thực phẩm cho sinh viên Cao đẳng y tế thông qua giảng dạy các học phần Hóa học.

 • Sách và giáo trình xuất bản

Năm 2018: Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Văn Anh, Chu Anh Vân, Hoàng Quang Bắc, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Anh Hưng Nguyễn Thị Mỹ Hòa, Huỳnh Gia Bảo, Danh pháp hóa học (Chương trình GDPT tổng thể sau 2018), Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • Các công bố

21. Nguyen Thi My Linh, Huynh Gia Bao (2022). Designing critical thinking competency framework and evaluation toolkit for students through teaching in high school. Education Humanities and Social Science, 5 (1).

20. Nguyen Thi Thuy Lan, Huynh Gia Bao (2022). Critical thinking competency for student through chemical teaching in high school. International Journal of Education Humanities and Social Science, 5 (01).

19. Le Quang Dung, Huynh Gia Bao (2021). Some measures develop critical thinking competency for student through teaching in high school”, International Journal of Education Humanities and Social Science, 4 (2).

18. Nguyen Thi Kim Ngọc, Huynh Gia Bao (2021). Developing creative and problem-solving capabilities for students through using STEM education model in teaching hydrocarbon derivatives at high school. International Journal of Education Humanities and Social Science, 4 (2).

17. Le Thi Phuong, Huynh Gia Bao (2021). Design the capacity structure framework to apply knowledge into practice for student through chemistry teaching in high school”, International Journal of Education Humanities and Social Science, 4 (2).

16. Truong Van Tan, Huynh Gia Bao, Nguyen Xuan Truong (2021). Theoretical basis of logic thinking capacity in teaching Chemistry in high school”, International Journal of Education Humanities and Social Science, 4 (2).

15. Trương Văn Tấn, Huỳnh Gia Bảo, Nguyễn Xuân Trường (2021). Sử dụng bài tập hóa học hữu cơ nhằm phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh ở trường Trung học Phổ thông, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 3b.

14. Trương Văn Tấn, Huỳnh Gia Bảo, Nguyễn Xuân Trường (2021). Xây dựng khung năng lực tư duy logic cho học sinh qua dạy học hóa học ở trường Trung học Phổ thông. Tạp chí khoa học đại học Sư phạm hà Nội, 2.

13. Huỳnh Gia Bảo, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Thùy Lan (2020). Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực tự học cho sinh viên thông qua dạy học theo dự án trong học phần Hóa học Đại cương Vô cơ ở trường cao đẳng Y tế, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 65 (1), 192–203.

12. Huynh Gia Bao, Nguyen Xuan Truong (2020). Building structure of self-learning capacity about general - inorganic chemistry for students at the medical college. Journal of Medical Care Research and Review, 3 (1).

11. Lê Thiện Tâm, Huỳnh Gia Bảo (2019). Phát triấ̉n năng lực tự học cho sinh viên trường Cao đẳng Y tế thông qua dạy học theo dự án học phần Hóa học Đại cương Vô cơ. Tạp chí khoa học Đại học Vinh, 48 (4B), 28–37.

10. Huỳnh Gia Bảo, Ngô Kim Lan, Nguyễn Thị Thùy Lan ( 2019). Thiết kế hoạt động tự học theo dạy học dự án trong dạy học Hóa học Đại cương Vô cơ nhằm phát triển năng lực tự học cho sinh viên ở trường Cao đẳng Y tế. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt nam, 19, 19–23.

9. Huỳnh Gia Bảo, Huỳnh Công Đoàn, Nguyễn Thị Lài (2019). Sử dụng dạy học dự án phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học Hoá đại cương vô cơ ở trường Cao đẳng Y tế. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, 6(50), 70–74.

8. Huỳnh Gia Bảo, Huỳnh Công Đoàn, Nguyễn Thị Lài (2019). Sử dụng bài tập tình huống để phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học Hoá học Đại cương Vô cơ ở trường Cao đẳng Y tế. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, 5(49), 69–73.

7. Huỳnh Gia Bảo, Huỳnh Công Đoàn, Nguyễn Thị Lài (2019). Các nguyên tắc phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học Hoá học Đại cương Vô cơ ở trường Cao đẳng Y tế. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, 4(48), 65–69.

6. Huỳnh Gia Bảo, Huỳnh Công Đoàn, Nguyễn Thị Lài (2019). Phát triển các kỹ năng tự học cho sinh viên trong dạy học Hoá học Đại cương Vô cơ ở trường Cao đẳng Y tế. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, 3(47), 70–72.

5. Huynh Gia Bao, Nguyen Xuan Truong (2018). Building the academic dynamics for students to develop self-learning capacity in module chemical at Medical College. World Journal of Chemical Education, 6 (4), 200–2003.

4. Huỳnh Gia Bảo (2018). Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tự học Học phần Hoá sinh của sinh viên Y dược. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, 5(44), 13–18.

3. Huỳnh Gia Bảo (2018). Bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học khái niệm hoá học đại cương. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, 4(44), 55–58.

2. Huỳnh Gia Bảo (2017). Phát triển năng lực vận dụng kiền thức hoá học cho sinh viên thông qua mô hình xử lí nước thải bằng vỏ nghêu sò và xơ dừa trong các phòng thí nghiệm hoá học. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 610–614.

1. Huỳnh Gia Bảo (2016). Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong giáo dục y học công cộng dưới sự tác động của biến đổi khí hậu cho sinh viên Cao đẳng Y tế. Tạp chí Hóa học & ứng dụng, Chuyên đề 4.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.