Vinaora Nivo Slider 3.x
Khoa Sư phạm

GV. BÙI PHƯƠNG THANH HUẤN

Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

Điện thoại: 091-378-3854, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.n


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2007- 2010: Tiến sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn hóa học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
  • 1998-2001: Thạc sĩ Hóa Hữu cơ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 1981-1985: Cử nhân Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Cần Thơ.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • 1996-nay: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.
  • 1991-1996: Trợ lý Tổng hợp Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.
  • 1985-1991: Cán bộ giảng dạy, phân hiệu Đại học Minh Hải.

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

  • Các lĩnh vực nghiên cứu

      Các lĩnh vực Khoa học giáo dục

  • Các đề tài nghiên cứu

 

  • Sách và giáo trình xuất bản

 

  • Các công bố

9. Bùi Phương Thanh Huấn (2014). Nghiên cứu thiết kế một số chủ đề dạy học tích hợp theo sách giáo khoa môn hóa học hiện hành. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 60–63.

8. Bùi Phương Thanh Huấn, Huỳnh Mỹ Duyên (2013). Thiết kế một số chuyên đề môn hóa học lớp 12 theo hướng dạy học tích hợp. Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ, 29–33.

7. Bùi Phương Thanh Huấn (2010). Sử dụng phần mềm Mindjet Mindmanager Pro 7 thiết kế bài dạy học hóa học theo sơ đồ tư duy. Tạp chí hóa học và ứng dụng, số 1, 27–32.

6. Bùi Phương Thanh Huấn (2009). Những thuận lợi và khó khăn của chương trình đào tạo sinh viên sư phạm theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí hóa học và ứng dụng, số 11 (98), 47–48.

5. Bùi Phương Thanh Huấn (2009). Chất lượng dạy – học hóa học ở trường trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học, số 11, 91–100.

4. Bùi Phương Thanh Huấn (2009). Những điểm mới của chương trình phân ban và sách giáo khoa môn hóa học bậc trung học phổ thông. Tạp chí khoa học, số 11, 75–82.

3. Bùi Phương Thanh Huấn (2009). Những thuận lợi và khó khăn của chương trình đào tạo sinh viên sư phạm theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Cần Thơ. Kỷ yếu Hội thảo đào tạo GV THPT, TTNCGD và BDGV, Đại học Sư phạm Huế, 61–65.

2. Bùi Phương Thanh Huấn (2007). Điều tra và đánh giá thực trạng dạy – học hóa học trường trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kỷ yếu Hội thảo NCKH, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 189–205.

1. Trần Kim Qui, Bùi Phương Thanh Huấn (2000). Nghiên cứu chất dẫn dụ côn trùng: Tổng hợp Rhynchophorol Palmarum – L. Tạp chí Hóa học, 38, 23–25.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.