BÙI PHƯƠNG THANH HUẤN

 

Bộ môn Sư phạm Hóa học

Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0913.783854

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Chức vụ, học hàm học vị

 Tiến sĩ, Phó trưởng bộ môn, Phó bí thư chi bộ, Trưởng phòng thí nghiệm

Quá trình đào tạo

Cử nhân Sư phạm Hóa học, 1985, Trường Đại học Cần Thơ.

Thạc sĩ Hóa Hữu cơ, 2001, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn hóa học, 2010, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Quá trình công tác

1985 – 1987: Cán bộ giảng dạy, phân hiệu Đại học Minh Hải.

1987 – 1991: Trưởng Bộ môn Hóa – Sinh, Phó trưởng Phòng Đào tạo, Phân hiệu Đại học Minh Hải.

1991 – 1995: Trợ lý tổng hợp Khoa Hóa Sinh, phó bí thư đoàn khoa, Trường Đại học Cần Thơ.

1995 – 1996: Trợ lý Tổng hợp khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

1996 – 2003: Giảng viên Bộ môn Hóa học, Khoa Sư phạm, phó bí thư chi bộ, tổ trưởng công đoàn, Trường Đại học Cần Thơ.

2003 – 2012: Giảng viên chính Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, phó bí thư chi bộ, Trường Đại học Cần Thơ.

2012 – nay: Giảng viên chính Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, phó trưởng Bộ môn Sư phạm Hóa hoc, phó bí thư chi bộ, Trưởng phòng thí nghiệm, Trường Đại học Cần Thơ.

 Giảng dạy

 1. Lý luận dạy học Hóa học.
 2. Phương pháp dạy học Hóa học.
 3. Nguyên lý dạy học Hóa học.
 4. Thiết kế chương trình môn Hóa học.
 5. Đánh giá kết quả học tập – Hóa học.
 6. Thiết kế bài tập Hóa học.
 7. Tập giảng môn Hóa học.
 8. Thực hành phương pháp giảng dạy Hóa học.
 9. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục.
 10. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (dành cho học viên cao học).
 11. Hóa đại cương vô cơ (dành cho sinh viên dự bị đại học).
 12. Hóa hữu cơ (dành cho sinh viên dự bị đại học). 
 13. Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học đại học (dành cho học viên lớp nghiệp vụ sư phạm, thi thăng hạng I, II, III cho giảng viên và giáo viên Tiểu học).

Hướng nghiên cứu

Lĩnh vực Khoa học giáo dục

Công trình công bố

 •  Sách và giáo trình
 1. Giáo trình lịch sử hóa học (1995), Tác giả.
 2. Giáo trình thực hành phương pháp giảng dạy hóa học (2006), Tác giả.
 3. Giáo trình đánh giá kết quả học tập của học sinh (2007), Đồng tác giả.
 4. Giáo trình thiết kế bài tập hóa học (2015), Tác giả.
 • Tạp chí
 1. Trần Kim Qui, Bùi Phương Thanh Huấn (2000). Nghiên cứu chất dẫn dụ côn trùng: Tổng hợp Rhynchophorol Palmarum – L. Tạp chí Hóa học, 38, 23 – 25.
 2. Bùi Phương Thanh Huấn (2009). Những điểm mới của chương trình phân ban và sách giáo khoa môn hóa học bậc trung học phổ thông. Tạp chí khoa học, số 11, 75 – 82.
 3. Bùi Phương Thanh Huấn (2009). Chất lượng dạy – học hóa học ở trường trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học, số 11, 91 – 100.
 4. Bùi Phương Thanh Huấn (2009). Những thuận lợi và khó khăn của chương trình đào tạo sinh viên sư phạm theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí hóa học và ứng dụng, số 11 (98), 47 – 48.
 5. Bùi Phương Thanh Huấn (2010). Sử dụng phần mềm Mindjet Mindmanager Pro 7 thiết kế bài dạy học hóa học theo sơ đồ tư duy. Tạp chí hóa học và ứng dụng, số 1, 27 – 32.
 • Kỉ yếu hội thảo
 1. Bùi Phương Thanh Huấn (2007). Điều tra và đánh giá thực trạng dạy – học hóa học trường trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kỷ yếu Hội thảo NCKH, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 189 – 205.
 2. Bùi Phương Thanh Huấn (2009). Những thuận lợi và khó khăn của chương trình đào tạo sinh viên sư phạm theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Cần Thơ. Kỷ yếu Hội thảo đào tạo GV THPT, TTNCGD và BDGV, Đại học Sư phạm Huế, 61 – 65.
 3. Bùi Phương Thanh Huấn, Huỳnh Mỹ Duyên (2013). Thiết kế mộ số chuyên đề môn hóa học lớp 12 theo hướng dạy học tích hợp. Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ, 29 – 33.
 4. Bùi Phương Thanh Huấn (2014). Nghiên cứu thiết kế một số chủ đề dạy học tích hợp theo sách giáo khoa môn hóa học hiện hành. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 60 – 63.

Khen thưởng

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.