Vinaora Nivo Slider 3.x
Khoa Sư phạm

        

GV. NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

Điện thoại: 090-695-4853, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2011-2016: Tiến sĩ Hóa lý thuyết và Hóa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2007-2010: Thạc sĩ Hóa Lý Thuyết và Hóa Lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2002-2006: Cử nhân Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Cần Thơ.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2006-nay: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

  • Các lĩnh vực nghiên cứu

Tổng hợp vật liệu rắn có độ xốp cao và ứng dụng trong hấp phụ, phân tách khí chọn lọc, xúc tác và điện hóa. 

  • Các đề tài nghiên cứu

Năm 2019: Tổng hợp vật liệu rắn dựa trên dẫn xuất của phenol định hướng ứng dụng hấp phụ amoniac.

Năm 2017: Khảo sát ảnh hưởng của dung môi lên sự hình thành cấu trúc mới của vật liệu khung lai hóa hữu cơ-kim loại và đánh giá khả năng tách chọn lọc CO2/CH4 của vật liệu tạo thành.

Năm 2013: Tổng hợp vật liệu ZIF (zeolitic imidazolate framework) có cấu trúc mới từ tiền chất vuông phẳng Cu-tetraimidazole, định hướng ứng dụng trong lưu trữ khí CO2.

Năm 2012: Tổng hợp vật liệu khung cơ kim cấu trúc zeolite (ZIF) và khảo sát hoạt tính xúc tác của vật liệu tạo thành.

  • Sách và giáo trình xuất bản

Năm 2021: Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Phúc Đảm, Ngô Quốc Luân, Nguyễn Điền Trung, Giáo trình anh văn chuyên ngành Sư phạm Hóa học, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

  • Các công bố

5. 

4. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Khánh Anh và Nguyễn Thị Diễm Hương (2019). Ảnh hưởng của dung môi lên sự hình thành cấu trúc của vật liệu khung cơ kim cấu trúc zeolite. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam, 61(11), 34–37.

3. N. T. T. Nguyen,T. N. H. Lo, J. Kim, H. T. D. Nguyen, T. B. Le, K. E. Cordova, H. Furukawa (2016). Mixed-metal zeolitic imidazolate frameworks and their selective capture of wet carbon dioxide over methane. Inorganic Chemistry, 55, 6201–6207.

2. N. T. T. Nguyen, H. Furukawa, F. Gándara, C. A. Trickett, H. M. Jeong, K. E. Cordova, O. M. Yaghi (2015). Three-dimensional metal-catecholate frameworks and their ultrahigh proton conductivity. Journal of the American Chemical Society, 137, 15394–15397.

1. N. T. T. Nguyen, H. Furukawa, F. Gandara, H. T. Nguyen, K. E. Cordova, O. M. Yaghi (2014). Selective capture of carbon dioxide under humid conditions by hydrophobic chabazite-type zeolitic imidazolate frameworks. Angewandte Chemie International Edition, 53, 10645–10648.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.