CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA SƯ PHẠM

BAN CHỦ NHIỆM KHOA SƯ PHẠM

 NHIỆM KÌ 2020-2025 

Trưởng Khoa

TS. HUỲNH ANH HUY

Phụ trách:

 • Tổ chức, nhân sự
 • Kế hoạch, tài chính
 • Vật chất, truyền thông
 • BM Vật lý, Hóa học, Sinh học

Phó Trưởng Khoa

PGs.TS. TRẦN VĂN MINH

Phụ trách:

 • Chính trị tư tưởng
 • Đoàn thể, sinh viên
 • Trường THPT THSP
 • BM Ngữ văn, Tâm lý Giáo dục

Phó Trưởng Khoa

GS.TS. LÂM QUỐC ANH

Phụ trách:

 • Đào tạo sau đại học
 • Nghiên cứu khoa học
 • Hợp tác quốc tế
 • BM Toán học, BM GDTHMN, BM Tin học

Phó Trưởng Khoa

TS. LÊ VĂN NHƯƠNG

Phụ trách:

 • Đào tạo đại học
 • Đảm bảo chất lượng
 • BM SP Lịch sử, SP Địa lý
 • BM Địa lý, BM Lịch sử

 

BAN CHỦ NHIỆM CÁC BỘ MÔN

 NHIỆM KÌ 2020-2025

TT

Bộ môn

Trưởng Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn

1 Sư phạm Toán học PGs.TS. Nguyễn Trung Kiên TS. Lê Phương Thảo, ThS. Nguyễn Hoàng Xinh
2 Sư phạm Vật lý TS. Đỗ Thị Phương Thảo TS. Trần Thanh Hải
3 Sư phạm Hóa học PGs.TS. Nguyễn Phúc Đảm TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, TS. Ngô Quốc Luân
4 Sư phạm Sinh học PGs.TS. Đặng Minh Quân PGs.TS. Đinh Minh Quang
5 Sư phạm Ngữ văn TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh TS. Trần Thị Nâu, ThS. Nguyễn Thụy Thùy Dương
6 Sư phạm Lịch sử TS. Phạm Đức Thuận TS. Phạm Thị Phượng Linh
7 Sư phạm Địa lý TS. Lê Văn Nhương ThS.NCS. Lê Văn Hiệu, ThS. Trịnh Trí Thâm
8 Tâm lý Giáo dục PGs.TS. Trần Lương  
9 GD Tiểu học Mầm non TS. Trịnh Thị Hương  PGs.Ts. Dương Hữu Tòng
10 Sư phạm Tin học TS. Nguyễn Duy Sang  

  

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.