CÔNG ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM

Nhiệm kỳ 2017-2022

A. Danh sách BCH nhiệm kỳ 2017-2022

1

Nguyễn Thị Thảo Trúc

1193

Chủ tịch công đoàn -Phụ trách chung

2

Phan Hoàng Linh

2106

Phó Chủ tịch - Phụ trách công tác CM và NCKH

3

Trần Thị Hải Yến

2004

Ủy viên - Phụ trách công tác Nữ Công

4

Vũ Thị Thanh Vân

1052

Ủy viên - Phụ trách công tác tài chính và quỹ công đoàn

5

Nguyễn Minh Thành

1932

Ủy viên-Phụ trách các hoạt động thể thao

6

Võ Thị Bích Huyền

2613

Ủy viên- Phụ trách các hoạt động văn nghệ

7

Phan Kim Hương

2575

Ủy viên-Phụ trách công tác CĐCS và hoạt động xã hội

B. Các Tổ trưởng, Tổ phó Công đoàn của các Tổ thuộc Công đoàn Khoa Sư Phạm

1. Tổ Công đoàn Bộ môn Sư phạm Toán học

Châu Xuân Phương

1330

Tổ trưởng

Nguyễn Thư Hương

1521

Tổ phó

2. Tổ Công đoàn Bộ môn Sư phạm Vậy lý

Phan Thị Kim Loan

1999

Tổ trưởng

Phạm Phú Cường

 2175

Tổ phó

3. Tổ Công đoàn Bộ môn Sư phạm Hóa học

Huỳnh Hữu Bích Châu

1266

Tổ trưởng

Hoàng Hải Yến

2101

Tổ phó

4. Tổ Công đoàn Bộ môn Sư phạm Sinh học

Nguyễn Thị Hữu Duyên

1263

Tổ trưởng

Trần Thị Anh Thư

1333

Tổ phó

5. Tổ Công đoàn Bộ môn Sư phạm Ngữ văn

Lê Thị Ngọc Bích

143

Tổ trưởng

Phạm Tuấn Anh

2718

Tổ phó

6. Tổ Công đoàn Bộ môn Sư phạm Lịch sử

Trần Thị Hải Yến

2004

Tổ trưởng

Bùi Hoàng Tân

2614

Tổ phó

7. Công đoàn Bộ môn Sư phạm Địa lý

Vũ Thị Thanh Vân

1052

Tổ trưởng

Huỳnh Hoang Khả

1609

Tổ phó

8. Tổ Công đoàn Bộ môn Giáo dục Tiểu học – Mầm non

Lữ Hùng Minh

2743

Tổ trưởng

9. Tổ Công đoàn Bộ môn Tâm lý - Giáo dục Tiểu học

Hoàng Thị Kim Liên

2694

Tổ trưởng

10.Tổ Công đoàn Văn phòng Khoa Sư phạm

Trần Ngọc Đạt

1509

Tổ trưởng

Nguyễn Thị Phú

2185

Tổ phó

11.Tổ Công đoàn Trường THPT Thực hành Sư phạm

Phan Kim Hương

2575

Tổ trưởng

Nguyễn Thanh Thúy

 2760

Tổ phó

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.