BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ SỞ KHOA SƯ PHẠM

NHIỆM KỲ VIII 2020-2025

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

Email

01 Trần Văn Minh Bí thư Công tác tổ chức, tuyên giáo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02 Huỳnh Anh Huy Phó Bí thư Công tác kiểm tra This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
03 Trịnh Thị Hương UVBCH Công tác chuyên môn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04 Huỳnh Thị Thúy Diễm UVBCH Công tác chuyên môn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
05 Hoàng Thị Minh Oanh UVBCH Công tác tổ chức, Đảng vụ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06 Phan Hoàng Linh UVBCH Công tác dân vận, Công tác Đoàn, phong trào This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
07 Nguyễn Thị Thảo Trúc UVBCH Công tác dân vận, Công tác CĐ, tài chính, Đảng phí This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NHIỆM KỲ VII 2015-2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

Email

01 Trần Văn Minh Bí thư Phụ trách chung, công tác tuyên giáo, TCCB This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02 Nguyễn Văn Nở UVBCH Công tác chính quyền, chuyên môn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
03 Võ Thị Thanh Phương Phó Bí thư Xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04 Huỳnh Anh Huy UVBCH Công tác NCKH, cơ sở vật chất This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
05 Hoàng Thị Minh Oanh UVBCH Đảng vụ, hồ sơ phát triển Đảng-chuyển đảng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06 Trần Hữu Tài UVBCH Công tác Đoàn, phong trào This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
07 Nguyễn Thị Thảo Trúc UVBCH Công tác CĐ, tài chính, Đảng phí This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NHIỆM KỲ VI 2010-2015

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

Email

01 Trần Văn Lựa Bí thư Công tác tổ chức, tuyên giáo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02 Nguyễn Thị Hồng Nam Phó Bí thư Công tác chuyên môn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
03 Nguyễn Hữu Khanh UVBCH Xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04 Trịnh Quốc Lập UVBCH Công tác NCKH This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
05 Hoàng Thị Minh Oanh UVBCH Công tác tổ chức, Đảng vụ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06 Nguyễn Thanh Bình UVBCH Công tác dân vận, cơ sở vật chất This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
07 Võ Thị Thanh Phương UVBCH Công tác dân vận, hồ sơ phát triển Đảng-chuyển đảng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
08 Trần Văn Minh UVBCH Công tác tuyên giáo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
09 Đặng Mai Khanh UVBCH Công tác CĐ, tài chính, Đảng phí This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.