BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ SỞ KHOA SƯ PHẠM

NHIỆM KỲ VII 2015-2020

 

TT Họ và tên Chức vụ Đảng Chức vụ chính quyền Nhiệm vụ phân công Phụ trách chi bộ Điện thoại liên hệ Email
01 Trần Văn Minh Bí thư P.Trưởng Khoa Phụ trách chung, công tác tuyên giáo, TCCB Ngữ văn, Trường THPT THSP 0913614723 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02 Nguyễn Văn Nở UVBCH Trưởng Khoa Công tác chính quyền, chuyên môn Lịch sử,Địa lý 0919080763 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
03 Võ Thị Thanh Phương Phó Bí thư Trưởng BM Xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát, phát triển đảng Sinh học,Hóa học 0988636992 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04 Huỳnh Anh Huy UVBCH P.Trưởng Khoa Công tác NCKH, cơ sở vật chất Vật lý 02923872181 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
05 Hoàng Thị Minh Oanh UVBCH Chánh VPK Đảng vụ, hồ sơ phát triển Đảng-chuyển đảng Văn phòng Khoa 01665041052 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06 Trần Hữu Tài UVBCH P.Chánh VPK Công tác Đoàn, phong trào Tâm lý – Giáo dục 0983657750 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
07 Nguyễn Thị Thảo Trúc UVBCH P.Chủ tịch CĐ Công tác CĐ, tài chính, Đảng phí Toán học 0918550290 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.