BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ SỞ KHOA SƯ PHẠM

NHIỆM KỲ VIII 2020-2025

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

Email

01 Trần Văn Minh Bí thư Công tác tổ chức, tuyên giáo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02 Huỳnh Anh Huy Phó Bí thư Công tác kiểm tra This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
03 Trịnh Thị Hương UVBCH Công tác chuyên môn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04 Huỳnh Thị Thúy Diễm UVBCH Công tác chuyên môn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
05 Hoàng Thị Minh Oanh UVBCH Công tác tổ chức, Đảng vụ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06 Phan Hoàng Linh UVBCH Công tác dân vận This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
07 Nguyễn Thị Thảo Trúc UVBCH Công tác dân vận This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NHIỆM KỲ VII 2015-2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

Email

01 Trần Văn Minh Bí thư Phụ trách chung, công tác tuyên giáo, TCCB This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02 Nguyễn Văn Nở UVBCH Công tác chính quyền, chuyên môn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
03 Võ Thị Thanh Phương Phó Bí thư Xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04 Huỳnh Anh Huy UVBCH Công tác NCKH, cơ sở vật chất This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
05 Hoàng Thị Minh Oanh UVBCH Đảng vụ, hồ sơ phát triển Đảng-chuyển đảng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06 Trần Hữu Tài UVBCH Công tác Đoàn, phong trào This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
07 Nguyễn Thị Thảo Trúc UVBCH Công tác CĐ, tài chính, Đảng phí This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM

Nhiệm kỳ 2017-2022

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ phân công

1 Nguyễn Thị Thảo Trúc Chủ tịch công đoàn -Phụ trách chung
2 Phan Hoàng Linh Phó Chủ tịch - Phụ trách công tác CM và NCKH
3 Trần Thị Hải Yến Ủy viên - Phụ trách công tác Nữ Công
4 Vũ Thị Thanh Vân Ủy viên - Phụ trách công tác tài chính và quỹ công đoàn
5 Nguyễn Minh Thành Ủy viên-Phụ trách các hoạt động thể thao
6 Võ Thị Bích Huyền Ủy viên- Phụ trách các hoạt động văn nghệ
7 Phan Kim Hương Ủy viên-Phụ trách công tác CĐCS và hoạt động xã hội

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.