NGUYỄN THỊ THU THỦY

 

Bộ môn Sư phạm Hóa học

Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0918304286

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ, học hàm học vị

 Tiến sĩ, Phó Trưởng Khoa Sư phạm

Quá trình đào tạo

Cử nhân Sư phạm Hóa học, 1984, Trường Đại học Cần Thơ.

Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ, 1998, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Thạc sĩ ngành Quản lý Giáo dục (ETSD: Educational Training System Design), 2001, Trường Đại học Twente ( Netherlands).

Tiến sĩ ngành Hóa Hữu cơ-Phân tích, 2011, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác

 1986 – 1996: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

1996 – 2006: Phó trưởng Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

2006 –2012: Trưởng Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

4/2012 – 8/2017: Phó trưởng Khoa Sư phạm, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

 Giảng dạy

 1. Cơ sở lý thuyết hóa Vô cơ.
 2. Hóa Vô cơ 1.
 3. Hóa Vô cơ 2.
 4. Thực tập hóa Vô cơ.
 5. Hóa Vô cơ và Hữu cơ Đại cương.
 6. Hóa học Vô cơ (Khối Nông Nghiệp).
 7. Phương Pháp Nghiên cứu Khoa học Giáo dục.
 8. Phương pháp chuẩn bị mẫu trong phân tích Hóa Học (Cao học Hóa lý và Hóa Lý thuyết).
 9. Thực tập Hóa Vô cơ.
 10. Hóa học Phức chất.

Hướng nghiên cứu

Chuyên ngành nghiên cứu: hóa hợp chất thên nhiên và Phân tích Hóa học lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm:

 1. Ly trích và cô lập các hợp chất thiên nhiên từ thực vật đặc biệt là các cây dược liệu.
 2. Khảo sát hoạt tính sinh học của các cao chiết và các hợp chất tinh khiết cô lập được: hoạt tính chống oxi hóa, kháng vi sinh vật, …
 3. Phân tích hợp chất thuộc loại kháng sinh, chất bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trọng bằng phương pháp LC-MS/MS. 
 4. Nghiên cứu khoa học giáo dục: Nghiên cứu bài học (Lesson study).

Đề tài Nghiên cứu

 1. Sử dụng phương pháp POE trong giảng dạy Hóa học lớp 10 phổ thông trung học (2006). Đề tài cấp Trường (chủ nhiệm).
 2. Đánh giá hàm lượng Clenbuterol trong thức ăn gia cầm và dư lượng trong thịt gia cầm bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC/MS (2010). Đề tài cấp bộ (chủ nhiệm). 
 3. Vận dụng mô hình nghiên cứu bài học vào học phần tập giảng cho sinh viên ngành sư phạm Tiểu học (2016). Đề tài cấp Trường (chủ nhiệm).

Công trình công bố

 •  Sách và giáo trình
 1. Thực hành Hóa học Vô cơ (2009), Tác giả.
 2. Hóa Học Vô Cơ 1 (2010), Tác giả.
 3. Hóa Học Vô cơ 2 (2012), Tác giả.
 • Tạp chí
 1. Nguyễn Thiện Chí, Nguyễn Thị Ngọc Châm, Phạm Khánh Ngọc, Đỗ Duy Phúc, Dương Tùng Kha, Nguyễn Thị Thu Thủy (2016). Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu lá trầu không (Piper Betel L.), họ hồ tiêu (Piperace). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 45, 28 – 32.
 2. Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Phạm Thị Ánh, Chu Phạm Ngọc Sơn (2011). Khảo sát ảnh hưởng của clenbuterol và salbutamol trên sự tăng trọng gà, heo và đánh giá độ tồn lưu của chúng trên gà, heo bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC-MS/MS. Tạp chí Phân tích Lý Hóa và Sinh học, 1 (16), 38 – 44.
 3. Nguyen thi Thu Thuy, Lam van Xu, Pham thi Anh, Chu Pham Ngoc Son, Tran Kim Tinh (2008). Analysis of clenbuterol in feedstuff and meat products by LC/MS. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ, 46 (4A), 6 – 11. 
 4. Nguyen thi Thu Thuy, Lam van Xu, Pham thi Anh, Chu Pham Ngoc Son, Tran Kim Tinh (2008). Định lượng Salbutamol trong thức ăn gia súc và thịt gia súc bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS). Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ, 46 (4A),12 – 18.
 5. Ngô Quốc Luân,Nguyễn Thị Thu Thủy (2008). Áp dụng phương pháp poe góp phần nâng cao chất lượng dạy và học hóa học ở trường phổ thông. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 9 – 17.
 • Kỉ yếu hội thảo
 1. Nguyễn Thị Thu Thủy (2016). Hoạt động nghiên cứu khoa học khoa sư phạm giai đoạn 2011-2016 định hướng phát triển gia đoạn 2016-2020. Hội nghị Khoa học năm 2016- Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ, 7 – 14.
 2. Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Thị Thu Thủy (2016). Ứng dụng mô hình nghiên cứu bài học trong hoạt động thực tập Sư phạm của sinh viên Sư phạm Hóa học - Đại học Cần Thơ. Hội thảo Khoa học Sinh viên và Cán bộ trẻ toàn quốc 2016, 384 – 390.
 3. Nguyễn Thị Thu Thủy, Hồ Thị Thu Hồ, Nguyễn Thanh Tùng, Trương Trúc Phương (2014). Thực trạng và định hướng phát triển mô hình dạy học tích hợp các môn Khoa học Tự nhiên ở Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ. Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên daỵ học tích hợp môn khoa học tự nhiên ở trường Đại học Sư Phạm, 12, 156 – 162.
 4. Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê văn Phương(2014). Khảo sát thực trạng sử dụng hàn the trong một số loại thực phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm Toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 281 – 285.
 5. Nguyen Thi Thu Thuy, Lam van Xu, Pham Thi Anh, Chu Pham Ngoc Son, Tran Kim Tinh (2011). Analysis of Salbutamol in feedstuff and meat products by LC-MS/MS. The international Coference on Analytical Science and Life Science, 162 – 166.
 6. Nguyen thi Thu Thuy, Lam van Xu, Pham thi Anh, Tran Kim Tinh, Chu Pham Ngoc Son, K. Wang (2008). Analysis of clenbuterol in Meat and Feedstuff by LC/MSMS. Proceedings of the 56th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics, 1 – 5
 7. Nguyen Thi Thu Thuy, Lam van Xu, Pham Thi Anh, Chu Pham Ngoc Son, Tran Kim Tinh (2007). Analysis of clenbuterol in feedstuff and meat products by LC/MS. International Symposium on Food Analysis, Chemistry and Technology, 12th Asian  Chemical Congress, 23 – 25.
 8. Nguyễn Thị Thu Thủy (2007). Định lượng Salbutamol trong thức ăn gia súc và thịt gia súc bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ HPLC/MS. Hội nghị Ngày Hóa học Thành Phố Hồ Chí Minh lần thứ 5.
 9. Nguyễn Thị Thu Thủy (2006). Công tác bồi dưỡng giáo viên Hóa học ở trường Phổ thông- Những ghi nhận từ một dự án. Kỷ yếu hội thảo khoa học ở Đại học Huế tháng 4 năm 2006.
 10. Nguyễn Thị Thu Thủy (2005). Tổ chức cho sinh viên học tập theo nhóm nghiên cứu và việc đánh giá môn học. Kỷ yếu hội thảo khoa học ở Đại học Huế tháng 4 năm 2005.
 11. Nguyễn Thị Thu Thủy (2004). Những ghi nhận từ việc nghiên cứu sử dụng máy tính trong giảng dạy Hóa học ở trường PTTH. Kỷ yếu hội thảo khoa học ở Đại học Huế tháng 4.

Khen thưởng

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.