Vinaora Nivo Slider 3.x
Giới thiệu Khoa Sư phạm

 

    GV. NGUYỄN THỊ THU THỦY

Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

Điện thoại: 091-830-4286, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2007-2011: Tiến sĩ ngành Hóa Hữu cơ-Phân tích, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 1999-2001: Thạc sĩ ngành Quản lý Giáo dục (ETSD: Educational Training System Design), Trường Đại học Twente (Netherlands).
  • 1995-1998: Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 1980-1984: Cử nhân Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Cần Thơ. 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1986-nay: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

  • Các lĩnh vực nghiên cứu

Ly trích và cô lập các hợp chất thiên nhiên từ thực vật đặc biệt là các cây dược liệu.

Khảo sát hoạt tính sinh học của các cao chiết và các hợp chất tinh khiết cô lập được: hoạt tính chống oxi hóa, kháng vi sinh vật.

Phân tích hợp chất thuộc loại kháng sinh, chất bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trọng bằng phương pháp LC-MS/MS.

Nghiên cứu khoa học giáo dục: nghiên cứu bài học (Lesson study).

  • Các đề tài nghiên cứu

 Năm 2015: Vận dụng mô hình nghiên cứu bài học vào học phần tập giảng cho sinh viên ngành sư phạm Tiểu học.

  • Sách và giáo trình xuất bản

Năm 2013: Nguyễn Thị Thu Thủy, Ngô Quốc Luân, Giáo trình Hóa học Vô cơ (phần 2: các nguyên tố kim loại), Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

  • Các công bố

16.  Nguyễn Thiện Chí, Nguyễn Thị Ngọc Châm, Phạm Khánh Ngọc, Đỗ Duy Phúc, Dương Tùng Kha, Nguyễn Thị Thu Thủy (2016). Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu lá trầu không (Piper Betel L.), họ hồ tiêu (Piperace). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 45, 28–32.

15.  Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Thị Thu Thủy (2016). Ứng dụng mô hình nghiên cứu bài học trong hoạt động thực tập Sư phạm của sinh viên Sư phạm Hóa học - Đại học Cần Thơ. Hội thảo Khoa học Sinh viên và Cán bộ trẻ toàn quốc, 384–390.

14.  Nguyễn Thị Thu Thủy (2016). Hoạt động nghiên cứu khoa học khoa sư phạm giai đoạn 2011-2016 định hướng phát triển gia đoạn 2016-2020. Hội nghị Khoa học năm 2016- Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ, 7–14.

13.  Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê văn Phương (2014). Khảo sát thực trạng sử dụng hàn the trong một số loại thực phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm Toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 281–285.

12.  Nguyễn Thị Thu Thủy, Hồ Thị Thu Hồ, Nguyễn Thanh Tùng, Trương Trúc Phương (2014). Thực trạng và định hướng phát triển mô hình dạy học tích hợp các môn Khoa học Tự nhiên ở Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ. Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên daỵ học tích hợp môn khoa học tự nhiên ở trường Đại học Sư Phạm, 12, 156–162.

11.  Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Phạm Thị Ánh, Chu Phạm Ngọc Sơn (2011). Khảo sát ảnh hưởng  của clenbuterol và salbutamol trên sự tăng trọng gà, heo và đánh giá độ tồn lưu của chúng trên gà, heo bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC-MS/MS. Tạp chí Phân tích Lý Hóa và Sinh học, 1 (16), 38–44.

10.  Nguyen Thi Thu Thuy, Lam van Xu, Pham Thi Anh, Chu Pham Ngoc Son, Tran Kim Tinh (2011). Analysis of Salbutamol in feedstuff and meat  products by LC-MS/MS. The international Coference on Analytical Science and Life Science, 162–166.

9.  Nguyen thi Thu Thuy, Lam van Xu, Pham thi Anh, Chu Pham Ngoc Son, Tran Kim Tinh (2008). Analysis of clenbuterol in feedstuff and meat  products by LC/MS. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ, 46 (4A), 6–11.

8.  Nguyen thi Thu Thuy, Lam van Xu, Pham thi Anh, Tran Kim Tinh, Chu Pham Ngoc Son, K. Wang (2008). Analysis of clenbuterol in Meat and Feedstuff by LC/MSMS. Proceedings of the 56th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics, 1–5.

7. Ngô Quốc Luân, Nguyễn Thị Thu Thủy (2008). Áp dụng phương pháp poe góp phần nâng cao chất lượng dạy và học hóa học ở trường phổ thông. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 9–17.

6.  Nguyen thi Thu Thuy, Lam van Xu, Pham thi Anh, Chu Pham Ngoc Son, Tran Kim Tinh (2008). Định lượng Salbutamol trong thức ăn gia súc và thịt gia súc bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS). Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ, 46 (4A),12–18.

5.  Nguyễn Thị Thu Thủy (2007). Định lượng Salbutamol trong thức ăn gia súc và thịt gia súc bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ HPLC/MS. Hội nghị Ngày Hóa học Thành Phố Hồ Chí Minh lần thứ 5.

4.  Nguyen Thi Thu Thuy, Lam van Xu, Pham Thi Anh, Chu Pham Ngoc Son, Tran Kim Tinh (2007). Analysis of clenbuterol in feedstuff and meat  products by LC/MS. International Symposium on Food  Analysis, Chemistry and Technology, 12th Asian  Chemical Congress, 23–25.

3.  Nguyễn Thị Thu Thủy (2006). Công tác bồi dưỡng giáo viên Hóa học ở trường Phổ thông- Những ghi nhận từ một dự án. Kỷ yếu hội thảo khoa học ở Đại học Huế tháng 4 năm 2006.

2.  Nguyễn Thị Thu Thủy (2005). Tổ chức cho sinh viên học tập theo nhóm nghiên cứu và việc đánh giá môn học. Kỷ yếu hội thảo khoa học ở Đại học Huế tháng 4 năm 2005.

1.  Nguyễn Thị Thu Thủy (2004). Những ghi nhận từ việc nghiên cứu sử dụng máy tính trong giảng dạy Hóa học ở trường PTTH. Kỷ yếu hội thảo khoa học ở Đại học Huế tháng 4.

Thông báo mới*

Số lượt truy cập

740515
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
402
4851
2231
740515

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.