THÁI THỊ TUYẾT NHUNG

 

Bộ môn Sư phạm Hóa học

Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0978786188

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ, học hàm học vị

 Thạc sĩ, Bí thư Chi Bộ Sư phạm Hóa học

Quá trình đào tạo

Cử nhân sư phạm Hóa học, 2002, Trường Đại học Cần Thơ.

Thạc sĩ Hóa hữu cơ, 2006, Trường Đại học Cần Thơ.

Quá trình công tác

2002 – nay: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

2010 – 2012: Ủy viên Ban Chấp Hành Chi Bộ Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

2012 – nay: Bí thư Chi Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

 Giảng dạy

 1. Hóa hữu cơ – Công nghệ Hóa học.
 2. Hóa hữu cơ 2.
 3. Sinh hóa – Sư phạm Hóa.
 4. Thực tập hóa hữu cơ.
 5. Thực tập sinh hóa.
 6. Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương.
 7. Hóa cho Sinh học.

 Hướng nghiên cứu

Chuyên ngành nghiên cứu: hóa hợp chất thên nhiên và hữu cơ; lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm:

 1. Khảo sát hoạt tính sinh học của các cao chiết và các hợp chất tinh khiết cô lập được: hoạt tính chống oxi hóa, kháng vi sinh vật, …
 2. Ly trích và ứng dụng tinh dầu trong  dược phẩm và các sản phẩm gia dụng hàng ngày.

Đề tài nghiên cứu

 1. Ly trích Vitamin E từ dầu cám của Đồng Bằng Sông Cửu Long (2007). Đề tài cấp Trường (tham gia). 
 2. Đánh giá khả năng kháng vi sinh vật gây bệnh trên cá nước ngọt của các cao chiết từ Dây Vác – Cayratia trifolia và cô lập một số hợp chất từ các cao chiết tương ứng (2017). Đề tài cấp Trường (chủ nhiệm).

Công trình công bố

 •  Sách và giáo trình
 1. Giáo trình Hóa Hữu Cơ 2 (2006), Đồng tác giả.
 2. Giáo trình thực tập Hóa Hữu Cơ (2008), Đồng tác giả.
 3. Giáo trình thực tập Hóa Sinh (2009), Đồng tác giả.
 4. Giáo trình Hóa Sinh (2010), Đồng tác giả.
 5. Giáo trình hóa hữu cơ và vô cơ Đại cương (2017), Đồng tác giả.
 • Tạp chí
 1. Nguyễn Trung Phong, Nguyễn Ngọc Hạnh, Thái thị Tuyết Nhung (2005). Phân lập, nhận dạng cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của các saponin từ rễ gấc (Momordica Cochinchinensis Spreng). Tạp chí Dược học, số 356, 14-16.
 • Kỉ yếu hội thảo
 1. Đỗ Thị Phương Thảo, Trương Trúc Phương, Thái Thị Tuyết Nhung (2015). Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên môn các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học phổ thông. Kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ, 41-57.

Khen thưởng

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.