NGUYỄN PHÚC ĐẢM

Bộ môn Sư phạm Hóa học

Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0939096393

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Chức vụ, học hàm học vị

 Tiến sĩ, Phó Trưởng Bộ môn Sư phạm Hóa học

Quá trình đào tạo

Cử nhân Sư phạm Hóa học, 2006, Trường Đại học Cần Thơ.

Thạc sĩ Hóa hữu cơ, 2009, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Dược học, 2015, Trường Đại học Reims Champagne – Ardenne, Cộng Hòa Pháp.

Quá trình công tác

2006 – nay: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

2016 – nay: Phó Trưởng Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

 Giảng dạy

 1. Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ.
 2. Hóa hữu cơ 1.
 3. Thực tập hóa hữu cơ.
 4. Thực tập sinh hóa.
 5. Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương.
 6. Hóa cho sinh học.
 7. Hóa học hợp chất thiên nhiên.

Hướng nghiên cứu: hóa hợp chất thên nhiên và dược liệu với 10 năm kinh nghiệm, lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm:

 1. Ly trích và cô lập các hợp chất thiên nhiên từ thực vật đặc biệt là các cây dược liệu.
 2. Xác định cấu trúc của những hợp chất này bằng các kỹ thuật phổ hiện đại NMR, MS, UV, IR.
 3. Khảo sát hoạt tính sinh học của các cao chiết và các hợp chất tinh khiết cô lập được: hoạt tính chống oxi hóa, kháng vi sinh vật, …
 4. Phân đoạn và tinh chế các hợp chất thiên nhiên bằng các kỹ thuật sắc ký như: HPLC, sắc ký Flash, VLC, sắc ký cột cổ điển…
 5. Ly trích và ứng dụng tinh dầu trong mỹ phẩm và các sản phẩm gia dụng hàng ngày.
 6. Từ một số hợp chất thiên nhiên thực hiện các phản ứng bán tổng hợp để điều chế các dẫn xuất và nghiên cứu hoạt tính sinh học của các dẫn xuất điều chế được.

Đề tài nghiên cứu

Đánh giá khả năng kháng vi sinh vật gây bệnh trên cá nước ngọt của các cao chiết từ cây Hồng ri – Cleome spinosa và cô lập một số hợp chất từ các cao chiết tương ứng (2017). Đề tài cấp Trường (chủ nhiệm).

Công trình công bố

 •  Sách và giáo trình
 • Tạp chí
 1. Phuc-Dam Nguyen, Charlotte Sayagh, Nicolas Borie, Catherine Lavaud (2017). Anti-radical flavonol glycosides from the aerial parts of Cleome chelidonii L.f.. Phytochemistry, 142, 30 – 37.
 2. Nguyen Thi Thu Tram, Nguyen Trong Tuan, Nguyen Phuc Dam, Nguyen Thi Ngoc Van, Nguyen Pham Hong Thanh (2016). Study on chemical constituents of the lichen Parmotrema sancti-angelii (Lynge) Hale.(Parmeliaceae). Vietnam Journal of Chemistry, 54(40), 524 – 527.
 3. Nguyen Phuc Dam, Nguyen Thi Thu Tram, Lavaud Catherine (2016). One new phenylpropanoid glycoside from the leaves of Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi. Vietnam Journal of Science and Technology, 54(2B), 50 – 55.
 4. Luu H Van Long, Nguyen Phuc Dam, Vo Thi Nga, Mai Anh Hung, Tu Duc Dung, Ton That Quang, Nguyen K Phi Phung (2013). Three New Iridoid glucoside salts from Hedyotis
  tenelliflora growing in Vietnam. Natural Product Communications, 8, 1507.
 5. Mai Anh Hung, Nguyen Phuc Dam, Tu Duc Dung, Ngo Thi Thuy Duong, Ton That Quang, Nguyen Kim Phi Phung (2011). Iridoid glucosides from Hedyotis rudis and Hedyotis tenelliflora growing in Vietnam. Vietnam Journal of Science and Technology, 49, 437.
 6. Nguyen Phuc Dam, Tu Duc Dung, Luu Huynh Van Long, Nguyen Kim Phi Phung, (2010). Four triterpenoids from Hedyotis tenelliflora (Rubiaceae) growing in Viet Nam. Vietnam Journal of Chemistry, 48, 250.
 • Kỉ yếu hội thảo

Khen thưởng

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.