VÕ THỊ BÍCH HUYỀN

 

Bộ môn Sư phạm Hóa học

Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0988 460 983

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ, học hàm học vị

 Cử nhân

Quá trình đào tạo

Cử nhân Sư phạm Hóa học, 2012, Trường Đại học Cần Thơ.

Học viên Cao học chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy, 2017, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác

2012 – nay: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Hoá học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

 Giảng dạy

  1. Hóa Lớp 10 Trường Sư phạm Thực Hành. 
  2. Thực tập Phương pháp Giảng dạy.

Hướng nghiên cứu

Phương pháp giảng dạy bộ môn Hoá học.

Công trình công bố

  •  Sách và giáo trình
  • Tạp chí
  • Kỉ yếu hội thảo

Khen thưởng

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.