NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

 

Bộ môn Sư phạm Hóa học

Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0906 954 853

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ, học hàm học vị

 Tiến sĩ.

Quá trình đào tạo

Cử nhân sư phạm Hóa học, 2006, Trường Đại học Cần Thơ.

Thạc sĩ Hóa lý thuyết và Hóa lý, 2010, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Hóa lý thuyết và Hóa lý, 2016, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác

2006 – nay: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

 Giảng dạy

 1. Hóa đại cương.
 2. Hóa cơ sở 1.
 3. Hóa vật liệu (Cao học Hóa lý).
 4. Anh văn chuyên ngành (Sư phạm Hóa học).
 5. Phương pháp nghiên cứu khoa học Hóa học.
 6. Hóa phân tích bằng tiếng Anh.
 7. Thực tập hóa cơ sở. 
 8. Thực tập hóa lý.

Hướng nghiên cứu

Tổng hợp vật liệu rắn có độ xốp cao và ứng dụng trong hấp phụ, phân tách khí chọn lọc, xúc tác và điện hóa.

Đề tài nghiên cứu

 1. Tổng hợp vật liệu khung cơ kim cấu trúc zeolite (ZIF) và khảo sát hoạt tính xúc tác của vật liệu tạo thành (2012). Đề tài cấp Trường (chủ nhiệm).
 2. Tổng hợp vật liệu ZIF (zeolitic imidazolate framework) có cấu trúc mới từ tiền chất vuông phẳng Cu-tetraimidazole, định hướng ứng dụng trong lưu trữ khí CO2 (2013). Đề tài cấp Bộ (chủ nhiệm).
 3. Khảo sát ảnh hưởng của dung môi lên sự hình thành cấu trúc mới của vật liệu khung lai hóa hữu cơ-kim loại và đánh giá khả năng tách chọn lọc CO2/CH4 của vật liệu tạo thành (2017). Đề tài cấp trường (chủ nhiệm).

Công trình công bố

 •  Sách và giáo trình
 • Tạp chí
 1. N. T. T. Nguyen,T. N. H. Lo, J. Kim, H. T. D. Nguyen, T. B. Le, K. E. Cordova, H. Furukawa (2016). Mixed-Metal Zeolitic Imidazolate Frameworks and their Selective Capture of Wet Carbon Dioxide over Methane. Inorganic Chemistry, 55, 6201 – 6207.
 2. N. T. T. Nguyen, H. Furukawa, F. Gándara, C. A. Trickett, H. M. Jeong, K. E. Cordova, O. M. Yaghi (2015). Three-Dimensional Metal-Catecholate Frameworks and their Ultrahigh Proton Conductivity. Journal of the American Chemical Society, 137, 15394 – 15397.
 3. N. T. T. Nguyen, H. Furukawa, F. Gandara, H. T. Nguyen, K. E. Cordova, O. M. Yaghi (2014). Selective Capture of Carbon Dioxide under Humid Conditions by Hydrophobic Chabazite-Type Zeolitic Imidazolate Frameworks. Angewandte Chemie International Edition, 53, 10645 – 10648.
 • Kỉ yếu hội thảo

Khen thưởng

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.