Vinaora Nivo Slider 3.x
Giới thiệu Khoa Sư phạm

 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: TRẦN VĂN MINH
Chức vụ: Phó Trưởng khoa Sư phạm; Hiệu trưởng trường THPT Thực hành Sư phạm.
Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Ngữ văn
Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn cao nhất: Phó Giáo sư, Tiến sỹ
Điện thoại liên hệ: 0913614723
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học  
Hệ đào tạo: Chính quy Nơi đào tạo:
Ngành học chuyên môn: SP Văn Năm tốt nghiệp: 1986
2. Thạc sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo: Trường ĐH KHXHNV Hồ Chí Minh
Chuyên ngành đào tạo: Văn học Việt Nam
Tên luận văn:
Năm được cấp bằng: 1999
3. Tiến sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo: Trường ĐH Quốc gia Hồ Chí Minh
Chuyên ngành đào tạo: Văn học Việt Nam
Tên luận án:
Năm được cấp bằng: 2012
4. Ngoại ngữ  
1. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ B
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện.
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
04/1993 - 05/2004  Đại học Cần Thơ  Giảng viên tại BM. SP Ngữ văn 
06/2004 - nay  Đại học Cần Thơ  Giảng viên chính tại BM. SP Ngữ văn 
01/2006 - 09/2006  Đại học Cần Thơ  Phó Bộ Môn  
09/2006 - 01/2012  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Tiến sỹ ngành Văn học Việt Nam tại Việt Nam 
06/2007 - 05/2012  Đại học Cần Thơ  Phó Bộ Môn  
06/2012 - 03/2015  Đại học Cần Thơ  Trưởng Bộ môn BM. SP Ngữ văn 
04/2015 - nay  Đại học Cần Thơ  Phó Trưởng khoa Khoa Sư phạm 
03/2016 - nay  Đại học Cần Thơ  Hiệu trưởng trường THTP Thực hành Sư phạm 
04/2018 - nay Đại học Cần Thơ Phó Trưởng Khoa Sư phạm
9/2018 - nay Đại học Cần Thơ Giảng viên cao cấp tại BM. SP. Ngữ văn
2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
STT Tên học viên Tên đề tài Năm 
bảo vệ
1 Phạm Quang Duy 
Dạy học tác gia và tác phẩm của Nguyễn Tuân ở trường trung học phổ thông 2013
2 Võ Thị Diễm Thúy 
Dạy học tác giả và tác phẩm của Tố Hữu ở trường trung học phổ thông 2013
3 Lê Thị Ngọc Thùy 
Dạy học tác phẩm tùy bút ở trường trung học phổ thông – Nhìn từ đặc trưng thể loại 2013
4 Cao Hoàng Quyên 
Thơ Tố Hữu trong sự tiếp nhận của giới nghiên cứu và phê bình văn học 2013
5 Trần Thị Kim Như 
Sự vận động của hình tượng người chiến sĩ trong thơ ca cách mạng giai đoạn 1945-1975 2013
6 Nguyễn Thị Huỳnh Hía
Cảm hứng lãng mạn trong sáng tác của Nguyễn Tuân giai đoạn trước 1945 2013
7 Nguyễn Hoàng Thiên
Tích hợp kiến thức văn học sử và lý luận văn học trong giờ dạy đọc - hiểu văn xuôi Việt Nam hiện đại ở trường THPT 2014
8 Đào Chí Minh
Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực vào việc ôn tập kiến thức văn học Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn lớp 11 ở trường THPT 2014
9 Nguyễn Mai Lý
Khảo sát hoạt động tự học, tự nghiên cứu của giáo viên THPT môn Ngữ văn ở các Trung tâm GDTX thuộc tỉnh Bến Tre. 2014
10 Trần Văn Tâm
Nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Thị Ngọc Tú 2014
11 Trần Thị Bích Ly
Cảm hứng lãng mạn trong tùy bút Nguyễn Tuân giai đoạn 1955-1975 2014
12 Nguyễn Thị Tuyết Mỹ
Khuynh hướng sử thi và cảm húng lãng mạn trong thơ ca Cách mạng Việt Nam 1945 – 1975 2014
13 Phạm Thị Diễm Hương
Sử dụng phương pháp dạy học bằng phương tiện trực quan và phương pháp thảo luận nhóm để dạy bài Ôn tập phần văn học trong chương trình Ngữ văn 12. 2015
14 Huỳnh Ngọc Nhân
Hiệu quả của việc thiết kế bài tập kiểm tra, đánh giá đối với định hướng phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh trung học phổ thông 2015
15 Cao Thị Thu Hồng
Nâng cao năng lực sáng tạo cho học sinh THPT trong dạy học Ngữ văn dựa trên dạy học dự án 2016
16 Trương Thị Tám
Vận dụng hình thức dạy học hợp tác để rèn luyện năng lực đọc hiểu trong dạy học truyện ngắn lớp 11 2016
 17  Trần Thị Kim Thêu Khảo sát năng lực tạo lập văn bản nghị luận của học sinh ở hai trường trên địa bàn Thành phố Cần Thơ: THPT Thực hành Sư phạm và THPT Nguyễn Việt Dũng.   2018
 18  Ngô Như Bích  Luận văn tốt nghiêp_M1517010  2019
 19  Ô Thị Như Kha  Luận văn tốt nghiệp_M1517014  2019
 20 Lê Vạn Quới   Luận văn tốt nghiệp_M1517020  2019
 21  Trần Thị Kim Giao  Sử dụng phiếu học tập trong dạy học đọc hiểu văn bản nhằm phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh trung học phổ thông  2019
 22  Nguyễn Ngọc Hiền  Khảo sát năng lực đọc hiểu văn bản văn chương của học sinh ở hai trường trên địa bàn Thành phố Cần Thơ: THPT Thực hành Sư phạm và THPT An Khánh.  2019
 23  Nguyễn Thị Anh Thư  Ẩn dụ cấu trúc trong văn vần dân gian Nam Bộ  2019
 24 Lê Nguyễn Trà Giang  Đặc điểm tiểu thuyết Nguyễn Mạnh Tuấn  2019 
25 Nguyễn Thị Mỹ Khánh Đặc điểm truyện ngắn Dương Thụy 2019
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Dạy tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại ở trường trung học phổ thông – khó khăn và giải pháp 2016 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Tình hình biên soạn tài liệu Ngữ văn địa phương ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 2017 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Văn học Việt Nam hiện đại 3
Trường Đại học Cần Thơ 2011     X
2 Văn học Việt Nam hiện đại 3
        X
3 Văn học Việt Nam 1975-2000
    978-604-919-298-2   X
4 Văn học Việt Nam 1945 - 2000
    978-604-919-808-3 X  
5 Văn học Việt Nam hiện đại 3          
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Văn Minh2007. KHẢO SÁT MỘT SỐ TIÊU CHÍ PHÂN BIỆT TÙY BÚT VỚI CÁC THỂ LOẠI VĂN XUÔI NGHỆ THUẬT KHÁC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 08. 6-15. (Đã xuất bản)
2.  Trần Văn Minh2010. THỂ LOẠI TÙY BÚT TRONG NỀN VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
3.  Trần Văn Minh2010. DẠY TÁC PHẨM TUỲ BÚT TRONG TRƯỜNG THPT NHÌN TỪ ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
4.  Trần Văn Minh2010. PHÂN LOẠI TUỲ BÚT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
5.  Trần Văn Minh2011. DẠY TÁC PHẨM TÙY BÚT TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, NHÌN TỪ ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI. Đổi mới Dạy văn và Học văn. . (Đã xuất bản)
6.  Trần Văn Minh2013. DẤU ẤN VĂN HÓA TRONG TẬP TÙY BÚT " NHỮNG BƯỚC LANG THANG TRÊN HÈ PHỐ CỦA GÃ BÌNH NGUYÊN LỘC". Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 25. 72-78. (Đã xuất bản)
7.  Trần Văn Minh2013. VỀ CÁCH ĐẶT TÊN NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA CỦA NGUYỄN MINH CHÂU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 29. 47-51. (Đã xuất bản)
8.  Trần Văn Minh2015. ĐI TÌM TÙY BÚT ĐẦU TIÊN CỦA VĂN XUÔI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI. Nghiên cứu văn học. 2. 30-45. (Đã xuất bản)
9.  Trần Văn Minh2015. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HỌC TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945-1954). Tạp chí Lý luận phê bình văn học - nghệ thuật. 38. 44-50. (Đã xuất bản)
10.  Trần Văn Minh2015. DẠY HỌC TÍCH HỢP, TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO - TIỀM NĂNG VÀ NHỮNG GIỚI HẠN. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Giáo dục. 1. 11-15. (Đã xuất bản)
11.  Trần Văn Minh2015. GÓP PHẦN XÁC ĐỊNH CÁCH HIỂU ĐÚNG VỀ THUẬT NGỮ “TÙY BÚT” VÀ THỂ LOẠI TÙY BÚT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 41. 71-75. (Đã xuất bản)
12.  Trần Văn Minh2016. TRUYỆN KÝ NHỮNG NĂM CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (GIAI ĐOẠN 1955-1975) - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG TỎA SÁNG. Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật. 44. 45-47. (Đã xuất bản)
13.  Trần Văn Minh2016. VẺ ĐẸP NGÔN TỪ TRONG TÙY BÚT. Ngôn ngữ và đời sống. 8 (250). 22-29. (Đã xuất bản)
14.  Trần Văn Minh2017. ĐẶC ĐIỂM CỦA TÙY BÚT TRÊN AN HÀ BÁO (1917-1934). Nghiên cứu văn học. 4 (542). 46-56. 
15.  Trần Văn Minh2017. TÌNH HÌNH BIÊN SOẠN TÀI LIỆU NGỮ VĂN ĐỊA PHƯƠNG Ở CÁC TỈNH TRONG KHU VỰC ĐBSCL. Kỷ yếu HT khoa học trong nước. 1. 311-318. 
16.  Trần Văn Minh2017. CHÚNG TA VẪN ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG ẤY (ĐỌC LẠI TÙY BÚT ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI CỦA NGUYỄN TRUNG THÀNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48. 92-96. (Đã xuất bản)
17. Trần Văn Minh.2018. THƠ XUÂN QUỲNH-CÒN MÃI TÌNH YÊU. Lý luận phê bình văn học nghệ thuật. 8.79-91 (Đã xuất bản)
18. Trần Văn Minh. 2019. MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA TÙY BÚT VIỆT NAM TỪ 1930 ĐẾN 1975. Khoa học và công nghệ.5.54-68. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.

 

 

Thông báo mới*

Số lượt truy cập

740615
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
502
4951
2331
740615

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.