Vinaora Nivo Slider 3.x
Giới thiệu Khoa Sư phạm

 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: TRẦN VĂN MINH Giới tính: Nam
Ngày, Năm sinh: 02/08/1964 Nơi sinh:
Quê quán: Hựu Thành, H.Trà Ôn, Vĩnh Long Dân tộc: Kinh       Tôn giáo: Không
Chức vụ: Hiệu trưởng trường THPT Thực hành Sư phạm Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Ngữ văn
Ngạch viên chức: Giảng viên chính Thâm niên công tác: 31 năm
Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sỹ
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học  
Hệ đào tạo: Chính quy Nơi đào tạo:
Ngành học chuyên môn: SP Văn Năm tốt nghiệp: 1986
2. Thạc sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo: Trường ĐH KHXHNV Hồ Chí Minh
Chuyên ngành đào tạo: Văn học Việt Nam
Tên luận văn:
Năm được cấp bằng: 1999
3. Tiến sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo: Trường ĐH Quốc gia Hồ Chí Minh
Chuyên ngành đào tạo: Văn học Việt Nam
Tên luận án:
Năm được cấp bằng: 2012
4. Ngoại ngữ  
1. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ B
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện.
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
04/1993 - 05/2004  Đại học Cần Thơ  Giảng viên tại BM. SP Ngữ văn 
06/2004 - nay  Đại học Cần Thơ  Giảng viên chính tại BM. SP Ngữ văn 
01/2006 - 09/2006  Đại học Cần Thơ  Phó Bộ Môn  
09/2006 - 01/2012  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Tiến sỹ ngành Văn học Việt Nam tại Việt Nam 
06/2007 - 05/2012  Đại học Cần Thơ  Phó Bộ Môn  
06/2012 - 03/2015  Đại học Cần Thơ  Trưởng Bộ môn BM. SP Ngữ văn 
04/2015 - nay  Đại học Cần Thơ  Phó Trưởng khoa Khoa Sư phạm 
03/2016 - nay  Đại học Cần Thơ  Hiệu trưởng trường THTP Thực hành Sư phạm Trg. Trung học PT THSP 
2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
STT Tên học viên Tên đề tài Năm 
bảo vệ
1 Phạm Quang Duy 
Dạy học tác gia và tác phẩm của Nguyễn Tuân ở trường trung học phổ thông 2013
2 Võ Thị Diễm Thúy 
Dạy học tác giả và tác phẩm của Tố Hữu ở trường trung học phổ thông 2013
3 Lê Thị Ngọc Thùy 
Dạy học tác phẩm tùy bút ở trường trung học phổ thông – Nhìn từ đặc trưng thể loại 2013
4 Cao Hoàng Quyên 
Thơ Tố Hữu trong sự tiếp nhận của giới nghiên cứu và phê bình văn học 2013
5 Trần Thị Kim Như 
Sự vận động của hình tượng người chiến sĩ trong thơ ca cách mạng giai đoạn 1945-1975 2013
6 Nguyễn Thị Huỳnh Hía
Cảm hứng lãng mạn trong sáng tác của Nguyễn Tuân giai đoạn trước 1945 2013
7 Nguyễn Hoàng Thiên
Tích hợp kiến thức văn học sử và lý luận văn học trong giờ dạy đọc - hiểu văn xuôi Việt Nam hiện đại ở trường THPT 2014
8 Đào Chí Minh
Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực vào việc ôn tập kiến thức văn học Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn lớp 11 ở trường THPT 2014
9 Nguyễn Mai Lý
Khảo sát hoạt động tự học, tự nghiên cứu của giáo viên THPT môn Ngữ văn ở các Trung tâm GDTX thuộc tỉnh Bến Tre. 2014
10 Trần Văn Tâm
Nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Thị Ngọc Tú 2014
11 Trần Thị Bích Ly
Cảm hứng lãng mạn trong tùy bút Nguyễn Tuân giai đoạn 1955-1975 2014
12 Nguyễn Thị Tuyết Mỹ
Khuynh hướng sử thi và cảm húng lãng mạn trong thơ ca Cách mạng Việt Nam 1945 – 1975 2014
13 Phạm Thị Diễm Hương
Sử dụng phương pháp dạy học bằng phương tiện trực quan và phương pháp thảo luận nhóm để dạy bài Ôn tập phần văn học trong chương trình Ngữ văn 12. 2015
14 Huỳnh Ngọc Nhân
Hiệu quả của việc thiết kế bài tập kiểm tra, đánh giá đối với định hướng phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh trung học phổ thông 2015
15 Cao Thị Thu Hồng
Nâng cao năng lực sáng tạo cho học sinh THPT trong dạy học Ngữ văn dựa trên dạy học dự án 2016
16 Trương Thị Tám
Vận dụng hình thức dạy học hợp tác để rèn luyện năng lực đọc hiểu trong dạy học truyện ngắn lớp 11 2016
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Dạy tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại ở trường trung học phổ thông – khó khăn và giải pháp 2016 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Tình hình biên soạn tài liệu Ngữ văn địa phương ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 2017 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Văn học Việt Nam hiện đại 3
Trường Đại học Cần Thơ 2011     X
2 Văn học Việt Nam hiện đại 3
        X
3 Văn học Việt Nam 1975-2000
    978-604-919-298-2   X
4 Văn học Việt Nam 1945 - 2000
    978-604-919-808-3 X  
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Văn Minh2007. KHẢO SÁT MỘT SỐ TIÊU CHÍ PHÂN BIỆT TÙY BÚT VỚI CÁC THỂ LOẠI VĂN XUÔI NGHỆ THUẬT KHÁC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 08. 6-15. (Đã xuất bản)
2.  Trần Văn Minh2010. THỂ LOẠI TÙY BÚT TRONG NỀN VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
3.  Trần Văn Minh2010. DẠY TÁC PHẨM TUỲ BÚT TRONG TRƯỜNG THPT NHÌN TỪ ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
4.  Trần Văn Minh2010. PHÂN LOẠI TUỲ BÚT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
5.  Trần Văn Minh2011. DẠY TÁC PHẨM TÙY BÚT TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, NHÌN TỪ ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI. Đổi mới Dạy văn và Học văn. . (Đã xuất bản)
6.  Trần Văn Minh2013. DẤU ẤN VĂN HÓA TRONG TẬP TÙY BÚT " NHỮNG BƯỚC LANG THANG TRÊN HÈ PHỐ CỦA GÃ BÌNH NGUYÊN LỘC". Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 25. 72-78. (Đã xuất bản)
7.  Trần Văn Minh2013. VỀ CÁCH ĐẶT TÊN NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA CỦA NGUYỄN MINH CHÂU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 29. 47-51. (Đã xuất bản)
8.  Trần Văn Minh2015. ĐI TÌM TÙY BÚT ĐẦU TIÊN CỦA VĂN XUÔI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI. Nghiên cứu văn học. 2. 30-45. (Đã xuất bản)
9.  Trần Văn Minh2015. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HỌC TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945-1954). Tạp chí Lý luận phê bình văn học - nghệ thuật. 38. 44-50. (Đã xuất bản)
10.  Trần Văn Minh2015. DẠY HỌC TÍCH HỢP, TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO - TIỀM NĂNG VÀ NHỮNG GIỚI HẠN. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Giáo dục. 1. 11-15. (Đã xuất bản)
11.  Trần Văn Minh2015. GÓP PHẦN XÁC ĐỊNH CÁCH HIỂU ĐÚNG VỀ THUẬT NGỮ “TÙY BÚT” VÀ THỂ LOẠI TÙY BÚT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 41. 71-75. (Đã xuất bản)
12.  Trần Văn Minh2016. TRUYỆN KÝ NHỮNG NĂM CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (GIAI ĐOẠN 1955-1975) - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG TỎA SÁNG. Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật. 44. 45-47. (Đã xuất bản)
13.  Trần Văn Minh2016. VẺ ĐẸP NGÔN TỪ TRONG TÙY BÚT. Ngôn ngữ và đời sống. 8 (250). 22-29. (Đã xuất bản)
14.  Trần Văn Minh2017. ĐẶC ĐIỂM CỦA TÙY BÚT TRÊN AN HÀ BÁO (1917-1934). Nghiên cứu văn học. 4 (542). 46-56. (Chờ duyệt)
15.  Trần Văn Minh2017. TÌNH HÌNH BIÊN SOẠN TÀI LIỆU NGỮ VĂN ĐỊA PHƯƠNG Ở CÁC TỈNH TRONG KHU VỰC ĐBSCL. Kỷ yếu HT khoa học trong nước. 1. 311-318. (Chờ duyệt)
16.  Trần Văn Minh2017. CHÚNG TA VẪN ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG ẤY (ĐỌC LẠI TÙY BÚT ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI CỦA NGUYỄN TRUNG THÀNH). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48. 92-96. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.

 

 

 • Họp mặt kỉ niệm ngày Gia đình Việt Nam Họp mặt kỉ niệm ngày Gia đình Việt Nam
  HỌP MẶT KỈ NIỆM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28-6 VÀ HƯỚNG ĐẾN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các cháu là con, em của Cán bộ khoa Sư phạm tro...
 • Khoa Sư phạm trồng cây Ngày Môi trường Thế giới Khoa Sư phạm trồng cây Ngày Môi trường Thế giới
  KHOA SƯ PHẠM HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6, sáng ngày 08/6/2019 Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức buổi trồng cây xanh quanh khuôn viên của Khoa....
 • Hội nghị NCKH Sinh viên Khoa Sư phạm Hội nghị NCKH Sinh viên Khoa Sư phạm
  BẢN TIN VỀ HỘI NGHỊ NCKH SINH VIÊN 2019 Nhằm khuyến khích sinh viên tham gia Nghiên cứu khoa học, ghi nhận những đóng góp, nhiệt huyết của các giảng viên tham gia hướng dẫn sinh viên, học viên cao học...
 • Lễ tổng kết Thực tập Sư phạm Khóa 41 Lễ tổng kết Thực tập Sư phạm Khóa 41
  LỄ TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM KHÓA 41 Vào lúc 08g30, ngày 16/5/2019, tại Hội trường Rùa, Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Sư phạm tổ chức Lễ Tổng kết Thực tập Sư phạm Khóa 41, năm học 2018-2019 nhằm đánh g...
 • Tập huấn phát triển năng lực nghiệp vụ sư phạm Tập huấn phát triển năng lực nghiệp vụ sư phạm
  Từ năm 2013, Trường Đại học Cần Thơ được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tham gia Dự án Phát triển Giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn 2 (gọi tắt là Dự án Trung học phổ thông 2) và là một trong s...
 • CÔNG ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG
  CÔNG ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2019 Chiều ngày 08/5/2019, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn Khoa Sư phạm cùng với Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Kho...

View all

Thông báo

Số lượt truy cập

533482
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
112
3998
9557
533482

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.