Vinaora Nivo Slider 3.x
Giới thiệu Khoa Sư phạm

 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: HUỲNH THỊ LAN PHƯƠNG
Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Ngữ văn
Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học  
Hệ đào tạo: Tập trung Nơi đào tạo:
Ngành học chuyên môn: SP Văn Năm tốt nghiệp: 1987
2. Thạc sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo:
Chuyên ngành đào tạo: Văn học Việt Nam
Tên luận văn:
Năm được cấp bằng: 1999
3. Tiến sĩ  
4. Ngoại ngữ  
1. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ A
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện.

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
04/1993 - 05/2004  Đại học Cần Thơ  Giảng viên tại BM. SP Ngữ văn 
06/2004 - nay  Đại học Cần Thơ  Giảng viên chính tại BM. SP Ngữ văn 
2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
STT Tên học viên Tên đề tài Năm 
bảo vệ
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nông thôn Nam bộ vào những năm đầu thế kỉ XX trong một số tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh 2005 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Huỳnh Thị Lan Phương2008. ĐỜI SỐNG VĂN HÓA NÔNG THÔN NAM BỘ TRONG MỘT SỐ TIỂU THUYẾT CỦA HỒ BIỂU CHÁNH. Nghiên cứu Văn học. . (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Thị Lan Phương2009. TÍNH CÁCH NGƯỜI NÔNG DÂN NAM BỘ TRONG TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 12. 153-161. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Thị Lan Phương2010. TÍNH CÁCH NGƯỜI NÔNG DÂN NAM BỘ TRONG TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Thị Lan Phương2011. SỰ KẾ THỪA VÀ ĐỔI MỚI QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI TRONG TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 17b. 16-27. (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Nở. 2012. VẤN ĐỀ XÁC ĐỊNH THỂ LOẠI TRUYỆN THẦY LAZARO PHIỀN CỦA NGUYỄN TRỌNG QUẢN. Nghiên cứu Văn Học. . (Đã xuất bản)
6.  Huỳnh Thị Lan Phương2012. THÂN PHẬN NGƯỜI NÔNG DÂN NAM BỘ TRONG TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 23b. 23-31. (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Nở. 2014. TÌM HIỂU LỜI NÓI VÀ NGHI THỨC GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI NAM BỘ QUA TIỂU THUYẾT CỦA HỒ BIỂU CHÁNH. Khoa học Xã hội. 12 (196). 29- 39. (Đã xuất bản)
8.  Huỳnh Thị Lan Phương2014. CẢM NHẬN VỀ ĐOẢN THIÊN TIỂU THUYẾT CỦA SƠN VƯƠNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 30. 1-7. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Văn Nở, Huỳnh Thị Lan Phương2015. TÌM HIỂU THÁI ĐỘ GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI NAM BỘ QUA TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH. Nghiên cứu Văn học. 2 (516). 96-105. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Văn Nở, Huỳnh Thị Lan Phương2015. VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI NAM BỘ QUA TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH - MỘT GÓC NHÌN. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học. Tập 2. 1081 - 1088. (Đã xuất bản)
11.  Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Nở. 2015. NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH. Nghiên cứu Văn học. số 2 (516). 96-105. (Đã xuất bản)
12.  Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Nở. 2015. NAM BỘ TRONG BUỔI ĐẦU GIAO LƯU VĂN HÓA PHƯƠNG TÂY QUA TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH. Việt Nam học Những phương diện văn hóa truyền thống. Tập 2. 1115- 1123. (Đã xuất bản)
13.  Huỳnh Thị Lan Phương2015. ĐIỂM NHÌN TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 36. 50-55. (Đã xuất bản)
14.  Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Nở. 2016. CẢM NHẬN VỀ TÁC PHẨM CHỊ ĐÀO, CHỊ LÝ - TIỂU THUYẾT RA ĐỜI Ở GIAI ĐOẠN SÁNG TÁC CUỐI CỦA HỒ BIỂU CHÁNH. Văn học và Ngôn ngữ Nam bộ. 1. 637 - 648. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.

 

 

 

Thông báo mới*

Số lượt truy cập

740591
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
478
4927
2307
740591

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.