Vinaora Nivo Slider 3.x
Khoa Sư phạm

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:  TRẦN NGUYÊN HƯƠNG THẢO           Giới tính: Nữ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                       Ngạch viên chức: Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ                                  Học hàm:

Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Ngữ văn

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính

STT

Tên lĩnh vực nghiên cứu chính

1

Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,...

2

Nghiên cứu chung về ngôn ngữ

3

Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung

 2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

STT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

         

 3. Sách và giáo trình xuất bản

 STT

 Tên sách

 Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Số ISBN

Tác giả

Đồng tác giả

             

 4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

Xuất bản tiếng Anh

  1. Nguyễn Thị Hồng Nam, Trần Nguyên Hương Thảo, Võ Huy Bình, Nguyễn Hải Yến. 2018. PROFESSIONAL DEVELOPMENT: REFLECTIVE STORIES OF TEACHER EDUCATORS AT THE SCHOOL OF EDUCATION, CAN THO UNIVERSITY, VIETNAM. Supporting Professional Learning in Sourheast Asian Universiy through DEPISA. DEPISA Monograpth 5. 41-57. (Đã xuấtbản)
  2. Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Hải Yến, Trần Nguyên Hương Thảo, Võ Huy Bình. 2016. ENHANCING PRE-SERVICE TEACHERS’ SKILLS IN OBSERVATION, FEEDBACK AND REFLECTION DURING MICRO-TEACHING PRACTICE: A CASE STUDY AT THE SCHOOL OF EDUCATION, CAN THO UNIVERSITY, VIETNAM. Investigations into Professional Practice Learning from Action Research Projects Australia & Southeast Asia. Monograph no.4. 18 - 38. (Đã xuấtbản)
  1. Nguyễn Thị Hồng Nam, Trần Nguyên Hương Thảo, Võ Huy Bình, Nguyễn Hải Yến. 2015. EFFECTS OF SOME STRATEGIES ON THE OBSERVATION AND GIVING FEEDBACK SKILLS OF PRE-SERVICE TEACHERS DURING MICRO TEACHING: A CASE STUDY AT THE SCHOOL OF EDUCATION, CAN THO UNIVERSITY, VIETNAM.. The 9th DEPISA INTERNATIONAL CONFERENCE Developing Professionalism through Investigating Practice 24th – 25th June 2015 Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat University, Thailand. . 12. (Đã xuất bản)

Xuất bản tiếng Việt

  1. Nguyễn Thị Hồng Nam, Trần Nguyên Hương Thảo. 2017. DẠY TẠO LẬP VĂN BẢN DỰA TRÊN TIẾN TRÌNH - NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO DẠY TẠO LẬP VĂN BẢN Ở VIỆT NAM. Tạp chí khoa học trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh. 14 (4b). 116-126. (Đã xuất bản)
  2. Nguyễn Thị Hồng Nam, Trần Nguyên Hương Thảo, Võ Huy Bình, Nguyễn Hải Yến. 2016. MÔ HÌNH TẬP GIẢNG PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG CHIÊM NGHIỆM, QUAN SÁT VÀ PHẢN HỒI CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM. Hội thảo "Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường Sư phạm", ĐHSP Hà Nội, tháng 12/2015. . 485-493. (Đã xuất bản)

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.