Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

TRẦN THANH HẢI

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: TRẦN THANH HẢI Giới tính: Nam
Điện thoại liên hệ: 0918814158 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chức vụ: Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Vật lý
Ngạch viên chức: Giảng viên Thâm niên công tác: 20 năm
Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sỹ

 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học  
Hệ đào tạo: Chính quy Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ
Ngành học chuyên môn: SP Vật lý Năm tốt nghiệp: 1996
2. Thạc sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ
Chuyên ngành đào tạo: Vật lý lý thuyết
Tên luận văn:
Năm được cấp bằng: 2003
3. Tiến sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo: ĐH Quốc gia Chungnam
Chuyên ngành đào tạo: Vật lý kỹ thuật
Tên luận án:
Năm được cấp bằng: 2013
4. Ngoại ngữ  
1. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ B
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện.

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
02/1997 - 12/2001  Đại học Cần Thơ  Chuyên viên tại BM. SP Vật lý 
12/2000 - nay  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Thạc sỹ ngành tại Việt Nam 
01/2002 - nay  Đại học Cần Thơ  Giảng viên tại BM. SP Vật lý 
09/2004 - 07/2009  Đại học Cần Thơ  Phó Bộ Môn BM. SP Vật lý 
03/2009 - 03/2013  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Tiến sỹ ngành Vật lý chất rắn tại Hàn Quốc 
2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
STT Tên học viên Tên đề tài Năm 
bảo vệ
1 Võ Minh Lực
Mô phỏng nghiên cứu siêu vật liệu trong mô hình Fishnet 2016
2 Thái Minh Tơ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất điện từ của siêu vật liệu chiết suất âm 2016
3 Lê Thị Kim Chi
Khảo sát ảnh hưởng của tham số cấu trúc lên tính chất điện từ của Anten Metamaterial 2016
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.