Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Họ và tên:  ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO                                         Giới tính: Nữ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                         Ngạch viên chức: Giảng viên chính

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ                                                     Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Vật lý

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.  Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.

STT

Tên lĩnh vực nghiên cứu chính

1

Giáo dục

2

Tán xạ electron và các khí

 2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.

 

STT

 

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (Cơ sở, Tỉnh, bộ, ngành)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Vận dụng mô hình giáo dục tích hợp STEM trong dạy học Vật lý ở Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

2018

Cơ sở

Chủ nhiệm đề tài. 

2

Thiết kế và áp dụng trò chơi vào dạy học Vật lý trung học phổ thông.

2021

Cơ sở

Chủ nhiệm đề tài. 

 3. Sách và giáo trình xuất bản.

 

STT

 

Tên sách

 

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Số ISBN

Tác giả

Đồng tác giả

1

Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 10 các môn Khoa học tự nhiên.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2019

978-604-0-17170-2

 

đồng tác giả

 4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.

Xuất bản tiếng Anh

 1. Patricia A. Shaw, Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Thị Hương, Đỗ Thị Phương Thảo, Joanne E. Traunter. 2021. IMMERSIVE-LEARNING EXPERIENCES IN REAL-LIFE CONTEXTS: DECONSTRUCTING AND RECONSTRUCTING VIETNAMESE KINDERGARTEN TEACHERS’ UNDERSTANDING OF STEAM EDUCATION. International Journal of Early Years Education. 29. 329–348. (Đã xuất bản) 
 1. Chokchai Yuenyong, Đỗ Thị Phương Thảo. 2020. DEVELOPING A TOOL TO ASSESS STUDENTS’ VIEWS OF NATURE OF SCIENCE IN VIETNAM. Journal Pendidikan IPA Indonesia. 9. 134-144. (Đã xuất bản) 
 1. V. Duque, Đỗ Thị Phương Thảo, R. D. White, D. A. Konovalov, M. C. A. Lopes, Darryl B. Jones, Michael J. Brunger. 2015. THE ROLE OF ELECTRON-IMPACT VIBRATIONAL EXCITATION IN ELECTRON TRANSPORT THROUGH GASEOUS TETRAHYDROFURAN. THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS. 142. 124307-1 - 124307-7. (Đã xuất bản) 
 1. Đỗ Thị Phương Thảo, R. D. White, D. A. Konovalov, M. C. A. Lopes, H. V. Duque, Darryl B. Jones, Michael J. Brunger. 2015. DIFFERENTIAL CROSS SECTIONS FOR ELECTRON-IMPACT VIBRATIONAL-EXCITATION OF TETRAHYDROFURAN AT INTERMEDIATE IMPACT ENERGIES. THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 142. 124306-1 - 124306-7. (Đã xuất bản) 
 1. Đỗ Thị Phương Thảo, Chokchai Yuenyong. 2015. THE OUTCOMES OF WORKSHOP FOR INTRODUCED VIEW OF NATURE OF SCIENCE TO VIETNAMESE SCIENCE TEACHERS IN MEKONG DELTA REGION OF VIETNAM. Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol 6 No 2. 599-607. (Đã xuất bản) 
 1. Đỗ Thị Phương Thảo, Chokchai Yuenyong. 2015. DILEMMAS IN EXAMINING UNDERSTANDING OF NATURE OF SCIENCE IN VIETNAM. Cultural Studies of Science Education. First Online: 28 December 2015. 1-15. (Đã xuất bản) 
 1. Đỗ Thị Phương Thảo, Đặng Thị Bắc Lý, Chokchai Yuenyong. 2014. LEARNING ENVIRONMENT IN VIETNAMESE PHYSICS TEACHER EDUCATION PROGRAMME THROUGH THE LENS OF CONSTRUCTIVISM: A CASE STUDY OF A STATE UNIVERSITY IN MEKONG DELTA REGION, VIETNAM. International Journal of Science and Mathematics Education. Not assigned to an issue, Online First, Nov 2014. (Đã xuất bản) 
 1. Đỗ Thị Phương Thảo, Chokchai Yuenyong. 2014. DILEMMA OF EXAMINING UNDERSTANDING OF NATURE OF SCIENCE IN VIETNAM. The 2nd International Conference of Science Educators and Teachers 16 - 18 July 2014, Phuket, Thailand. 39. (Đã xuất bản) 
 1. Đỗ Thị Phương Thảo, Chokchai Yuenyong. 2013. NATURE OF SCIENCE PRESENTED THROUGH THE HISTORY OF HEAT IN VIETNAMESE PHYSICS TEXTBOOKS. SOME SUGGESTIONS FOR TEACHERS. Journal of Applied Sciences Research. 9 (4). 2575-2584. (Đã xuất bản) 
 1. Đỗ Thị Phương Thảo, M. Leung, M. Fuss, G. Garcia, F. Blanco, K. Ratnavelu, M. J. Brunger. 2011. EXCITATION OF ELECTRONIC STATES IN TETRAHYDROFURAN BY ELECTRON IMPACT. THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS. 134. 144302. (Đã xuất bản) 
 1. Đỗ Thị Phương Thảo, M. Fuss, A. Muủoz, J. C. Oller, F. Blanco, D. Almeida, P. Limão-Vieira, M. J. Brunger, G. García. 2009. ELECTRON-SCATTERING CROSS SECTIONS FOR COLLISIONS WITH TETRAHYDROFURAN FROM 50 TO 5000 EV. PHYSICAL REVIEW A. 80. 052709. (Đã xuất bản)

 

Xuất bản tiếng Việt

 1. Đỗ Thị Phương Thảo, Phạm Minh Khánh. 2021. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 11. Tạp chí Giáo dục. 496. 24-28. (Đã xuất bản) 
 1. Đỗ Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thúy Hằng. 2018. QUAN ĐIỂM VỀ GIÁO DỤC STEM TỪ SINH VIÊN SƯ PHẠM VẬT LÍ ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 94-103. (Đã xuất bản) 
 1. Đỗ Thị Phương Thảo, Đặng Thị Bắc Lý. 2016. BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông - Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế kỷ niệm 15 năm thành lập viện nghiên cứu Sư phạm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. . 731-736. (Đã xuất bản) 
 1. Đỗ Thị Phương Thảo, Phạm Thị Ngọc Ánh. 2016. GIÁO SINH SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ. Kỷ yếu hội nghị Khoa học năm 2016- Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ - Thành quả, thách thức và định hướng. 222-233. (Đã xuất bản) 
 1. Đỗ Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thúy Hằng. 2015. PHÁT TRIỂN HIỂU BIẾT VÀ KỸ NĂNG VỀ QUAN SÁT VÀ SUY LUẬN CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 8-17. (Đã xuất bản)

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.