ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ
Điện thoại liên hệ: 0989987070 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chức vụ: Trưởng phòng thực hành Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Vật lý
Ngạch viên chức: Giảng viên Thâm niên công tác: 13 năm
Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sỹ

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học  
Hệ đào tạo: Tập trung Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ
Ngành học chuyên môn: SP Vật lý Năm tốt nghiệp: 2004
2. Thạc sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo: Flinders University
Chuyên ngành đào tạo: Vật lý
Tên luận văn:
Năm được cấp bằng: 2010
3. Tiến sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo:
Chuyên ngành đào tạo: GD Khoa học Tự nhiên
Tên luận án:
Năm được cấp bằng: 2015
4. Ngoại ngữ  
1. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ B
2. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ C
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện.
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
10/2004 - nay  Đại học Cần Thơ  Giảng viên tại BM. SP Vật lý 
07/2008 - 08/2010  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Master ngành Vật lý tại Ôxtơrâylia 
06/2012 - 07/2015  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Tiến sỹ ngành GD Khoa học Tự nhiên tại Thái lan 
01/2016 - nay  Đại học Cần Thơ  Trưởng phòng thực hành  
2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
STT Tên học viên Tên đề tài Năm 
bảo vệ
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Vận dụng mô hình giáo dục tích hợp STEM trong dạy học Vật lý ở Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ 2018 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Đỗ Thị Phương Thảo, M. Fuss, A. Muủoz, J. C. Oller, F. Blanco, D. Almeida, P. Limão-Vieira, M. J. Brunger, G. García. 2009. ELECTRON-SCATTERING CROSS SECTIONS FOR COLLISIONS WITH TETRAHYDROFURAN FROM 50 TO 5000 EV. PHYSICAL REVIEW A. 80. 052709 . (Đã xuất bản)
2.  Đỗ Thị Phương Thảo, M. Leung, M. Fuss, G. Garcia, F. Blanco, K. Ratnavelu, M. J. Brunger. 2011. EXCITATION OF ELECTRONIC STATES IN TETRAHYDROFURAN BY ELECTRON IMPACT. THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS. 134. 144302. (Đã xuất bản)
3.  Đỗ Thị Phương Thảo, Chokchai Yuenyong. 2013. NATURE OF SCIENCE PRESENTED THROUGH THE HISTORY OF HEAT IN VIETNAMESE PHYSICS TEXTBOOKS. SOME SUGGESTIONS FOR TEACHERS. Journal of Applied Sciences Research. 9 (4). 2575-2584. (Đã xuất bản)
4.  Đỗ Thị Phương Thảo, Đặng Thị Bắc Lý, Chokchai Yuenyong. 2014. LEARNING ENVIRONMENT IN VIETNAMESE PHYSICS TEACHER EDUCATION PROGRAMME THROUGH THE LENS OF CONSTRUCTIVISM: A CASE STUDY OF A STATE UNIVERSITY IN MEKONG DELTA REGION, VIETNAM. International Journal of Science and Mathematics Education. Not assigned to an issue, Online First, Nov 2014. (Đã xuất bản)
5.  Đỗ Thị Phương Thảo, Chokchai Yuenyong. 2014. DILEMMA OF EXAMINING UNDERSTANDING OF NATURE OF SCIENCE IN VIETNAM. The 2nd International Conference of Science Educators and Teachers 16 ? 18 July 2014, Phuket, Thailand. . 39. (Đã xuất bản)
6.  Đỗ Thị Phương Thảo, Chokchai Yuenyong. 2015. DILEMMAS IN EXAMINING UNDERSTANDING OF NATURE OF SCIENCE IN VIETNAM. Cultural Studies of Science Education. First Online: 28 December 2015. 1-15. (Đã xuất bản)
7.  Đỗ Thị Phương Thảo, Chokchai Yuenyong. 2015. THE OUTCOMES OF WORKSHOP FOR INTRODUCED VIEW OF NATURE OF SCIENCE TO VIETNAMESE SCIENCE TEACHERS IN MEKONG DELTA REGION OF VIETNAM. Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol 6 No 2. 599-607. (Đã xuất bản)
8.  Đỗ Thị Phương Thảo, R. D. White, D. A. Konovalov, M. C. A. Lopes, H. V. Duque, Darryl B. Jones, Michael J. Brunger. 2015. DIFFERENTIAL CROSS SECTIONS FOR ELECTRON-IMPACT VIBRATIONAL-EXCITATION OF TETRAHYDROFURAN AT INTERMEDIATE IMPACT ENERGIES. THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS ,. 142. 124306-1 - 124306-7. (Đã xuất bản)
9.  H. V. Duque, Đỗ Thị Phương Thảo, R. D. White, D. A. Konovalov, M. C. A. Lopes, Darryl B. Jones, Michael J. Brunger. 2015. THE ROLE OF ELECTRON-IMPACT VIBRATIONAL EXCITATION IN ELECTRON TRANSPORT THROUGH GASEOUS TETRAHYDROFURAN. THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS. 142. 124307-1 - 124307-7. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Đỗ Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thúy Hằng. 2015. PHÁT TRIỂN HIỂU BIẾT VÀ KỸ NĂNG VỀ QUAN SÁT VÀ SUY LUẬN CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 36. 8-17. (Đã xuất bản)
2.  Đỗ Thị Phương Thảo, Đặng Thị Bắc Lý. 2016. BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN VẬT LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục Phổ thông - Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế - NXB Đại học Sư phạm. . 731-736. (Chờ duyệt)
3.  Đỗ Thị Phương Thảo, Phạm Thị Ngọc Ánh. 2016. GIÁO SINH SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ. Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ - Thành. . 222-233. (Chờ duyệt)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.