Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: VŨ THANH TRÀ Giới tính: Nam
Điện thoại liên hệ: 0963055355 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chức vụ: Phó Bộ Môn Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Vật lý
Ngạch viên chức: Giảng viên Thâm niên công tác: 13 năm
Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sỹ

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học  
Hệ đào tạo: Tập trung Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ
Ngành học chuyên môn: SP Lý-Tin học Năm tốt nghiệp: 2004
2. Thạc sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ
Chuyên ngành đào tạo: VL Lý thuyết&VL Toán
Tên luận văn:
Năm được cấp bằng: 2008
3. Tiến sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo: ĐH Chiao Tung
Chuyên ngành đào tạo: Vật lý chất rắn
Tên luận án:
Năm được cấp bằng: 2013
4. Ngoại ngữ  
1. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ B
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện.

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
10/2004 - nay  Đại học Cần Thơ  Giảng viên tại BM. SP Vật lý 
09/2006 - nay  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Thạc sỹ ngành tại Việt Nam 
09/2008 - 01/2014  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Tiến sỹ ngành Vật lý chất rắn tại Đài loan 
04/2015 - nay  Đại học Cần Thơ  Phó Bộ Môn BM. SP Vật lý 
2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
STT Tên học viên Tên đề tài Năm 
bảo vệ
1 Nguyễn Thị Thanh Hằng
Phương pháp điều khiển độ dẫn điện của khí điện tử hai chiều tại bề mặt tiếp xúc giữa hai lớp điện môi LaAlO3/SrTiO3 bằng lớp phân cực Pb(ZrxTi1-x)O3 2015
2 Trần Văn Nhân
Khảo sát hệ số Seebeck của graphene hai lớp dưới tác dụng của điện trường ngoài 2016
3 Nguyễn Thị Kim Huệ
Khảo sát đặc trưng dẫn điện trong graphene hai lớp bằng phương pháp gần đúng liên kết mạnh 2016
4 Võ Văn Hòa
Nghiên cứu lý thuyết về việc mở rộng vùng cấm trong Graphene hai lớp (Armchair bilayer graphene) bằng cách sử dụng điện trường ngoài 2016
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Dùng hạt nano vàng để điều khiển độ dẫn điện của khí điện tử hai chiều tại bề mặt phân cách giữa hai vật liệu điện môi LaAlO3/SrTiO3 2017 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc vùng năng lượng và các tính chất truyền dẫn của điện tử ở các cấu trúc nano dựa trên graphene và các vật liệu tựa graphene 2018 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Cơ học lượng tử 2
        X
2 Các phương pháp toán lý
    978-604-919-618-8   X
3 Anh văn chuyên ngành Vật lý (English For Physics)
    978-604-919-847-2   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Y. Y. Chu, Y. F. Liao , Vũ Thanh Trà, J. C. Yang, W. Z. Liu , Y. H. Chu , J. Y. Lin, J. H. Huang , J. Weinen , S. Agrestini , K.-D. Tsuei , D. J. Huang . 2011. DISTRIBUTION OF ELECTRONIC RECONSTRUCTION AT THE N-TYPE LAALO3/SRTIO3 INTERFACE REVEALED BY HARD X-RAY PHOTOEMISSION SPECTROSCOPY. APPLIED PHYSICS LETTERS. 99. 262101-262103. (Đã xuất bản)
2.  Bo-Chao Huang , Ya-Ping Chiu, Po-Cheng Huang, Wen-Ching Wang, Vũ Thanh Trà, Jan-Chi Yang , Qing He , Jiunn-Yuan Lin, Chia-Seng Chang , Ying-Hao Chu . 2012. MAPPING BAND ALIGNMENT ACROSS COMPLEX OXIDE HETEROINTERFACES. PHYSICAL REVIEW LETTERS. 109. 246807-246811. (Đã xuất bản)
3.  Vũ Thanh Trà, Jhih-Wei Chen, Po-Cheng Huang, Bo-Chao Huang, Ye Cao, Chao-Hui Yeh , Heng-Jui Liu , Eugene A. Eliseev , Anna N. Morozovska , Jiunn-Yuan Lin , Yi-Chun Chen , Ming-Wen Chu , Po-Wen Chiu , Ya-Ping Chiu , Long-Qing Chen , Chung-Lin Wu , Ying-Hao Chu. 2013. FERROELECTRIC CONTROL OF THE CONDUCTION AT THE LAALO3 /SRTIO3 HETEROINTERFACE. Advanced Materials. 25. 3357-3364. (Đã xuất bản)
4.  Heng-Jui Liu , Vũ Thanh Trà, Ying-Jiun Chen , Rong Huang Key , Chun-Gang Duan , Ying-Hui Hsieh , Hong-Ji Lin , Jiunn-Yuan Lin , Chien-Te Chen, Yuichi Ikuhara, Ying-Hao Chu . 2013. LARGE MAGNETORESISTANCE IN MAGNETICALLY COUPLEDSRRUO ?COFE2O4 SELF-ASSEMBLED NANOSTRUCTURE. Advanced Materials. 25. 4753-4759. (Đã xuất bản)
5.  Vũ Thanh Trà, Jan-Chi Yang , Ying-Hui Hsieh , Jiunn-Yuan Lin, Yi-Chun Chen , Ying-Hao Chu. 2014. CONTROLLABLE ELECTRICAL CONDUCTION AT COMPLEX OXIDE INTERFACES. Physical status solidi Rapid Research Letters. 8. 478-500. (Đã xuất bản)
6.  Wei Sea Chang, , Heng-Jui Liu , Vũ Thanh Trà, Jhih-Wei Chen , Tzu-Chiao Wei , W. Y. Tzeng , Yuanmin Zhu , Ho-Hung Kuo , Ying-Hui Hsieh, Jheng-Cyuan Lin, Qian Zhan, Chih Wei Luo , Jiunn-Yuan Lin , Jr-Hau He, Chung Lin Wu , Ying-Hao Chu. 2014. TUNING ELECTRONIC TRANSPORT IN A SELF-ASSEMBLED NANOCOMPOSITE. ACS Nano. 8. 6242-6249. (Đã xuất bản)
7.  Jheng-Cyuan Lin, Jr-Hau He , Din Ping Tsai , Shangjr Gwo , Yuichi Ikuhara , Ryuji Yoshida , Nguyen Van Chien , Rong Huang , Hui Jun Wu , Wei-Lun Hsu , Po-Cheng Huan, Tai-Te Lin , Dung-Sheng Tsai , Ya-Ping Chiu, Ying-Hao Chu, Jiunn-Yuan Lin, Vũ Thanh Trà2015. CONTROL OF THE METAL–INSULATOR TRANSITION AT COMPLEX OXIDE HETEROINTERFACES THROUGH VISIBLE LIGHT. Advanced Materials. DOI: 10.1002/adma.201503499. (Đã xuất bản)
8.  Jinling Zhou, Evan Wolfe , Mikel Barry Holcomb1 , Ryan White , Robbyn Trappen , James M. LeBeau , Srinivas Polisetty , Charles Frye , Catherine Jenkins , Matthew A. Marcus , Shuai Dong , Ying-Hao Chu , Jiunn-Yuan Lin, Vũ Thanh Trà2015. THICKNESS DEPENDENCE OF LA0.7SR0.3MNO3/PBZR0.2TI0.8O3 MAGNETOELECTRIC INTERFACES. Applied Physics Letters. 107. 141603-141607. (Đã xuất bản)
9.  C-Y Huang, M B Holcomb , Y-H Chu , J M LeBeau , V Nguyen , G B Cabrera, C Frye , M Spencer , A T N’Diaye , R Trappen , R White , J Zhou, Vũ Thanh Trà2015. IMAGING MAGNETIC AND FERROELECTRIC DOMAINS AND INTERFACIAL SPINS IN MAGNETOELECTRIC LA0.7SR0.3MNO3/PBZR0.2TI0.8O3 HETEROSTRUCTURES. Journal of Physics: Condensed Matter. 27. 504003-504011. (Đã xuất bản)
10.  S. W. Huang, J.-Y. Lin, Y.-D. Chuang, R. W. Schoenlein, S. Roy, J. M. Chen, M. C. Langne, J. M. Lee, Horng-Tay Jeng, L. Andrew Wray, Y. H. Chu, Vũ Thanh Trà2015. SELECTIVE INTERLAYER FERROMAGNETIC COUPLING BETWEEN THE CU SPINS IN YBA2CU3O7−X GROWN ON TOP OF LA0.7CA0.3MNO3. Scientific Reports. 5:16690. DOI: 10.1038/srep16690. (Đã xuất bản)
11.  Vũ Thanh Trà, Van-Truong Tran . 2016. ELECTRIC GATING INDUCED BANGAP AND ENHANCED SEEBACK EFFECT IN ZIGZAG BILAYER GRAPHENE RIBBONS. Semiconductor Science and Technology. 31. 085002-085009. (Đã xuất bản)
12.  Rui-Hua He, Vũ Thanh Trà, E. Arenholz, Y.-H. Chu, M.J. Graf, W.L. Yang, J. Kong, Thomas R. Mion, Padraic Shafer, Junfeng He, J.-Y. Lin, Y.-D. Chuang, Qing He. 2016. OBSERVATION OF A THREE-DIMENSIONAL QUASI-LONG-RANGE ELECTRONIC SUPERMODULATION IN YBA2CU3O7-X/LA0.7CA0.3MNO3 HETEROSTRUCTURES. Nature Communications. 7, 10852. 1-8. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.