Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

TS.GV. DƯƠNG QUỐC CHÁNH TÍN

          Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

          Điện thoại: 0919.639.556, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

         2015 - 2019: Tiến sĩ Vật lý Địa cầu, Đại học KHTN – ĐH QGHCM, Việt Nam

         2007 - 2010: Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Cần Thơ

         2001 - 2005: Cử nhân Sư phạm Vật lý, Trường Đại học Cần Thơ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

         2009 - nay: Phó Trưởng Bộ môn Sư phạm Vật lý, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ 

         2005 - 2009: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Vật lý, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

  • Các lĩnh vực nghiên cứu

         Các phương pháp địa vật lý: ra đa xuyên đất, địa từ, trọng lực.

         Phép biến đổi wavelet trong xử lý các loại dữ liệu địa vật lý.   

  •  Các đề tài nghiên cứu 

        Cấp Cơ sở 

        2018-2019: Xác định những vật thể bị chôn vùi ở các lớp đất đá tầng nông bằng ra đa xuyên đất sử dụng biến đổi wavelet liên tục, Chủ nhiệm.

  • Các công bố

Sách và giáo trình

 1. Giáo trình Điện học, đồng tác giả.   

Tạp chí

13. Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu.  ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CỰC ĐẠI WAVELET VÀ SỰ CHUẨN HÓA THAM SỐ TỈ LỆ ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC NGUỒN DỊ THƯỜNG TRỌNG LỰC LIỀN KỀ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. 19(1). 163-177. (2019).

12. Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thành Vấn.  IDENTIFICATION FOR BURIED OBJECTS BY GROUND PENETRATING RADAR USING THE CONTINUOUS WAVELET TRANSFORM. American Journal of Engineering Research (AJER). 7(10). 287-299. (2018).

11. Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thành Vấn.  INTERPRETATION OF THE GROUND PENETRATING RADAR DATA USING THE WAVELET TRANSFORM MODULUS MAXIMA. The 5 th Academic Conference on Natural Science for Young Scientists, Master and PhD. Students from Asean Countries, 4-7 October, 2018,DaLat, Vietnam. . 302-308. (2018).

10. Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu.  APPLICATION OF THE WAVELET TRANSFORM MODULUS MAXIMA AND SCALE NORMALIZATION TO DETERMINE GEOMAGNETIC ANOMALIES OF ADJACENT SOURCES. American Journal of Engineering Research (AJER). 9. 71-81. (2018).

9. Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Minh Tân.  XÁC ĐỊNH CÁC NGUỒN DỊ THƯỜNG TỪ LIỀN KỀ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỰC ĐẠI WAVELET VÀ SỰ CHUẨN HÓA THAM SỐ TỈ LỆ. PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ. 20 (T6-2017). 274-287. (2018).

8. Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Trần Xuân Vinh. INTERPRETATION OF GRAVITY ANOMALY DATA USING THE WAVELET TRANSFORM MODULUS MAXIMA. Khoa học và Công nghệ Biển. 4B. 151-160. (2017).

7. Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu.  DATA PROCESSING FOR GROUND PENETRATING RADAR USING THE CONTINUOUS WAVELET TRANSFORM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 85-93. (2016).

6. Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu.  INTERPRETATION OF THE GEOMAGNETIC ANOMALY SOURCES IN THE MEKONG DELTA USING THE WAVELET TRANSFORM MODULUS MAXIMA. Workshop on Capacity Building on Geophysical Technology in Mineral Exploration and Assessment on Land, Sea and Island, Ha Noi, 10/2016. 121-128. (2016).

5. Dương Quốc Chánh Tín.  ĐỊNH VỊ ĐƯỜNG ỐNG BỊ CHÔN VÙI BẰNG RA ĐA XUYÊN ĐẤT SỬ DỤNG PHÉP BIẾN ĐỔI WAVELET LIÊN TỤC. Hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VI - năm 2016, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 20156. 715-724. (2016).

4. Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thành Vấn.  ỨNG DỤNG PHÉP BIẾN ĐỔI WAVELET LIÊN TỤC ĐỂ XỬ LÝ DỮ LIỆU RA ĐA XUYÊN ĐẤT. Địa chất. 361-362. 116-125. (2016).

3. Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thành Vấn.  PHÉP BIẾN ĐỔI WAVELET LIÊN TỤC TRONG XỬ LÝ TÀI LIỆU THĂM DÒ ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CAO. Tạp chí phát tiển Khoa học - Công Nghệ, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. 19. 81-93. (2016).

2. Dương Quốc Chánh Tín.  XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG ỐNG BỊ CHÔN VÙI BẰNG RA ĐA XUYÊN ĐẤT SỬ DỤNG PHÉP BIẾN ĐỔI WAVELET LIÊN TỤC. Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ V-năm 2015, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tháng 5 năm 2015. 70-79. (2015).

1. Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu.  ÁP DỤNG BIẾN ĐỔI WAVELET LIÊN TỤC ĐỂ PHÂN VÙNG PHÓNG XẠ TẠI TRUNG TÂM THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội nghị Vật lý kỹ thuật và ứng dụng toàn quốc lần 4, Viện hàn lâm KHCN VN, tháng 10 năm 2015. 58. (2015).

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.