Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I.   THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:  ĐẶNG MINH TRIẾT                                                Giới tính: Nam

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                        Ngạch viên chức: Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ                                                   Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Vật lý

 II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính

STT

Tên lĩnh vực nghiên cứu chính

Vật lý các chất cô đặc (bao gồm cả vật lý chất rắn; siêu dẫn) 

Quang học (bao gồm cả lade quang học và lade lượng tử) 

2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

STT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng

Năm
hoàn thành

Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Chuyển đổi động học phi cân bằng, hình thái học và tính chất quang điện tử của các vật liệu nano mềm

2022

Đề tài cấp bộ

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu tính chất điện tử và vận chuyển điện tử của các vận liệu cấu trúc nano ngũ giác

2022

Đề tài cấp bộ

Thành viên nghiên cứu chủ chốt

3

Mô phỏng vật liệu với cấu trúc nano - ứng dụng trong nông nghiệp

2021

Đề tài cấp trường

Thành viên nghiên cứu chủ chốt

4

Mô phỏng cấu trúc tự kết dính của hệ hạt keo dưới tác dụng của lực Casimir tới hạn

2019

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm

  1. Sách và giáo trình xuất bản.

STT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm
xuất bản

Số ISBN

Tác giả

Đồng tác giả

1

Toán cho Vật lý 1

Đại học Cần Thơ

2021

 

X

 

2

Vật lý tính toán

Đại học Cần Thơ

2021

9786049654510

 

X

3

Non-equilibrium phase transitions in colloidal glasses and gels

LAP LAMBERT Academic Publishing

2018

9786139941865

X

 

  1. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.

Xuất bản tiếng Anh

1. Đặng Minh Triết, Luka Gartner, Peter Schall, Edan Lerner. 2022. MEASURING THE FREE ENERGY OF HARD-SPHERE COLLOIDAL GLASSES. Journal of Physics D: Applied Physics. (Được chấp nhận)

2. Trần Yến Mi, Đặng Minh Triết, Nguyễn Thành Tiên. 2020. ADSORPTION OF GAS MOLECULES ON PENTA-GRAPHENE NANORIBBON AND ITS IMPLICATION FOR NANOSCALE GAS SENSOR. Physics Open. 2. 100014. (Đã xuất bản)

3.  Đặng Minh Triết, Tran Van Thien, Trương Quốc Tuấn. 2020. GELATION OF ANISOTROPIC COLLOIDS WITH SHORT-RANGE ATTRACTION. VNU Journal of Science: Mathematics and Physics. 36. (Đã xuất bản)

4.  Đặng Minh Triết, P Schall, A Zaccone, D Bonn, R Zargar. 2018. NONEQUILIBRIUM FREE ENERGY OF COLLOIDAL GLASSES UNDER SHEAR. Journal of Physics D: Applied Physics. 51. 324002. (Đã xuất bản)

5.  Đặng Minh Triết, A. Zaccone, P. Schall, D. Denisov. 2016. REVERSIBILITY AND HYSTERESIS OF THE SHARP YIELDING TRANSITION OF A COLLOIDAL GLASS UNDER OSCILLATORY SHEAR. The European Physical Journal E. 39. (Đã xuất bản)

6.  V. D. Nguyen, Đặng Minh Triết, A. T. Nguyen, P. Schall. 2016. CRITICAL CASIMIR FORCES FOR COLLOIDAL ASSEMBLY. Journal of Physics: Condensed Matter. 28. (Đã xuất bản)

7.  D. Denisov, Đặng Minh Triết, P. Schall, G. Wegdam, B. Struth. 2015. SHARP SYMMETRY-CHANGE MARKS THE MECHANICAL FAILURE TRANSITION OF GLASSES. Scientific Reports. 5. (Đã xuất bản)

8.  C.P. Amann, Đặng Minh Triết, P. Schall, M. Fuchs, B. Struth, D. Denisov. 2015. SHEAR-INDUCED BREAKING OF CAGES IN COLLOIDAL GLASSES : SCATTERING EXPERIMENTS AND MODE COUPLING THEORY. Journal of Chemical Physics. 143. (Đã xuất bản)

9. V. Chikkadi, D. M. Miedema, Đặng Minh Triết, B. Nienhuis, P. Schall. 2014. Shear banding of colloidal glasses: OBSERVATION OF A DYNAMICAL FIRST-ORDER TRANSITION. Physical Review Letters. (Đã xuất bản)

10. D. Denisov, Đặng Minh Triết, B. Struth, G. Wegdam, P. Schall. 2013. RESOLVING STRUCTURAL MODIFICATIONS OF COLLOIDAL GLASSES BY COMBINING X-RAY SCATTERING AND RHEOLOGY. Scientific Reports. (Đã xuất bản)

11. Đặng Minh Triết, A. V. Verde, V. D. Nguyen, P. Bolhuis, P. Schall. 2013. TEMPERATURE-SENSITIVE COLLOIDAL PHASE BEHAVIOR INDUCED BY CRITICAL CASIMIR FORCES. The Journal of Chemical Physics. (Đã xuất bản)

12. V. D. Nguyen, Đặng Minh Triết, B. Weber, Z. Hu, P. Schall. 2011. VISUALIZING THE STRUCTURAL SOLID-LIQUID TRANSITION AT COLLOIDAL CRYSTAL/FLUID INTERFACES. Advanced Materials. (Đã xuất bản)

Xuất bản tiếng Việt

1.  Đặng Minh Triết, Nguyễn Thị Bảo Trang, Lê Hoàng Nhân, Trương Quốc Tuấn, Nguyễn Trúc Anh. 2021. NON-EQUILIBRIUM PHASE TRANSITION OF TWO-DIMENSIONAL PENTA-GRAPHENE. Hue University Journal of Science: Natural Science. 130. 139-147. (Đã xuất bản)

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.