I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: ĐẶNG MINH TRIẾT Giới tính: Nam
Điện thoại liên hệ: 07103820051 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chức vụ: Giảng viên Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Vật lý
Ngạch viên chức: Giảng viên Thâm niên công tác: 11 năm
Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sỹ

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học  
Hệ đào tạo: Tập trung Nơi đào tạo: ĐHCT
Ngành học chuyên môn: SP.Vật lý-Tin học Năm tốt nghiệp: 2006
2. Thạc sĩ  
Thời gian đào tạo: 3 năm Nơi đào tạo: Trường ĐH Amsterdam
Chuyên ngành đào tạo: ngành 1: Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên; ngành 2: Vật lý
Tên luận văn:
Năm được cấp bằng: 2011
3. Tiến sĩ  
Thời gian đào tạo: 4 năm Nơi đào tạo: Trường ĐH Amsterdam
Chuyên ngành đào tạo: Vật liệu
Tên luận án:
Năm được cấp bằng: 2016
4. Ngoại ngữ  
1. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ C
2. Anh Mức độ thành thạo: IELTS 6.5
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện.
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
11/2006 - nay  Đại học Cần Thơ  Giảng viên tại BM. SP Vật lý 
08/2008 - 01/2011  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Thạc sỹ tại Hà lan 
05/2011 - 05/2016  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Tiến sỹ ngành Vật liệu tại Hà lan 
2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
STT Tên học viên Tên đề tài Năm 
bảo vệ
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.

[8]. M.T. Dang, D. Denisov, A. Zaccone, P. Schall, Reversibility and hysteresis of the sharp yielding transition of a colloidal glass under oscillatory shear, EPJE, 2016.

[7] V.D. Nguyen*, M.T. Dang*, P. Schall, Colloidal assembly by critical Casimir forces, Journal of Physics: Condensed Matter, 2015

[6] Denisov, M.T. Dang, B. Struth, G. Wegdam, P. Schall, Sharp symmetry-change marks the mechanical failure transition of glasses, Sci. Reps.., 2015

[5] C.P. Amann, D. Denisov, M.T. Dang, B. Struth, P. Schall and M. Fuchs, Shear-induced breaking of cages in colloidal glasses: Scattering experiments and mode coupling theory, The Journal of Chemical Physics, 143, 034505, 2015

[4] V. Chikkadi, D.M. Miedema, M.T. Dang, B. Nienhuis, P. Schall, Shear Banding of Colloidal Glasses: Observation of a Dynamic First-Order Transition, Phys. Rev. Lett., 113, 208301, 2014.

[3] M.T. Dang, A. Vila Verde, V.D. Nguyen, P.G. Bolhuis, P. Schall, Temperature-sensitive colloidal phase behavior induced by critical Casimir forces, The Journal of Chemical Physics, 139, 094903, 2013.

[2] Denisov, M.T. Dang, B. Struth, G. Wegdam, P. Schall, Resolving structural modifications of colloidal glasses by combining x-ray scattering and rheology, Sci. Reps., 3, 1631, 2013

[1] V.D. Nguyen, M.T. Dang, B. Weber, Z. Hu, P. Schall, Visualizing the Structural Solid–Liquid Transition at Colloidal Crystal–Fluid Interfaces, Advanced Materials, 23, 2716, 2011.

4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính

  

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.