Vinaora Nivo Slider 3.x
Giới thiệu Khoa Sư phạm

TRỊNH THỊ NGỌC GIA

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: TRỊNH THỊ NGỌC GIA Giới tính: Nữ
Điện thoại liên hệ: 0976989094 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chức vụ: Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Vật lý
Ngạch viên chức: Giảng viên Thâm niên công tác: 9 năm
Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học  
Hệ đào tạo: Tập trung Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ
Ngành học chuyên môn: SP Vật lý Năm tốt nghiệp: 2008
2. Thạc sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo: Đại học Groningen
Chuyên ngành đào tạo: Vật lý lý thuyết
Tên luận văn:
Năm được cấp bằng: 2013
3. Tiến sĩ  
4. Ngoại ngữ  
1. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ C
2. Anh Mức độ thành thạo: IELTS
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện.
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
12/2008 - nay  Đại học Cần Thơ  Giảng viên tại BM. SP Vật lý 
08/2013 - nay  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Tiến sỹ ngành Vật lý lý thuyết tại Hà lan 
2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
STT Tên học viên Tên đề tài Năm 
bảo vệ
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  P. Schellart, Trịnh Thị Ngọc Gia, J.R. Hörandel, A.Nelles, S. Thoudam, S. ter Veen, O. Scholten, J.P. Rachen, M. Krause, H. Falcke, J.E. Enriquez, A. Corstanje, S. Buitink. 2014. POLARIZED RADIO EMISSION FROM EXTENSIVE AIR SHOWERS MEASURED WITH LOFAR. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Volume 2014, October 2014. (Đã xuất bản)
2.  S. Buitink, Trịnh Thị Ngọc Gia, S. Thoudam, O.Scholten, J. P. Rachen, J. R. Hörandel, J. E. Enriquez, A.Nelles, T. Huege, S. ter Veen, H. Falcke, A. Corstanje, P. Schellart. 2014. METHOD FOR HIGH PRECISION RECONSTRUCTION OF AIR SHOWER XMAX USING TWO-DIMENSIONAL RADIO INTENSITY PROFILES. Physical Review D. 082003. (Đã xuất bản)
3.  P. Schellart, S. Buitink, A. Corstanje, J.E. Enriquez, H. Falcke, J.R. Hửrandel, M. Krause, A. Nelles, J.P. Rachen, O. Scholten, S. ter Veen, S. Thoudam, Trịnh Thị Ngọc Gia2014. POLARIZED RADIO EMISSION FROM EXTENSIVE AIR SHOWERS MEASURED WITH LOFAR. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. October 2014. (Đã xuất bản)
4.  S. Buitink, Trịnh Thị Ngọc Gia, J.?R. Hửrandel, J.?P. Rachen, T. Huege, J.?E. Enriquez, S. Thoudam, S. ter Veen, O. Scholten, H. Falcke, A. Corstanje, P. Schellart, A.Nelles. 2014. METHOD FOR HIGH PRECISION RECONSTRUCTION OF AIR SHOWER XMAX USING TWO-DIMENSIONAL RADIO INTENSITY PROFILES. Physical Review D. 17 October 2014. (Đã xuất bản)
5.  Trịnh Thị Ngọc Gia, Stijn BUITINK, Arthur CORSTANJE, Ute EBERT, J.E ENRIQUEZ , H. FALCKE , Jörg HÖRANDEL, Anna NELLES, J.P. RACHEN , L. ROSSETTO, Casper RUTJES , Pim SCHELLART, Olaf SCHOLTEN, T. KARSKENS. 2015. PROBING ATMOSPHERIC ELECTRIC FIELDS IN THUNDERSTORMS THROUGH RADIO EMISSION FROM EXTENSIVE AIR SHOWERS. The Astroparticles Physics Conference, The Hague, The Netherlands, 30/07/2015 - 06/08/2015. . (Đã xuất bản)
6.  S. Buitink, A. Corstanje, J.E. Enriquez, H. Falcke, J.R. Hörandel, T. Huege, A. Nelles, J.P. Rachen, L. Rossetto, P. Schellart, O. Scholten, S. ter Veen, S. Thoudam, Trịnh Thị Ngọc Gia2015. XMAX RECONSTRUCTION BASED ON RADIO DETECTION OF AIR SHOWERS. The 34th International Cosmic Ray Conference, July 30 to August 6, 2015, in The Hague, The Netherlands.. . (Đã xuất bản)
7.  S. Buitink, A. Corstanje, J.E. Enriquez, H. Falcke, J.R. Hörandel, T. Huege, A.Nelles, J.P. Rachen, L. Rossetto, P. Schellart, O. Scholten, S. ter Veen, S. Thoudam, Trịnh Thị Ngọc Gia2015. MEASURING THE COSMIC RAY MASS COMPOSITION WITH LOFAR. The 34th International Cosmic Ray Conference, July 30 to August 6, 2015, in The Hague, The Netherlands.. . (Đã xuất bản)
8.  S. Thoudam, Trịnh Thị Ngọc Gia, L. van Kessel, S. ter Veen, O. Scholten, L. Rossetto, J.P. Rachen, J.R. Hörandel, H. Falcke, A. Corstanje, A.Nelles, J.E. Enriquez, S. Buitink, P. Schellart. 2015. MEASUREMENT OF THE COSMIC-RAY ENERGY SPECTRUM ABOVE 1016 EV WITH THE LOFAR RADBOUD AIR SHOWER ARRAY. Astroparticle Physics. 73. 34–43. (Đã xuất bản)
9.  S. Thoudam, S. Buitink, A. Corstanje, J.E. Enriquez, H. Falcke, J.R. Hörandel, A.Nelles, L. Rossetto, J.P. Rachen, P. Schellart, O. Scholten, S. ter Veen, Trịnh Thị Ngọc Gia, L. van Kessel. 2015. THE COSMIC-RAY ENERGY SPECTRUM ABOVE 1016 EV MEASURED WITH THE LOFAR RADBOUD AIR SHOWER ARRAY. The 34th International Cosmic Ray Conference, July 30 to August 6, 2015, in The Hague, The Netherlands.. . (Đã xuất bản)
10.  A.Nelles, S. Buitink, A. Corstanje, J.E. Enriquez, H. Falcke, J.R. H¨orandel, J.P. Rachen, L. Rossetto, P. Schellart, O. Scholten, S. ter Veen, S. Thoudam, Trịnh Thị Ngọc Gia2015. THE RADIO EMISSION PATTERN OF AIR SHOWERS AS MEASURED WITH LOFAR—A TOOL FOR THE RECONSTRUCTION OF THE ENERGY AND THE SHOWER MAXIMUM. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. May 2015. (Đã xuất bản)
11.  A.Nelles, S. Buitink, A. Corstanje, J.E. Enriquez, H. Falcke, J.R. Hörandel, J.P. Rachen, L. Rossetto, P. Schellart, O. Scholten, S. ter Veen, S. Thoudam, Trịnh Thị Ngọc Gia2015. A LATERAL DISTRIBUTION FUNCTION FOR THE RADIO EMISSION OF AIR SHOWERS. The 34th International Cosmic Ray Conference, July 30 to August 6, 2015, in The Hague, The Netherlands.. . (Đã xuất bản)
12.  A.Nelles, S. Buitink, A. Corstanje, J. E. Enriquez, H. Falcke, J. R. Hörandel, J. P. Rachen, P. Schellar, O. Scholten, S. ter Veen, S. Thoudam, Trịnh Thị Ngọc Gia2015. A NEW WAY OF AIR SHOWER DETECTION: MEASURING THE PROPERTIES OF COSMIC RAYS WITH LOFAR. Journal of Physics. Volume 632. (Đã xuất bản)
13.  Anna Dubinova, Casper Rutjes, Ute Ebert, S. Buitink, O.Scholten, Trịnh Thị Ngọc Gia2015. PREDICTION OF LIGHTNING INCEPTION BY LARGE ICE PARTICLES AND EXTENSIVE AIR SHOWERS. Physical Review Letters. 015002. (Đã xuất bản)
14.  Trịnh Thị Ngọc Gia, K. D. de Vries, C. Köhn, A. M. van den Berg, C. Rutjes, U. Ebert, J. P. Rachen, J. R. Hörandel, J. E. Enriquez, L. Rossetto, S. Thoudam, S. ter Veen, A. Nelles, O. Scholten, H. Falcke, A. Corstanje, S. Buitink, P. Schellart. 2016. INFLUENCE OF ATMOSPHERIC ELECTRIC FIELDS ON THE RADIO EMISSION FROM EXTENSIVE AIR SHOWERS. Physical Review D. 93. (Đã xuất bản)
15.  Trịnh Thị Ngọc Gia, O. Scholten, A. Bonardi, S. Buitink, A. Corstanje, U. Ebert, J. E. Enriquez, H. Falcke, J.R. Hörandel, P. Mitra, K. Mulrey, A. Nelles, S. Thoudam, J.P. Rachen, L. Rossetto, C. Rutjes, P. Schellart, S. ter Veen, T. Winchen. 2017. CIRCULAR POLARIZATION OF RADIO EMISSION FROM AIR SHOWERS IN THUN- DERSTORM CONDITIONS. ARENA, Groningen, the Netherlands, 06/2016. . (Chờ duyệt)
16.  Trịnh Thị Ngọc Gia, O. Scholten, A. Bonardi, S. Buitink, A. Corstanje, U. Ebert, J. E. Enriquez, H. Falcke, J. R. Hörandel, B. M. Hare, P. Mitra, K. Mulrey, A. Nelles, J. P. Rachen, L. Rossetto, C. Rutjes, P. Schellart, S. Thoudam, S. ter Veen, T. Winchen. 2017. THUNDERSTORM ELECTRIC FIELDS PROBED BY EXTENSIVE AIR SHOWERS THROUGH THEIR POLARIZED RADIO EMISSION. Physical Review D. 95. (Chờ duyệt)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính

  

Thông báo mới*

Số lượt truy cập

740673
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
560
5009
2389
740673

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.