Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

NGUYỄN TRƯỜNG LONG

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: NGUYỄN TRƯỜNG LONG Giới tính: Nam
Điện thoại liên hệ: 01258115569 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chức vụ: Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Vật lý
Ngạch viên chức: Giảng viên Thâm niên công tác: 6 năm
Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học  
Hệ đào tạo: Chính quy Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ
Ngành học chuyên môn: SP Vật lý Năm tốt nghiệp: 2010
2. Thạc sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ
Chuyên ngành đào tạo: Vật lý kỹ thuật
Tên luận văn: Mô phỏng quá trình tinh thể hóa màng mỏng kim loại vô định hình
Năm được cấp bằng: 2013
3. Tiến sĩ  
4. Ngoại ngữ  
1. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ C
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện.
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
07/2011 - 06/2013  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Thạc sỹ ngành Vật lý kỹ thuật tại Việt Nam 
09/2011 - nay  Đại học Cần Thơ  Giảng viên tại BM. SP Vật lý 
2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
STT Tên học viên Tên đề tài Năm 
bảo vệ
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

MD simulation of atomic mechanism of solidification of 2D liquids/ Condense Matter Physics

2014-2016

đề tài NAFOSTED (Cấp Nhà nước)

 Nghiên cứu viên chính

2

MD simulation of temperature and pressure dependence of structure and  thermodynamics of supercooled liquid and amorphous silicene

2014-2017

đề tài NAFOSTED (Cấp Nhà nước)

Nghiên cứu viên chính

2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Võ Văn Hoàng, Nguyễn Trường Long, Đỗ Ngọc Sơn. 2014. CRYSTALLIZATION OF SUPERCOOLED LIQUID AND GLASSY FE THIN FILMS. Computational Materials Science. số 95. 491-501. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Võ Văn Hoàng, Nguyễn Trường Long2016. AMORPHOUS SILICENE-A VIEW FROM MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION. Journal of Physics: Condensed Matter. 28. 195401-195409. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.