Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ThS.GV. TRẦN THỊ KIỂM THU

          Giảng viên, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

          Điện thoại: 077 2829224, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

         2016 - nay: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý, Đại học Vinh, Nghệ An.

         2010 - 2012: Thạc sĩ Vật lý lí thuyết & Vật lý tính toán, Trường Đại học Cần Thơ

         2005 - 2009: Cử nhân Sư phạm Vật lý-Tin học, Trường Đại học Cần Thơ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

        2012 - nay: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Vật lý, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

  • Các lĩnh vực nghiên cứu

        Nghiên cứu phương pháp dạy học Vật lý theo hướng bồi dưỡng năng lực cho người học.

  •  Các đề tài nghiên cứu 

        Cấp Cơ sở 

        2019-2020: Dạy học tích hợp Vật lý đại cương cho sinh viên sư phạm Vật lý theo định hướng tiếp cận phát triển năng lực, Chủ nhiệm.

  • Các công bố

 Tạp chí

1. Trần Thị Kiểm Thu. 2016. TỔ CHỨC DẠY HỌC VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG THÔNG QUA DẠY HỌC TÍCH HỢP. Tạp chí thiết bị giáo dục. 136. 10-12,91.

2. Nguyễn Đình Thước, Trần Thị Kiểm Thu2016. TÍCH HỢP LIÊN MÔN NỘI DUNG DẠY HỌC VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN. Tạp chí Thiết bị giáo dục. 132. 25-26, 50.

3. Trần Thị Kiểm Thu, Phạm Thị Phú, Lê Phước Lượng. 2017. THỰC TRẠNG DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC LIÊN MÔN CHO SINH VIÊN VẬT LÝ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học các ngành khoa học xã hội. 46. 54-61.

4. Trần Thị Kiểm Thu2017. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỦ ĐỀ THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC KHOA HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM. Tạp chí thiết bị giáo dục. 142. 4-6.

5. Trần Thị Kiểm Thu, Nguyễn Trường Long, Tăng Mỹ Linh. 2018. XÂY DỰNG THANH ĐO ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP DÀNH CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM VẬT LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí khoa học Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng. 29. 105-110.

6. Trần Thị Kiểm Thu2018. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM VẬT LÍ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí giáo dục. 422. 44-46.

7.  Trần Thị Kiểm Thu2018. DẠY HỌC TIẾP CẬN NĂNG LỰC TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM VẬT LÝ BẰNG CÁC BÀI TẬP ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC. Tạp chí thiết bị giáo dục. 177. 26-28,76.

8. Trần Thị Kiểm Thu2018. COMPOSE THE TOPIC OF INTEGRATION TO FOSTER THE COMPETENCY OF INTEGRATING NATURAL SCIENCE KNOWLEDGE FOR STUDENTS OF CANTHO UNIVERSITY’S PHYSICS PEDAGOGY WITH WEBQUEST METHOD. Tạp Chí Khoa học Đại học sư phạm Hà Nội. 9. 97-102.

9. Trần Thị Kiểm Thu2018. BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC BÀI TẬP TÍCH HỢP CÁC NGÀNH KHOA HỌC CHO SINH VIÊN HỆ SƯ PHẠM TRONG CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG. Đại học sư phạm Hà Nội. 8. 126-136.

10.  Tạ Thị Kim Tuyến, Trần Thị Kiểm Thu2018. DẠY HỌC HỌC PHẦN VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG THEO TIẾP CẬN CDIO CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC. Tạp chí thiết bị giáo dục. 179. 12-14,32.

11.  Trần Thị Kiểm Thu, Nguyễn Đình Thước. 2019. THANG ĐO NĂNG LỰC TÍCH HỢP TRI THỨC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM VẬT LÝ. Tạp chí khoa học đại học sư phạm Hà Nội. 1. 149-156.

12.  Trần Thị Kiểm Thu2019. COMPOSE THE TOPIC OF INTEGRATION TO FOSTER THE COMPETENCY OF INTEGRATING NATURAL SCIENCE KNOWLEDGE FOR STUDENTS OF CAN THO UNIVERSITY'S PHYSICS PEDAGOGY WITH WEBQUEST METHOD. Journal of Physics: Conference Series. 1340. 1-5.

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.