TRẦN THỊ KIỂM THU

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: TRẦN THỊ KIỂM THU Giới tính: Nữ
Điện thoại liên hệ: 01222829224 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chức vụ: Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Vật lý
Ngạch viên chức: Giảng viên Thâm niên công tác: 5 năm
Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ

 


II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học  
Hệ đào tạo: Chính quy Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ
Ngành học chuyên môn: SP Lý-Tin học Năm tốt nghiệp: 2009
2. Thạc sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo: ĐH Càn Thơ
Chuyên ngành đào tạo: Vật lý lý thuyết
Tên luận văn:
Năm được cấp bằng: 2012
3. Tiến sĩ  
4. Ngoại ngữ  
1. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ B
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện.

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
12/2012 - nay  Đại học Cần Thơ  Giảng viên tại BM. SP Vật lý 
10/2013 - 06/2017  Đại học Cần Thơ  Thư ký bộ môn BM. SP Vật lý 
11/2016 - 11/2020  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Tiến sỹ ngành LL&PPDH BM Vật lý tại Việt Nam 
2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
STT Tên học viên Tên đề tài Năm 
bảo vệ
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Thị Kiểm Thu2016. TỔ CHỨC DẠY HỌC VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG THÔNG QUA DẠY HỌC TÍCH HỢP. Tạp chí thiết bị giáo dục. 136. 10-12,91. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Đình Thước, Trần Thị Kiểm Thu2016. TÍCH HỢP LIÊN MÔN NỘI DUNG DẠY HỌC VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN. Tạp chí Thiết bị giáo dục. 132. 25-26, 50. (Đã xuất bản)
3.  Trần Thị Kiểm Thu2017. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỦ ĐỀ THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC KHOA HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM. Tạp chí thiết bị giáo dục. 142. 4-6. (Chờ duyệt)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.