GV. THÁI THỊ TUYẾT NHUNG

Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

Điện thoại: 097-878-6188, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2003-2006: Thạc sĩ Hóa hữu cơ, Trường Đại học Cần Thơ.
  • 1998-2002: Cử nhân Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Cần Thơ.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2002-nay: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

  • Các lĩnh vực nghiên cứu

Khảo sát hoạt tính sinh học của các cao chiết và các hợp chất tinh khiết cô lập được: hoạt tính chống oxi hóa, kháng vi sinh vật.

Ly trích và ứng dụng tinh dầu trong  dược phẩm và các sản phẩm gia dụng hàng ngày.

  • Các đề tài nghiên cứu

Năm 2017: Đánh giá khả năng kháng vi sinh vật gây bệnh trên cá nước ngọt của các cao chiết từ Dây Vác – Cayratia trifolia và cô lập một số hợp chất từ các cao chiết tương ứng.

  • Sách và giáo trình xuất bản

Năm 2019: Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Quang Đệ, Lê Thanh Phước, Hồ Hoàng Việt và Thái Thị Tuyết Nhung, Giáo trình Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

Năm 2019: Nguyễn Thị Hồng Nam, Huỳnh Thị Thúy Diễm, Đỗ Thị Phương Thảo, Thái Thị Tuyết Nhung và Hồ Tân Minh, Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 10 các môn Khoa học Tự nhiên, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

  • Các công bố

3. Hong Thi Nguyen, Trung Dien Nguyen, Dam Phuc Nguyen, Nhung Tuyet Thi Thai, Thanh Hoai Nguyen (2022). Synthesis efficiency of silver nanoparticles by light-emitting diode and microwave irradiation using starch as a reducing agent. Nanotechnology for Environmental Engineering, 7, 297-306.

2. Đỗ Thị Phương Thảo, Trương Trúc Phương, Thái Thị Tuyết Nhung (2015). Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên môn các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học phổ thông. Kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ, 41‒57.

1. Nguyễn Trung Phong, Nguyễn Ngọc Hạnh, Thái thị Tuyết Nhung (2005). Phân lập, nhận dạng cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của các saponin từ rễ gấc (Momordica Cochinchinensis Spreng)Tạp chí Dược học, số 356, 14‒16.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.