GV. NGUYỄN PHÚC ĐẢM

Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

Điện thoại: 093-909-6393, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2011-2015: Tiến sĩ Dược học, Trường Đại học Reims Champagne – Ardenne, Cộng Hòa Pháp.
  • 2007-2009: Thạc sĩ Hóa hữu cơ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2002-2006: Cử nhân Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Cần Thơ.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2006-nay: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

  • Các lĩnh vực nghiên cứu

Ly trích và cô lập các hợp chất thiên nhiên từ thực vật đặc biệt là các cây dược liệu.

Xác định cấu trúc của những hợp chất này bằng các kỹ thuật phổ hiện đại NMR, MS, UV, IR.

Khảo sát hoạt tính sinh học của các cao chiết và các hợp chất tinh khiết cô lập được: hoạt tính chống oxi hóa, kháng vi sinh vật.

Phân đoạn và tinh chế các hợp chất thiên nhiên bằng các kỹ thuật sắc ký như: HPLC, sắc ký Flash, VLC, sắc ký cột cổ điển.

Ly trích và ứng dụng tinh dầu trong mỹ phẩm và các sản phẩm gia dụng hàng ngày.

Từ một số hợp chất thiên nhiên thực hiện các phản ứng bán tổng hợp để điều chế các dẫn xuất và nghiên cứu hoạt tính sinh học của các dẫn xuất điều chế được. 

  • Các đề tài nghiên cứu

Năm 2017: Đánh giá tiềm năng kháng vi sinh vật gây bệnh trên cá nước ngọt của các cao chiết từ cây Hồng ri - Cleome spinosa và cô lập một số hợp chất từ các cao chiết tương ứng.

  • Sách và giáo trình xuất bản

Năm 2021: Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Phúc Đảm, Ngô Quốc Luân, Nguyễn Điền Trung, Giáo trình anh văn chuyên ngành Sư phạm Hóa học, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

Năm 2020: Nguyễn Phúc Đảm, Nguyễn Trọng Tuân, Ngô Quốc Luân, Nguyễn Thị Thu Trâm, Bài tập phổ nghiệm NMR, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

Năm 2018: Nguyễn Thị Thu Trâm, Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Phúc Đảm, Kỹ thuật cộng hưởng từ hạt nhân NMR từ thực nghiệm đến cấu trúc, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật.

  • Các công bố

13. Hong Thi Nguyen, Trung Dien Nguyen, Dam Phuc Nguyen, Nhung Tuyet Thi Thai, Thanh Hoai Nguyen (2022). Synthesis efficiency of silver nanoparticles by light-emitting diode and microwave irradiation using starch as a reducing agent. Nanotechnology for Environmental Engineering, 7, 297-306. 

12. Phuc-DamNguyenCharlotteSayaghGeorgesMassiotCatherineLavaud (2021). Phenyl glycosides from the leaves of Flacourtia indica (Burm. f.) Merr (Salicaceae)Phytochemistry, 190, 112891.

11. Trung Dien Nguyen, Dam Phuc Nguyen, Yen Hai Hoang, Tuan Trong Nguyen, Hong Thi Nguyen (2021). Rapid synthesis of silver nanoparticles using the extract of Psidium guajava leaf based on light‑emitting diodes irradiation. Chemical Papers, 75, 5623–5631.

10. Truong Quynh Nhu, Nguyen Phuc Dam, Bui Thi Bich Hang, Le Thi Bach, Do Thi Thanh Huong, Bui Thi Buu Hue, Marie-Louise Scippo, Nguyen Thanh Phuong, Joëlle Quetin-Leclercq, Patrick Kestemont (2020). Immunomodulatory potential of extracts, fractions and pure compounds from Phyllanthus amarus and Psidium guajava on striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) head kidney leukocytesFish and Shellfish Immunology, 104, 289–303.

9. Nguyen Trong Tuan, Nguyen Phuc Dam, Mai Van Hieu, Dai Thi Xuan Trang, Luu Thai Danh, Tran Thanh Men, Tran Quang De, Le Thi Bach and Kenji Kanaori (2020). Chemical constituents of the lichen Parmotrema Tinctorum and their antifungal activityChemistry of Natural Compounds, 56(2), 315–317.

8. Tram Thi Thu Nguyen, Dien Minh Vo, Thanh Huynh Vu Luong, Hien Thi Thanh Phan and Dam Phuc Nguyen (2019). Investigation of antimicrobial activity and chemical constituents of Momordica charantia L. var. abbreviata SerVietnam Journal of Chemistry, 57(2), 155–161.

7. Phuc-Dam Nguyen, Amin Abedini, Sophie C. Gangloff, Catherine Lavaud (2018). Antimicrobial constituents from leaves of dolichandrone spathacea and their relevance to traditional useThieme E-Journals, 5(01), e14–e23.

6. Phuc-Dam Nguyen, Charlotte Sayagh, Nicolas Borie, Catherine Lavaud (2017). Anti-radical flavonol glycosides from the aerial parts of Cleome chelidonii L.f.Phytochemistry, 142, 30–37.

5. Nguyen Thi Thu Tram, Nguyen Trong Tuan, Nguyen Phuc Dam, Nguyen Thi Ngoc Van, Nguyen Pham Hong Thanh (2016). Study on chemical constituents of the lichen Parmotrema sancti-angelii (Lynge) Hale.(Parmeliaceae)Vietnam Journal of Chemistry, 54(40), 524–527.

4. Nguyen Phuc Dam, Nguyen Thi Thu Tram, Lavaud Catherine (2016). One new phenylpropanoid glycoside from the leaves of Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi. Vietnam Journal of Science and Technology, 54(2B), 50–55.

3. Luu H Van Long, Nguyen Phuc Dam, Vo Thi Nga, Mai Anh Hung, Tu Duc Dung, Ton That Quang, Nguyen K Phi Phung (2013). Three New Iridoid glucoside salts from Hedyotis tenelliflora growing in VietnamNatural Product Communications, 8, 1507.

2. Mai Anh Hung, Nguyen Phuc Dam, Tu Duc Dung, Ngo Thi Thuy Duong, Ton That Quang, Nguyen Kim Phi Phung (2011). Iridoid glucosides from Hedyotis rudis and Hedyotis tenelliflora growing in Vietnam. Vietnam Journal of Science and Technology, 49, 437.

1. Nguyen Phuc Dam, Tu Duc Dung, Luu Huynh Van Long, Nguyen Kim Phi Phung, (2010). Four triterpenoids from Hedyotis tenelliflora (Rubiaceae) growing in Viet Nam. Vietnam Journal of Chemistry, 48, 250.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.