Vinaora Nivo Slider 3.x
Giới thiệu Khoa Sư phạm

TRẦN LƯƠNG

Bộ môn Tâm lý Giáo dục

Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0905520076

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chức danh, học hàm, học vị, chức vụ

Giảng viên chính, TS Giáo dục học, Trưởng Bộ môn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo:    Chính quy tập trung            

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành học chuyên môn: Giáo dục học                Năm tốt nghiệp: 2004                     

3. Thạc sĩ

Thời gian đào tạo:    2007-2009                                        

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục học (Lý luận và lịch sử giáo dục)

Tên luận văn: Thiết kế module học phần Giáo dục học theo tín chỉ ở Trường Đại học Cần Thơ

3. Tiến sĩ

Thời gian đào tạo: 11/2011-7/2016          Nơi đào tạo:  Trường ĐHSP Hà Nội

Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục học (Lý luận và lịch sử giáo dục)

Tên luận án: Tổ chức dạy học theo module học phần Giáo dục học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học sư phạm 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2005 - 2007: Giảng viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ

2007 - 2009: Học sau đại học tại Đại học Sư phạm Hà Nội

2009 - 2011: Giảng viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ

2011 - 2016: Nghiên cứu sinh Đại học Sư phạm Hà Nội

2006 - nay: Giảng viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ

 GIẢNG DẠY

1. Giáo dục học

2. Giáo dục học đại cương

3. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

4. Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững

5. Lí luận dạy học.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TT

Tên đề tài/đề án

Thời gian

Cấp

 Vai trò

9

 Nghiên cứu hành vi văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

2019

Cơ sở

Chủ nhiệm

8

Nghiên cứu mô hình tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2018 - 2020

NVKHCN cấp thành phố 

Thành viên

7

Xây dựng mô hình thùng rác thông minh ở các trường tiểu học khu vực phía Nam như phương tiện giáo dục cộng đồng 

2018 - 2019 

Bộ

Thành viên

6

Phát triển kỹ năng lập kế hoạch tự học cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

2017

Cơ sở

Chủ nhiệm

5

Khảo sát nhu cầu đào tạo cử nhân sư phạm của 19 tỉnh gồm: Bình phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau

2017

Cơ sở

Thành viên

4

Nghiên cứu đánh giá chương trình đào tạo cử nhân sư phạm hiện hành của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

2017

Etep

Thành viên

3

Nghiên cứu đánh giá tổng thể chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trung học cơ sở và đề xuất chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục trung học cơ sở mới

2017

Etep

 Thành viên

2

Biện pháp rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

2015

Cơ sở

Chủ nhiệm
1

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

2012

Cơ sở

Chủ nhiệm

 HƯỚNG NGHIÊN CỨU

- Xây dựng và phát triển chương trình

- Khoa học giáo dục

- Giáo dục kỹ năng sống...

CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH 

TT

Năm

Tác giả

Vai trò

Tựa sách

Loại sách

Nxb

 4

2019

Bùi Thị Mùi, Phạm Phương Tâm, Trần Lương..

Đồng tác giả

Xây dựng mục tiêu học phần theo hướng tiếp cận năng lực

Sách chuyên khảo 

ĐHCT

 2018

Trần Lương, Bùi Thị Mùi 

Đồng tác giả

Giáo dục học

 Giáo trình

ĐHCT

2

 2018

Bùi Thị Mùi, Trần Lương

Đồng tác giả

Lý luận dạy học đại học

Giáo trình 

ĐHCT 

 1

 2017

Trần Lương 

 Chủ biên

Tổ chức dạy học theo module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ- Trường hợp nghiên cứu học phần Giáo dục học ở trường đại học sư phạm

Sách chuyên khảo 

ĐHCT

 TẠP CHÍ /HỘI THẢO KHOA HỌC

  • Công bố quốc tế

45. Van-Son Huynh, Thien-Vu Giang, Vinh-Loc Sam , Luong Tran , Vinh-Khuong Nguyen (2020). Educational Human Resource Projection: A Study in Vietnamese Preschool Education from 2017 to 2027, Universal Journal of Educational Research, (6) 2464-24738

44. Luong Tran (2020). The Situation of Forecasting the Number of Children and Students Attending School: An Exploration Study Based on Primary Teachers’ Evaluation in Vietnam6 The Journal of Social Sciences Research, (3),321-324

43. Luong Tran, Son Van Huynh, Hoi Duc Dinh, Vu Thien Giang.(2019). Improving the self-awareness capacity of secondary school students by forming a school counseling model based on student capacity development orientation in Vietnam, PROBLEMS OF EDUCATION IN THE 21st CENTURY, Vol. 77, No. 6, 722-733

42. Son Van Huynh, Vu Thien Giang , Tu Thi Nguyen, Luong Tran. (2019). Correlations Between Components of Social Emotional Learning of Secondary School Students in Ho Chi Minh City, Vietnam, European Journal of Contemporary Education, 8(4): 790-800

41. Son, H. V., Vu, G. T., Thien, D. T., Luong, T., & Hoi, D. D. (2019). The stress problems and the needs for stress counseling of high school students in Vietnam. European Journal of Educational Research, 8(4), 1053-1061

40. Huynh Van Son, Tran Luong, Nguyen Thi Diem My (2018), Self-awareness and self-management of students in grades 4 and 5 in Viet Nam, International Journal of Education and Psychology in the Community, 8 (1 & 2), July, 146-156

 

  • Công bố trong nước

 

39. Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng (2020), Mối tương quan giữa tính tự giác, tính tích cực, độc lập, chủ động và sáng tạo trong học tập của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Giáo chức số tháng 6/2020,tr 83-85

38. Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng, Vũ Thu Trang, Nguyễn Thị Tứ (2020). Kết quả đánh giá theo tiêu chí về mô hình tham vấn học đường trong công tác tâm lí học trường học đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển công tác tâm lí học trường học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục: mô hình và cơ chế. NXB ĐHSP TPHCM, tr 187-203

37. Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng (2020). Thực trạng hành vi văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Giáo chức số tháng 3 năm 2020

36. Trần Lương, Giang Thiên Vũ (2019), Một số khó khăn tâm lý học đường của học sinh trung học tại thành phố Cần Thơ, Kỷ yếu hội thảo khoa học "Thực trạng công tác tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ", NXB ĐHSP TPHCM, tr 69-77

35. Nguyễn Thị Bích Phượng, Trần Lương, Nguyễn Thanh Huân (2019), Những vấn đề gặp phải của học sinh trung học tại thành phố Cần Thơ phân tích theo các bình diện, Kỷ yếu hội thảo khoa học "Thực trạng công tác tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ", NXB ĐHSP TPHCM, tr 78-90

34. Huỳnh văn Sơn, Giang Thiên Vũ, Trần Lương (2019), Điều kiện phát triển giáo dục nhằm đáp ứng kết quả dự báo số trẻ và số học sinh đến trường, Kỷ yếu hội thảo khoa học "Dự báo số trẻ, số học sinh đến trường và đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục", NXB Đại học Sư phạm TPHCM, tr148-163

33. Nguyễn Thị Minh Hồng, Giang Thiên Vũ, Trần Lương (2019), Tổng quan tình hình nghiên cứu về rèn luyện kĩ năng mềm trên thế giới và ở Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Các giải pháp và mô hình tiêu chuẩn của việc rèn luyện kĩ năng mềm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Đại học Sư phạm TPHCM, tr5-16.

32. Trần Lương (2018). Measures of organizing the modules designed in creditbased teaching for a Pedagogical course in universities of education, HNUE Journal Of Sciences - Educational Sciences,Volume 63, Issue 9, pp. 90-96

31. Trần Lương, Lâm Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2019), Nội dung đảm bảo chất lượng nhìn từ góc độ quản lý, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ, số học sinh đến trường giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2035 ở Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm TPHCM, tr 76-86.

30. Huỳnh Văn Sơn, Trần Lương (2018), Kết quả dự báo số trẻ-số học sinh đến trường ở Việt Nam giai đoạn 2015-2035 từ số liệu thứ cấp, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Cơ chế quản lý nhà nước, chính sách và vấn đề đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục tại Việt Nam-Dựa trên phù hợp với kết quả dự báo số trẻ-số học sinh đến trường, NXB Đại học Sư phạm TPHCM, tr 141-150.

29.Trần Lương, Lê Duy Hùng, Lữ Thị hải Yến (2018), Thực trạng giáo viên tiểu học hiện nay dưới góc nhìn quản trị nguồn nhân lực, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Cơ chế quản lý nhà nước, chính sách và vấn đề đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục tại Việt Nam-Dựa trên phù hợp với kết quả dự báo số trẻ-số học sinh đến trường, NXB Đại học Sư phạm TPHCM, tr 76-85.

28. Trần Lương (2018), Biện pháp phát triển kỹ năng lập kế hoạch tự học cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số Đặc biệt kỳ 1, tháng 5, tr 290-293

27. Trần Lương (2018).Thực trạng kĩ năng lập kế hoạch tự học của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, số 15, tr 119-129

26. Trần Lương (2018). Tác động của facebook đến việc học tập của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 84, tr 24-29

25.Trần Lương (2017). Thiết kế chương trình dạy học theo module – giải pháp đổi mới chương trình đạo tạo, bồi dưỡng tại trường đại học sư phạm, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tê, Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm, Nxb ĐHSP TP. HCM, Tr 230-241

24. Huỳnh Văn Sơn-Trần Lương (2017). Giáo dục năng lực cảm xúc xã hội tiếp cận theo mô hình SEL trong đào tạo-bồi dưỡng giáo viên hiện đại, Kỷ yếu hội thảo kho học quốc tê, Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm, Nxb ĐHSP TP. HCM, Tr 444-453

23. Trần Lương (2017). Thiết kế chương trình dạy học theo module – giải pháp đổi mới chương trình dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu hội thảo kho học quốc gia, Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, NXB ĐH Huế, Tr 516-525

22. Trần Lương- Nguyễn Thị Bích Phượng (2017), Tác động của chính sách miễn học phí đối với sinh viên sư phạm. Kỷ yếu hội thảo, Tác động của chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm đến chất lượng tuyển sinh và đào tạo giáo viên. Nxb ĐHSP TP. HCM, Tr 9-15

21. Trần Lương- Nguyễn Thị Bích Phượng (2017). Một số biểu hiện tính trung thực của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ – Nét tính cách có mối tương quan với kết quả học tập. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số tháng 9 (số đặc biệc) tr310 – 324

20. Trần Lương (2016). Biện pháp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế , Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, NXB Đại học sư phạm, Tr 387-395

19. Nguyễn Thị Bích Phượng-Trần Lương (2016). Tính trung thực-Nét tính cách có mối tương quan với kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, Trường Đại học Đà Lạt, Tr 63-72

18. Trần Lương (2016), Thực trạng kỹ năng lập kế hoạch học tập của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Thiết bị giáo dục, Số 128, Tr 107-111

17. Trần Lương (2016). Thiết kế bài học tiếp cận theo lý thuyết module, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, số 1, tr 127-141

16. Trần Lương (2015). Biện pháp phát triển kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sài Gòn, Số 9, Tr 84-90

15. Trần Lương (2015). Thiết kế và tổ chức dạy học theo module giải pháp đổi mới chương trình học phần GDH trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học sư phạm hiện nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, NXB ĐHSP, Tr.725-729

14. Trần Lương (2015). Tổ chức bài học tiếp cận theo lí thuyết module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, NXB ĐHSP, Tr.730-733

13.Trần Lương, Bùi Thị Mùi (2015). Tổng quan tình hình nghiên cứu phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục ở các trường sư phạm, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, NXB ĐHSP

12. Trần Lương (2015). Phát triển kỹ năng kiên định cho sinh viên Trường đại học Cần Thơ, Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP.HCM, số 8 (74), tr 178-189

11. Trần Lương (2015). Thực trạng kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên Trường đại học Cần Thơ, Tạp chí khoa học, Đại học Huế, số 6, tr 5-19

10. Trần Lương (2015). Thiết kế chương trình học phần GDH theo lí thuyết module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Tạp chí GD, số Đặc biệt, tháng 5, tr 199-200

9. Trần Lương (2015). Thiết kế định hướng kết quả học tập của module dạy học, Tạp chí GD, số Đặc biệt, tháng 3, tr106-108

8. Trần Lương (2015). Tổ chức module dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Tạp chí GD, số 351, tr 31-33&42

7. Trần Lương (2014). Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí khoa học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, số 8, tr 42-53

6.Trần Lương (2014). Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu khoa họ trẻ, Trường Đại học Cần Thơ

5. Trần Lương (2011). Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng chương trình học phần GDH trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Dạy và học ngày nay, số Xuân, tr 58& 63

4.Trần Lương (2011). Tìm hiểu kiến thức và những kỹ năng cần thiết để di cư an toàn và phòng chống buôn bán người, Hội thảo Giới thiệu tài liệu hướng dẫn đưa nội dung di cư an toàn và phòng chống buôn bán người vào chương trình đào tạo giáo viên tại các trường đại học và cao đẳng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, TP. Cần Thơ.

3. Trần Lương (2011). Lồng ghép giáo dục di cư an toàn và phòng chống buôn ban phụ nữ và trẻ em vào học phần Giáo dục kỹ năng sống, Hội thảo Lồng ghép giáo dục di cư an toàn và phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em vào một số môn học và hoạt động giáo dục ở khoa sư phạm các trường đại học, cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, TP. Cần Thơ

2.Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng (2010). Rèn luyện kỹ năng sử dụng tín hiệu phi ngôn ngữ trong giao tiếp sư phạm cho sinh viên, Kỷ yếu Hội thảo “Tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực trạng-nguyên nhân và giải pháp”, trang 113, Khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ.

1. Trần Lương (2009). Thiết kế module học phần GDH theo tín chỉ ở Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí GD, số 228, tr 26-28&46

Thông báo mới*

Số lượt truy cập

740540
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
427
4876
2256
740540

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.