ĐẶNG MAI KHANH

 

Bộ môn Tâm lý Giáo dục

Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0919999707

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chức vụ, học hàm học vị

Giảng viên, Thạc sĩ Tâm lý học

Quá trình đào tạo

Cử nhân Tâm lí giáo dục, 1985, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1

Thạc sĩ Tâm lí học, 1997, Đại học Sư phạm Hà Nội 1

Quá trình công tác

1985 - 1995: Giảng viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ

1995 - 1997: Học sau đại học tại Đại học Sư phạm Hà Nội

 

1997 - nay: Giảng viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ

 Giảng dạy

  1. Tâm lý học đại cương
  2. Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý sư phạm 
  3. Tâm lý học xã hội và giao tiếp sư phạm
  4. Tâm lý học trẻ em

 Nghiên cứu

 

Công trình công bố

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.