HOÀNG THỊ KIM LIÊN

 

Bộ môn Tâm lý Giáo dục

Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0932428711

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chức vụ, học hàm học vị

Giảng viên, Thạc sĩ Tâm lý học

Quá trình đào tạo

Cử nhân Tâm lí giáo dục, 2011, Trường Đại học Sư phạm Huế 

Thạc sĩ Tâm lí học, 2014, Đại học Sư phạm Huế

Quá trình công tác

2011 - 2013: Học sau đại học tại Đại học Sư phạm Huế 

2013 - nay: Giảng viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ

 Giảng dạy

- Tâm lý học đại cương

- Tâm lý học sư phạm

- Tâm lý học trẻ em

 Nghiên cứu

Công trình công bố

  • Kỉ yếu hội nghị - hội thảo

2. Trần Thị Tú Anh, Hoàng Thị Kim Liên, 2014, Rối nhiễu tâm lý ở nhóm trẻ mồ côi sống ở các trung tâm bảo trợ xã hội và nhóm trẻ sống cùng gia đình. Kỷ yếu hội thảo Khoa học toàn quốc Sức khỏe tâm thần trong trường học, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 06/2014, 504_509

1. Hoàng Thị Kim Liên, RỐI NHIỄU TÂM LÝ Ở TRẺ MỒ CÔI TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM NUÔI DẠY TRẺ MỒ CÔI Ở THÀNH PHỐ HUẾ. Hội nghị Khoa học sau Đại học, Huế 10/2013.  444-449. 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.