Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

HOÀNG THỊ KIM LIÊN

 

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Hoàng Thị Kim Liên; Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Đơn vị: Bộ môn Tâm lý Giáo dục, Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Chức vụ: Tổ trưởng công đoàn; Thâm niên: 7 năm

Ngạch viên chức: Giảng viên  

Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ Tâm lý học

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo:    Chính quy tập trung; Nơi đào tạo:  Trường Đại học Sư phạm Huế

Ngành học chuyên môn: Tâm lý học;  Năm tốt nghiệp: 2011                    

2. Thạc sĩ

Thời gian đào tạo:    2011-2013; Nơi đào tạo:  Trường Đại học Sư phạm Huế

Chuyên ngành đào tạo: Tâm lý học

Năm được cấp bằng: 2014

Tên luận văn: Rối nhiễu tâm lý ở trẻ mồ côi tại một số trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi thành phố Huế

3. Tiến sĩ

 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
Từ 2014 đến nay Trường Đại học Cần Thơ Giảng viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ
     

 

 2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

 

STT

Tên học viên

Tên đề tài

Năm bảo vệ

Duyệt

 

   

 

 

 IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

TT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 1

Kỹ năng ứng phó với stress của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ; MS: T2018-73

2019

Trường

Chủ nhiệm

 2. Sách và giáo trình đã xuất bản

 

3. Các công trình khoa học đã công bố

3.1. Xuất bản tiếng Anh và quốc tế

  

3.2. Xuất bản tiếng Việt

3. Hoàng Thị Kim Liên (2018). Mối tương quan giữa các yếu tố chủ quan và mức độ stress của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Thiết bị giáo dục. Số 188, 50-53

2. Trần Thị Tú Anh, Hoàng Thị Kim Liên (2014). Rối nhiễu tâm lý ở nhóm trẻ mồ côi sống ở các trung tâm bảo trợ xã hội và nhóm trẻ sống cùng gia đình. Kỷ yếu hội thảo Khoa học toàn quốc Sức khỏe tâm thần trong trường học, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 06/2014, 504_509

1. Hoàng Thị Kim Liên (2013). Rối nhiễu tâm lý ờ trẻ em mồ côi tại một số trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi ở TP Huế . Hội nghị Khoa học sau Đại học, Huế 10/2013.  444-449. 

4. Lĩnh vực khoa học nghiên cứu chính

Tâm lý học

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.