LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ NHIỆM KHOA

(Tuần 15 từ 06/11/2017 đến 12/11/2017)

***

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai

06/11/2017

8g00: Họp giao ban đầu tuần

Tại: Hội trường BGH

 

9g30: Họp giao ban Khoa

 

 

Thứ Ba

07/11/2017

 

14g00: Hội nghị CB chủ chốt của Trường thực hiện quy trình thành lập Hội đồng trường NK2017-2022

TP: Theo Giấy triệu tập

Tại: Hội trường Lớn

Thứ Tư

08/11/2017

9g00: Làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau về bồi dưỡng GV THPT và giảng dạy ngoại ngữ B1, B2

BCN Khoa: Ô. Nở (Cùng đi với BGH)

Tại: Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau

 

Thứ Năm

09/11/2017

 

15g00: Họp Ban Chỉ đạo và Tổ xây dựng Đề án phát triển Khoa Sư phạm

BCN Khoa: Ô. Nở, Ô. Minh, Cô Thủy TP: Theo Q/Định

Tại: Hội trường BGH

Thứ Sáu

10/11/2017

7g30: Dự ngày hội giao lưu Robothon cấp tiểu học.

BCN Khoa: Cô Thủy

Tại: Trường Tiểu học Võ Trường Toản

7g30: Họp Hội đồng CDGSCS để thông qua danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện

TP: Theo Q/định

Tại: phòng họp 2

13g30: Họp thông tin, hướng dẫn chuẩn bị đánh giá ngoài Trường ĐH. Cần Thơ

BCN Khoa: Ô. Nở

TP: Các Trưởng bộ môn/tương đương

Tại: Hội trường 4, Lầu 8

Thứ Bảy

11/11/2017

 

 

Chủ Nhật

12/11/2017

 

 

Ghi chú:

  • Từ ngày 07/11 đến ngày 11/11/2017: Ô. Huy đi công tác tại TP. Hồ Chí Minh. 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.