LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ NHIỆM KHOA

(Tuần 17 từ 26/11/2018 đến 02/12/2018)

*** 

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai

26/11/2018

 

 

Thứ Ba

27/11/2018

 

13g30: Làm việc về Kế hoạch phát triển đơn vị gđ 2018-2022, định hướng đến năm 2030

BGH: Ô. Toàn, Bà Hiền và các thành viên

TP: PĐT, KSĐH, PTCCB, PQLKH, TTQLCL, PHTQT, PQTTB, PTC, PKHTH, TTLKĐT

BCN Khoa: Ô. Nở, Ô. Minh, Ô. Quốc Anh, Ô. Huy

TP: BCN các Bộ môn, Ô. Tùng (HĐ Khoa), Cô Thu Hồ (TTBDNVSP), cán bộ VPK

Tại: Phòng họp Khoa

Thứ Tư

28/11/2018

 

 

Thứ Năm

29/11/2018

 

 

Thứ Sáu

30/11/2018

08g30: Họp Ban tổ chức Hội thảo Khoa học

BCN Khoa: Ô. Nở, Ô. Minh, Ô. Quốc Anh, Ô. Huy

TP: Theo quyết định

Tại: Phòng họp Khoa

 

Thứ Bảy

01/12/2018

 

 

Chủ Nhật

02/12/2018

 

 

Ghi chú

  • 7g30 ngày 02/12/2018: Sinh hoạt với đảng viên là tân sinh viên K44, tại Hội trường 4, Lầu 8
  • Dự kiến 08g00, 04/12/2018: Họp Hội đồng Khoa xem xét đề xuất điều chỉnh CTĐT của Tổ Điều chỉnh CTĐT

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.